Dužnost prvog dočasnika uvijek je ista, mijenja se samo razina odgovornosti

Nakon ove dužnosti ne ostaje mnogo prostora za napredovanje u hijerarhiji. No, vrhunac moje karijere bit će kad sva ova stečena znanja, iskustva i uspostavljene bliske kontakte prenesem i primijenim u našoj zemlji i Oružanim snagama…. 

Časnici i dočasnici OSRH već su gotovo sedam godina, od punopravnog članstva Hrvatske u NATO-u, na raznim važnim dužnostima u strukturama Saveza. No, postavljenje časničkog namjesnika Davora Peteka na mjesto prvog dočasnika Savezničkog zapovjedništva za operacije najjače je odjeknulo u hrvatskim medijima. Možda je razlog u tome što Petekovo imenovanje nije plod činjenice da je riječ o poziciji ili rotaciji koja je formalno predviđena za dočasnika iz OSRH, već je izabran isključivo zbog svoje stručnosti i profesionalnosti, ali i kako sam naglašava, zbog rezultata rada dočasnika u OSRH, i svih naših vojnika u NATO-ovim operacijama. Kao što je to redovito činio dok je bio prvi dočasnik OSRH, rado se odazvao pozivu na razgovor za Hrvatski vojnik, iz Monsa…

časnički namjesnik Davor Petek, prvi dočasnik Savezničkog zapovjedništva za operacije

Pola je godine iza vas na dužnosti prvog dočasnika ACO-a. Kakve su bile prve impresije…
Prve su impresije vrlo pozitivne zbog nekoliko razloga. Kao prvo, dužnost prvog dočasnika ACO-a (Command Senior Enlisted Leader) prepoznata je i uspostavljena 2003. godine tako da su sve procedure, administracijske i financijske potpore te svi ostali bitni faktori koji omogućuju uspješan rad uspostavljeni i jasno definirani.
Naravno, kad je moj prethodnik časnički namjesnik Todd Small napustio Zapovjedništvo i kad sam prvi put ostao sam u uredu ispred poprilične količine dokumenata i ugovorenih sastanaka i putovanja, zapitao sam se je li mi sve ovo trebalo. Korak po korak, uz veliku potporu mog tima počeo sam hvatati konce i polako se uvoditi u posao. Činjenica da sam ovdje, nažalost, bez obitelji, omogućila mi je apsolutnu posvećenost poslu.
S nešto više od pola godine provedene na ovoj dužnosti, čini mi se kao da sam ovdje već nekoliko godina. Iznimno brz i zahtjevan ritam u svakodnevnom poslu, u Monsu, ali i tijekom aktivnosti u drugim zemljama, traži stalnu koncentraciju i praćenje velikog broja aktivnosti u isto vrijeme. Ponekad vas količina informacija zatrpa, ali s dobrim planiranjem i spremnošću da posvetite svaki slobodni trenutak istraživanju, čitanju i samorazvoju, sve se može na vrijeme provesti. Posao je iznimno izazovan, fizički i mentalno, a ova mi dužnost svakim danom omogući neko novo saznanje, neku novu informaciju te stalni kontakt s vojnicima i dočasnicima iz mnogo zemalja.

Koliko vam je vremena trebalo da se prilagodite novoj dužnosti?
Činjenica da sam došao s dužnosti prvog dočasnika OSRH i da sam s kolegama u NATO-u imao stalne kontakte i odličnu suradnju, omogućila mi je da se vrlo brzo uvedem u posao. Naravno, u prvim tjednima dosta sam vremena provodio ”za knjigom“, proučavajući razne dokumente, izvješća i planove koje je nužno poznavati da biste s kredibilitetom mogli razgovarati na strateškoj razini. Moj prethodnik časnički namjesnik Small od dana objave odabira pa do završetka primopredaje uključio me je u sve tekuće zadaće i inicijative tako da sam s danom službenog preuzimanja dužnosti imao poprilično jasnu sliku o tome koji su prvi potezi i inicijative koje ili moram pokrenuti ili jednostavno nastaviti. Tim dočasnika, počevši od najbližih suradnika u uredu, pa do prvih dočasnika NATO-ovih zapovjedništava i partnerskih zemalja, od prvog mi je dana dao odličnu potporu i u tim prvimim tjednima omogućili da se fokusiram na ono najbitnije.

Koje su specifičnosti posla na ovoj razini? Prevladava li “dočasnički” ili “diplomatski” dio?
Ovisno je li riječ o aktivnostima unutar samog ACO-a i podređenih organizacija, ili je riječ o nacionalnim aktivnostima i kontaktima, povezani su dočasnički i diplomatski dio. U Zapovjedništvu, pod tim smatram i podređene organizacije, prevladava dočasnički dio jer one imaju prve dočasnike s kojima radim na isti način kao i sa svojim kolegama u OSRH. Naravno, i tu postoji dio diplomatskog odnosa jer je riječ o različitim nacijama s različitim povijesnim, kulturološkim i vojnim naslijeđem.
U nacionalnim kontaktima prevladava diplomatski način komunikacije jer je cilj i svrha tih kontakata pronalaženje zajedničkih načina unapređenja nacionalnih dočasničkih zborova, unapređenje sustava izobrazbe, suradnje na regionalnoj osnovi i utjecaj nacionalnog razvoja na osposobljenost vojnika i dočasnika koji obnašaju dužnosti unutar NATO-ove zapovjedne strukture, NATO-ove strukture snaga ili u NATO-ovim operacijama.

Je li vam funkcija prvog dočasnika OSRH pružila odgovarajuću podlogu za današnju dužnost?
Naravno da jest. Dužnost prvog dočasnika uvijek je ista, mijenja se samo razina odgovornosti i područje u kojem djeluje. Iskustvo i rad u Glavnom stožeru OSRH, posebno suradnja sa svim sastavnicama Stožera, omogućile su mi da u ACO-u jednostavno nastavim, s punim razumijevanjem, suradnju s voditeljima direktorata (DCOS i ACOS). Suradnja s načelnikom Stožera vrlo je važna jer sve odluke koje direktno utječu na rad stožernog osoblja unutar ACO-a donosi CoS. Moram posebno naglasiti da mi je ACO CoS, general Freers, od samog početka pružio punu potporu u svim inicijativama vezanim za naše Zapovjedništvo. Problematike vojnika i dočasnika u OSRH problematika je koja se susreće u većini zemalja članica i partnera. Razumijevanje utjecaja određenih pravila, smjernica i zapovijedi na najniže razine u OSRH, omogućile su mi da u i unutar ACO-a u direktnim kontaktima sa snagama u operacijama i vježbama, dobijem konkretne povratne informacije o pozitivnim i negativnim utjecajima odluka donesenih na najvišim razinama. Rad na strateškoj razini u OSRH pomogao mi je u prijelazu s nacionalnog na multinacionalni sustav razmišljanja i djelovanja.

Može li se vaš izbor na ovu dužnost promatrati i kao dokaz kvalitete hrvatskog dočasničkog lanca potpore?
Odabir za ovu dužnost rezultat je rada dočasnika u OSRH, ali još više svih naših vojnika u NATO-ovim operacijama. Morate imati na umu da se prilikom odabira sagledavaju postignuća zemlje i Oružanih snaga s jednakom važnošću kao i na osobna postignuća nominirane osobe. Sustav obuke i izobrazbe unutar OSRH izvrsno funkcionira, naši vojnici i postrojbe u NATO-ovim strukturama, operacijama i međunarodnim vježbama postižu odlične rezultate i to su sigurno razlozi moga odabira na ovu dužnost.

Sa zapovjednikom ACO-a generalom Philipom Breedlovom

Kao prvi dočasnik OSRH bili ste poznati po novim inicijativama. Imate li priliku izraziti ih i realizirati u ACO-u?
Puno je teže pokrenuti određene inicijative unutar NATO-a nego u nacionalnim sustavima. Bez obzira na to pokrenuli smo određene inicijative za koje smo se SACEUR i ja složili da će pridonijeti poboljšanju rada unutar NATO-ova Zapovjedništva za operacije. Jedna od inicijativa koja ulazi u završnu fazu jest sveukupno poboljšanje i nadopunjenje službenih ”opisa poslova“ (job description) za dočasnike koji su na dužnostima u ACO-u. Razloga je nekoliko, ali oni najvažniji jasno su definiranje glavnih zadaća, potrebnih kvalifikacija, nužnih obuka i izobrazbi te promjena službenih naziva dužnosti. Želi se jasno naznačiti da dočasnici unutar NATO-ove zapovjedne strukture provode puno važnije i složenije zadaće od onih koje su navedene u određenim opisima posla. Jasnim definiranjem potrebnih tečajeva i obuka želimo omogućiti dočasnicima nastavak profesionalnog razvoja za vrijeme trajanja službe unutar NATO-a te ih nakon završetka rada vratiti u matične zemlje s još većim znanjima i iskustvima i time poboljšati kvalitetu nacionalnih dočasničkih zborova. Trenutačno smo u procesu revidiranja NATO NCO Bi-SC Strategy and Recommended NCO Guidelines, jednog od glavnih dokumenata koji govore o očekivanim kvalitetama i znanjima vojnika i dočasnika koji će obnašati dužnosti u NATO-u. Želimo jasnije prikazati očekivanja vezana za dužnosti vojnika i dočasnika unutar stožera i zapovjedništava, operacija te dužnosti dočasnika kao vođa. U ovom procesu vrlo dobro surađujem s prvim dočasnikom ACT-a časničkim namjesnikom Jackom Johnsonom. U svom zapovjedništvu nadogradili smo već postojeći sustav profesionalnog razvoja s novim elementima kao što su tečaji koje provodi mobilni tim za obuku NATO-ove škole i time omogućili pohađanje pripadnicima koji nisu u mogućnosti doći u NATO-ovu školu. Naravno, svi polaznici tih tečaja postaju aktivni sudionici našeg plana profesionalnog razvoja kao mentori, predavači, instruktori i slično. Uveli smo tromjesečne sastanke svih dočasnika (CSEL’s Quarterly Hour) na kojima se prezentiraju zadnje informacije vezane za rad Zapovjedništva, predložene aktivnosti za dočasnike i njihove obitelji. Najvažnije je da na njima sudjeluju najviši časnici iz zapovjedne skupine. Na taj način svim svojim dočasnicima omogućavamo direktnu vezu s donositeljima odluka unutar zapovjedništva (SACEUR, DSACEU, COS, VCOS) i mogućnost otvorenog razgovora o problematici dočasnika i njihovih obitelji. Uveli smo tzv. Battlefield tour, odnosno studijska putovanja za dočasnike na kojima se upoznaju s vojnom povijesti ovog dijela Europe. Dosta je inicijativa, od kojih su neke već u primjeni, dok će se neke druge tek razvijati jer traže nacionalna vojna i politička odobrenja.

Kako general Philip Breedlove gleda na današnju ulogu dočasnika u modernim vojskama?
General Breedlove je najveći zagovornik važnosti i uloge dočasnika i mladih časnika. Od dana stupanja na dužnost kao jedan od svojih glavnih ciljeva, postavio je jačanje i razvoj dočasničkog kadra te mladih časnika. U svojoj ”3+1“ strategiji poslao je jasnu poruku svim zemljama članicama Saveza te partnerskim zemljama o svojim viđenjima buduće uloge dočasnika unutar Saveza. Njegova poznata fraza Untapped goldmine (neiskorišteni zlatni rudnik), postala je sinonim za mogućnosti koje su ponekad skrivene unutar dočasničkih zborova. Citirao bih generala Breedlovea jer mislim da će to najbolje dočarati njegov pogled na ulogu dočasnika:”Siguran sam da se NATO u svojoj misiji pružanja kolektivne sigurnosti zemljama članicama, odvraćanja sukoba i nadvladavanja protivnika može u dobroj mjeri osloniti na dočasnički zbor. Daljnjim razvijanjem dočasničkih sposobnosti kroz vježbe, obuku, stjecanje iskustva i stručno usavršavanje ujedno jačamo i borbenu sposobnost naših članica. Za NATO i partnere dočasnički je zbor rudnik sposobnosti koje moramo znati još učinkovitije primjenjivati i usmjeravati.”

Smatrate da prvi dočasnici u cijelom svijetu mogu pružiti više svojim postrojbama i vojskama. Kako to ostvariti?
Ne prvi dočasnici, svi dočasnici. Operacije diljem svijeta danas se ne vode kao nekad. Male postrojbe svakodnevno provode zadaće i one su uglavnom sastavljene od vrlo malog broja časnika, ali velikog broja vojnika i dočasnika. Direktno zapovijedanje i odlučivanje na terenu, u operacijama, na obuci i vježbama, ovisi u dosta slučajeva o dočasnicima. Sposobnost odlučivanja, inicijativnost, snalažljivost, razumijevanje viših ciljeva i zadaća te razumijevanje i poznavanje provedbe taktičkih operacija postaju sve bitniji dio svakodnevnog rada dočasnika. Održavanje tehnike i naoružanja, svakodnevno funkcioniranje zapovjedništava, provedba sve većeg broja zadaća s istim ili smanjenim resursima zahtijevaju bolje korištenje onoga što već imamo. A to su upravo dočasnici. Ulaganjem u njihov razvoj i osposobljavanje, ulažemo u razvoj nacionalnih obrambenih sustava te NATO-a u cjelini. Nedavno smo radili usporedbu znanja i iskustava časnika i dočasnika u određenim specijalističkim područjima (subject matter experts). Vidljivo je da dočasnici u određenim specijalističkim područjima imaju više znanja i iskustva od časnika. Naravno, to je vezano i za karijeru te ne iznenađuje s obzirom na to da viši dočasnici imaju između 15-20 godina iskustva dok mladi časnici imaju puno manje. Dio zadaća koje su do sada tradicionalno provodili časnici, planiramo u budućnosti predati dočasnicima. Naravno, moramo ostaviti i prostor za razvoj mladih časnika te i njima omogućiti stjecanje znanja koja im omogućuju kvalitetan profesionalni razvoj.

Jeste li i dalje zainteresirani za afirmaciju dočasnika na nižim razinama? Možete li se time baviti s ove razine?
Jedna od mojih glavnih zadaća unutar ACO-a prepoznavanje je potencijala, oblikovanje i usmjeravanje tog potencijala te davanje mogućnosti za preuzimanje inicijative i većih odgovornosti mladim dočasnicima i dočasnicama. To je vrlo jednostavno unutar ACO-a jer svi usmjeravamo napore prema zajedničkim ciljevima. Iako je prvi dočasnik nositelj većine aktivnosti vezanih za profesionalni razvoj unutar ACO-a, dio tih zadaća predajem nižim dočasnicima koji su svojim radom i profesionalizmom pokazali da mogu i žele preuzeti dodatne dužnosti. Time im omogućavamo njihov samorazvoj, ali im jednako tako dajemo mogućnost rada na zadaćama od strateške važnosti. Sve to naravno iziskuje i moju stalnu potporu ili mojih starijih i iskusnijih kolega dočasnika. Želimo osigurati da mladi dočasnici u konačnici budu uspješni i da se imaju priliku dokazati. Kad govorimo o razvoju mladih vojnika i dočasnika unutar nacionalnih obrambenih sustava, u svim kontaktima, sastancima, obilascima, konferencijama, stalno naglašavamo njegovu važnost te ”savjetujemo“ nacionalnim obrambenim sustavima na koje načine mogu razvijati svoje vojnike i dočasnike te koje im alate NATO može ponuditi kao pomoć u njihovim nacionalnim nastojanjima. Velik je broj programa koje provodi NATO, EUCOM, ili bilateralni partneri u području razvoja dočasnika, počevši od temeljnih obuka pa do razvoja nacionalnih zakonodavnih dokumenata koji reguliraju karijere, napredovanja, izobrazbe itd. Jedna od mojih zadaća jest i suradnja s drugim zapovjedništvima radi koordinacije vrste i načina pružanja potpore zemljama članicama i partnerima. Napredak je svakodnevan. Zadnji primjer je Kraljevina Norveška koja je nakon ukidanja dočasnickog zbora 1975. godine, promijenila zakonodavstvo i ponovno implementirala dočasnike u svoje oružane snage te trenutačno radi na uspostavi svih zakonodavnih okvira potrebnih za punu integraciju.

Možete li iznijeti vaše dojmove s vježbe Trident Juncture? Jeste li pratili pripadnike OSRH na San Gregoriju?
Nažalost, nisam imao osobnih kontakata s našim pripadnicima na vježbi Trident Juncture, ali su ih imali moji kolege iz drugih zapovjedništava. Informacije o našim pripadnicima koje sam, među ostalim, dobio od Zapovjedništva združenih snaga Brunssum (Joint Forces Command Brunssum) iz Nizozemske, izrazito su pozitivne za sve naše sudionike, od pripadnika bojne Gromovi Gardijske motorizirane brigade HKoV-a, pripadnika iz sastava DCM-a, te stožernih dočasnika i časnika koji su sudjelovali na vježbi.

Dojam je da ste postigli vrhunac dočasničke karijere. Može li se to tako gledati…
Za mene je vrhunac s obzirom na razinu dužnosti i hijerarhiju oružanih snaga, bio još u OSRH. O ovoj dužnosti nisam ni razmišljao. Naravno, gledajući karijeru, ovo je definitivno vrhunac moje karijere, ali jednako tako i karijere bilo kojeg dočasnika zemalja NATO-a. Nakon ove dužnosti ne ostaje mnogo prostora za napredovanje u hijerarhiji. To ne znači da je za mene ovo kraj i najvažnije je da sva ova stečena znanja, iskustva i uspostavljene bliske kontakte prenesem i primijenim u našoj zemlji i Oružanim snagama.
okviri
Iznimno brz i zahtjevan ritam u svakodnevnom poslu u Monsu, ali i tijekom aktivnosti u drugim zemljama, traži stalnu koncentraciju i praćenje velikog broja aktivnosti u isto vrijeme. Ponekad vas količina informacija zatrpa, ali dobrim planiranjem i spremnošću da posvetite svaki slobodni trenutak istraživanju, čitanju i samorazvoju, sve se može na vrijeme provesti.
Tim dočasnika, počevši od najbližih suradnika u uredu, pa do prvih dočasnika NATO-ovih zapovjedništava i partnerskih zemalja, od prvog su mi dana dali odličnu potporu i u tim početnim tjednima omogućili da se fokusiram na ono najbitnije.
Moj odabir za ovu dužnost rezultat je rada dočasnika u OSRH, ali još više svih naših vojnika u NATO-ovim operacijama.
Direktno zapovijedanje i odlučivanje na terenu, u operacijama, na obuci i vježbama, ovisi u dosta slučajeva o dočasnicima. Sposobnost odlučivanja, inicijativnost, snalažljivost, razumijevanje viših ciljeva i zadaća te razumijevanje i poznavanje provedbe taktičkih operacija postaju sve bitniji dio svakodnevnog rada dočasnika.

Domagoj Vlahović, Foto: NATO, NCO, FB