Nadzorno-tehničko gađanje na Zečevu

Pripadnici ZzP-a proveli su krajem listopada na vojnom poligonu “Zečevo” nadzorno-tehničko gađanje iz ispitnog minobacača 120 mm M75 te nevođenim zrakoplovnim raketama 57 mm S-5 KP kojima se gađalo sa zemlje iz višecijevnog lansera. Nadzorno-tehničko gađanje proveli su i pripadnici Slovenske vojske koji su gađali iz svojih top- haubica 155 mm TN90/M845