NATO-ov Centar izvrsnosti za planinsko ratovanje

U Sloveniji je 2015. počeo s radom NATO MW COE, jedna od akreditiranih međunarodnih vojnih organizacija za obuku i izobrazbu zapovjednika i specijalista iz članica NATO-a i Partnerstva za mir. Među zemljama koje pružaju potporu djelovanju Centra je i Republika Hrvatska. Više o ustrojavanju, ulozi, djelovanju, zadaćama i planovima Centra doznajte iz teksta čiji je autor njegov direktor, časnik Slovenske vojske…

Višenacionalne snage usmjerene na planinska područja još uvijek uglavnom djeluju na temelju postojećih nacionalnih standarda

Slovenija i Slovenska vojska (SV) njeguju dugu tradiciju ratovanja u planinskim područjima. Slovenska vojska ustrojila je 1996. za svoje potrebe Planinsku školu (Gorska šola – GORŠ), koja je bila nositelj stručne obuke u tom području. Osim obuke za potrebe SV-a, obučavala je i strane pripadnike, kao dio priprema za slanje kontingenata u operacije odgovora na krize. Slovenska vojska stekla je time međunarodno povjerenje savezničkih zemalja kao obrambena sila koja, osim prirodnih uvjeta, ima stručna znanja i iskustva u području vojnog planinarenja i planinskog ratovanja.

Hrvatska među prvim zemljama
Ulaskom 2004. godine u NATO, Republika Slovenija osigurava nacionalnu sigurnost u okviru Saveza, a također na odgovarajući način pridonosi zajedničkoj sigurnosti. Prilikom ulaska u Savez nove su članice posebno pozvane na osiguravanje doprinosa koji će bitno poboljšati zajedničke snage. Jedno je od takvih područja planinsko ratovanje, a među oblike doprinosa ubrajaju se i centri izvrsnosti.
Vlada Republike Slovenije donijela je 14. ožujka 2014. Odluku kojom je ovlastila Ministarstvo obrane (MORS) i Glavni stožer Slovenske vojske za provedbu svih potrebnih postupaka za ustrojavanje Centra izvrsnosti za planinsko ratovanje (NATO Mountain Warfare Centre of Excellence – NATO MW COE) te pripremu svih relevantnih propisa koji uređuju njegovo ustrojavanje i djelovanje.

Članice NATO-a odlučile su podržati ustrojavanje Centra, koji je krajem 2015. na odgovarajući način provjeren i akreditiran. Slovenija se sukladno spomenutoj Odluci obvezala da će kao zemlja osnivačica osigurati infrastrukturu i većinski dio osoblja Centra. Za Savez, Slovenija je bila vjerodostojna zemlja za izvršavanje te zadaće zbog svoje planinarske povijesti, tradicije i kompetencija pripadnika vojske.
NATO-ov centar izvrsnosti za planinsko ratovanje prije dvije godine svečano je otvorio slovenski predsjednik Borut Pahor. Memorandum o razumijevanju o ustrojavanju Centra potpisan je 25. ožujka 2015. u Washingtonu.
Zemljama koje pružaju potporu djelovanju Centra – Sloveniji, Njemačkoj, Italiji, Hrvatskoj i Austriji – uskoro će se pridružiti Rumunjska, Poljska i Crna Gora. O uključivanju se vode razgovori i s drugim savezničkim i partnerskim zemljama, tako da će se u sljedeće dvije godine u Centar uključiti barem još dvije.

Suradnja s civilnim institucijama
Centar je ostvario suradnju u zemlji i inozemstvu, zastupa i promiče interese sudionica te u skladu s NATO-ovim konceptom Pametna obrana (Smart Defence) razvija koncepte i doktrine, formira stečena iskustva te priprema izobrazbe i obuke. To što smo jedan od najmlađih članova zajednice NATO-ovih centara izvrsnosti za nas je velika čast, a istodobno i velika obveza u ispunjavanju vizije i misije koje su zemlje definirale u Konceptu NATO MW COE. Ponosni smo što smo dijelom zajednice NATO-ovih centara izvrsnosti, koja je važna za transformaciju Saveza.
Širokim mogućnostima dodatne potpore u razvoju sadržaja pridonosi i formalizirana suradnja s Fakultetom društvenih znanosti, Fakultetom za sport, Fakultetom organizacijskih znanosti, Udruženjem vojnih planinara i Planinarskim savezom Slovenije. Svojim znanjima, iskustvom i sposobnostima te institucije pružaju Centru dodatnu vrijednost.

Republika Hrvatska jedna je od nekoliko zemalja koje sudjeluju u radu Centra. Na fotografiji je pukovnik OSRH Dražen Komadina (desno), voditelj Odjela za obuku i izobrazbu u NATO MW COE-u, tijekom predavanja na jednom od seminara

Centri izvrsnosti i njihova uloga u Savezu
Centri su tijela koja se obično usredotočuju na uska i specijalizirana područja, prije svega na utvrđene nedostatke u djelovanju postrojbi i zapovjedništava NATO-a. Važna su veza između operativnih snaga NATO-a i civilnog okruženja, a njihova misija uključuje pružanje potpore tim ciljevima. Svrha im je povećanje i poboljšanje specifičnih snaga i, prije svega, učinkovitije korištenje snaga članica NATO-a i zemalja partnera. Prvi centar izvrsnosti ustrojen je i akreditiran 2005. godine.
Prema pravnom statusu, centri djeluju kao neovisne međunarodne vojne organizacije koje nisu u sustavu zapovijedanja i nadzora oružanih snaga zemlje osnivačice, a isto tako, nisu ni u sustavu zapovijedanja i nadzora NATO-a. Glavnu ulogu u djelovanju centara imaju upravljački odbori, u kojima ovlašteni predstavnici zemalja sudionica donose najvažnije odluke (npr. program rada, godišnji proračun, godišnja izvješća o radu). Direktori centara odgovorni su za svakodnevno djelovanje te za provedbu programa rada i proračuna, a za svoj rad odgovaraju upravljačkim odborima.
Centri izvrsnosti su snaga koja NATO-u, zemljama sudionicama i partnerima osigurava transformaciju postrojbi i zapovjedništava u odabranim vojnostručnim područjima te istodobno pruža potporu njihovu operativnom djelovanju.

Zašto NATO MW COE?

Analiza postojećih oblika i struktura povezanih s planinskim ratovanjem pokazala je da je Odluka Saveza o ustrojavanju specijaliziranih tijela opravdana. Pojedine zemlje imaju dobro razvijene snage za planinsko ratovanje, koje učinkovito koriste u okviru nacionalnih kontingenata u različitim područjima interesa. Suprotno tome, višenacionalne snage usmjerene na planinska područja uglavnom djeluju na temelju postojećih nacionalnih standarda. Osiguravanje odgovarajućeg stupnja kompatibilnosti pojedinih elemenata stoga je vrlo zahtjevno, a često se odražava i u konkretnim problemima koordinacije na ratištu. Hijerarhija NATO-ovih standarda bavi se tim područjem samo u pojedinim elementima, što ne zadovoljava sve potrebe zapovjedništava. Centar je, među ostalim, ustrojen kako bi nadoknadio spomenuti nedostatak i razvio potrebne standarde. Utjecat će tako na povezanost te omogućiti učinkovitije i optimizirano djelovanje višenacionalnih savezničkih snaga u uvjetima planinskog ratovanja. Centar aktivno provodi vlastitu viziju, djeluje kao središnje tijelo za razvoj planinskog ratovanja te pruža potporu članicama NATO-a, zemljama partnerima, drugim zemljama te međunarodnim organizacijama u poboljšanju njihovih snaga za planinsko ratovanje.

NATO MW COE posjetili su u siječnju ove godine hrvatski i slovenski ministri obrane, Damir Krstičević i Andreja Katič. Autor teksta i direktor Centra pukovnik Boštjan Blaznik drugi je zdesna na fotografiji

Kriteriji za akreditaciju
Savez je odredio obvezne kriterije za stjecanje akreditacije koji dodatno usložnjavaju rad Centra:
• Transformacija – NATO MW COE djeluje kao nositelj transformacije NATO-a. Djeluje u područjima razvoja, promicanja i implementacije novih pristupa, koncepata, strategija i doktrina kako bi se unaprijedile operativne snage i promicala povezanost u području planinskog ratovanja.
• Snage – NATO MW COE osigurava snage koje ne osiguravaju druga tijela NATO-a, i to u svrhu potpore transformaciji te za izvršavanje združenih i zajedničkih operacija u područjima njihova djelovanja.
• Stručnost – NATO MW COE osigurava obučene i vjerodostojne stručnjake (Subject Matter Expert – SME) za područje djelovanja unutar niša. Njihovo je djelovanje usmjereno na odgovarajući stupanj standardizacije uz istodobno osiguravanje povezanosti.
• Radni jezik – sukladno NATO-ovoj Direktivi, radni jezik NATO MW COE-a je engleski.
• Izobrazba i obuka – usklađene su sa zahtjevima Zapovjedništva vrhovnog savezničkog zapovjednika za transformaciju (HQ SACT) i NATO-ovom politikom planiranja i provedbe aktivnosti.
• Sigurnost i zaštita – usklađene su s NATO-ovim standardima i procedurama. Centar provodi sve sigurnosne postupke i koristi odgovarajuću opremu.
• Dostupnost NATO saveza – usluge Centra dostupne su članicama NATO-a i zemljama partnerima.
• Povezanost – Centar osigurava i održava trajnu vezu s Upravljačkim odborom, agencijama i zemljama.
• Operativna snaga – NATO MW COE podupire obuku i izobrazbu kao izravnu pripremu za sudjelovanje u vojnim operacijama i na vježbama.

Ključna je standardizacija
NATO MW COE napravio je važan korak u području standardizacije. Na temelju početne studije NATO-u je službeno predložio pripremu usklađenog obučnog standarda u području planinskog ratovanja (A-TrainP). Prijedlog su NATO, ali i zemlje partneri prihvatili i podržali, a Centar je imenovan povjerenikom za standard, koji će biti jedan od temeljnih doktrinarnih NATO-ovih dokumenata u području planinskog ratovanja. Cilj je uspostaviti jedinstven standard za postizanje interoperabilnosti postrojbi za izvršavanje specifičnih zadaća u planinskom okružju. Standard će se pripremati dvije godine, tijekom kojih će se u Sloveniji i inozemstvu održati nekoliko sastanaka koji će okupljati stručnjake iz različitih područja. Konačno uvođenje standarda u Savez bit će ishodište za daljnji razvoj tog u NATO-u nekad gotovo zanemarenog područja. Činjenica da je Centar postao povjerenik za pripremu standarda znači da je priznat i da postaje mjesto za razvoj doktrinarnih dokumenata u području planinskog ratovanja.
Doktrinarni razvoj temelji se na načelu rješavanja aktualnih zadaća snagama koje su dostupne Savezu. U svoje dokumente uključuje naučene lekcije i dokazane prakse koje su dostupne zapovjednim strukturama. Radi pružanja potpore tom cilju povezali smo se s relevantnim institucijama na nacionalnoj razini te sami proveli niz praktičnih eksperimenata usmjerenih na postizanje povezanosti u trima osnovnim područjima djelovanja vojnih komponenti u planinama: kretanju, preživljavanju i ratovanju.
Za daljnji razvoj svakoj je struci potrebna ideja, odnosno koncept koji je fokusiran na budućnost. Centar izvrsnosti već je aktivno uključen u jedan od koraka procesa NATO-ova obrambenog planiranja, što se ogleda u političkim smjernicama za budućnost. Na toj je osnovi počeo razvijati koncept planinskog ratovanja, kojim želi okvirno zacrtati smjer razvoja u idućim desetljećima. S tim su povezane različite pretpostavke, uključujući i očekivane probleme s klimatskim promjenama i vodnim resursima, gdje je korelacija s planinskim područjima znanstveno potvrđena.

Područje djelovanja

Centar izvrsnosti uspostavio je sadržajno usredotočenu suradnju s EU-ovom Inicijativom za obuku snaga za planinsko ratovanje

NATO MW COE djeluje kao središnja točka i središnje tijelo za međunarodna i nacionalna zapovjedništva koja ustrojavaju snage za planinsko ratovanje.
Iznimno je aktivan u međunarodnom okruženju, gdje svoje djelovanje predstavlja visokim političkim i vojnodiplomatskim predstavnicima te savezničkim zapovjedništvima. Suradnja s potonjima pruža uvid u stvarne potrebe razvoja snaga za planinsko ratovanje. Centar je stoga ostvario blisku suradnju s NATO-ovim Zapovjedništvom za kopnene komponente (Alied Land Command), a postaje i nositelj vođenja civilno-vojnih seminara s međunarodnim sudjelovanjem. Jedan od medijski najvažnijih bilo je aktivno sudjelovanje na 8. europskom simpoziju o učincima visina i izloženosti okolišu s manjom razinom kisika na ljudske sposobnosti. To je primjer kako se predstavljena znanstvena dostignuća iz civilnog područja mogu učinkovito primijeniti u izgradnji snaga za planinsko ratovanje.
Centar je ove jeseni održao i dva međunarodna seminara. Prvi je bio namijenjen pripadnicima savezničkih i partnerskih zemalja s iskustvom u području planinskog ratovanja u teškim uvjetima. Program seminara usmjeren je na razmjenu specijalističkih znanja potrebnih za uspješno provođenje operacija na zahtjevnom planinskom terenu.

Zajedno s inicijativom Europske unije
Drugi seminar bio je usredotočen na usporedbu i razmjenu znanja i iskustava potrebnih za odgovarajuće planiranje i provedbu obuka i operacija u planinama. Cilj obaju seminara bio je na temelju stečenih znanja pridonijeti stvaranju obučnih standarda u području planinskog ratovanja te pronaći najbolje mogućnosti za usklađivanje metoda učenja u području planiranja i obuke. Seminari će također biti osnova za planiranje provedbe tečajeva.
U zadnje je vrijeme aktualno i povećanje intenziteta suradnje NATO-a i Europske unije. Centar izvrsnosti uspostavio je sadržajno usredotočenu suradnju s EU-ovom Inicijativom za obuku snaga za planinsko ratovanje (European Union Mountain Training Initiative – EU MTI), koja je primjer povezivanja interesa i ciljeva EU-a i NATO-a. NATO MW COE također ima status promatrača u Međunarodnoj udruzi vojnih planinarskih škola. U cilju povezivanja sadržaja i utjecaja na moguću suradnju, Centar se intenzivno povezuje sa zemljama partnerima NATO-a. Opseg aktivnosti i njihov sadržaj vodi i potvrđuje Upravljački odbor, sastavljen od predstavnika zemalja članica, odnosno zemalja partnera NATO-ova Centra izvrsnosti za planinsko ratovanje.

Planinsko ratovanje i danas je jedan od najzahtjevnijih oblika kopnenih operacija, stoga mu NATO želi posvetiti posebnu pažnju

Izazovi i prilike
Transformacija NATO saveza i njegovih članica kontinuiran je proces koji se usredotočuje u prvom redu na razvoj odgovarajućih zajedničkih snaga. Transformacija vojnih snaga u suvremenom i vrlo osjetljivom sigurnosnom okružju važna je prije svega u smislu inovativnosti, međunarodne povezanosti i integriranog pristupa.
Robusne oružane snage NATO saveza i njegovih članica zamijenjene su već prije desetak godina lakim i pokretnim postrojbama koje bi trebale biti sposobne prilagoditi se novim zadaćama. Samo brojčano prilagođivanje postrojbi i zapovjedništava, kao odgovor na suvremene prijetnje, više nisu dovoljni za učinkovito provođenje njihove misije.
Osiguravanje novih snaga danas je, puno više nego prije, usmjereno u inicijativu Pametna obrana. Slovenska vojska ne želi i ne smije izbjeći promjene koje diktiraju strateški ciljevi Slovenije te potrebe ostalih članica NATO saveza i zemalja partnera. Slovenija preuzimanjem uloge zemlje osnivačice NATO MW COE-a aktivno i istaknuto sudjeluje u procesu transformacije zapovjedne strukture Saveza.

Mi vojni planinari imamo izreku koja kaže da si samo jedan korak prije vrha još uvijek bliže dolini nego vrhu. To se također može primijeniti na naše djelovanje koje je isprepleteno s brojnim izazovima.

pukovnik Boštjan BLAZNIK, Slovenska vojska
Foto: NATO MW COE