Izobrazba, motivacija i domoljublje – temelj Dočasničkog lanca potpore

Iskustva iz Domovinskog rata jedan su od stupova na kojima je izgrađen cjelokupan sustav izobrazbe i obuke u OSRH. Taj proces potpune primjene i implementacije naučenih iskustava i lekcija iz Domovinskog rata jedna je od najznačajnijih stvari koje ratna generacija mora prenijeti na nove. Ljudski kapaciteti prožeti tim iskustvom jamac su uspješnosti procesa izobrazbe i obuke…

Preuzevši u svibnju prošle godine dužnost prvog dočasnika OSRH, časnički namjesnik Dominik Ban nastavio je zajedno sa suradnicima s intenzivnim brojem aktivnosti vezanih uz Dočasnički zbor (DZ) i Dočasnički lanac potpore (DLP). Nastavio je također i dobar običaj da prvi dočasnik OSRH u razgovoru za naš časopis iznese najbitnije informacije vezane uz postignute rezultate, aktualni trenutak te buduće planove Dočasničkog zbora OSRH.

časnički namjesnik Dominik Ban, prvi dočasnik OSRH

Prošla je godina protekla u znaku intenzivnih vježbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Kako se to odrazilo na dočasnike OSRH i njihov rad?
Intenziviranje obuke u cjelini rezultiralo je i intenziviranjem obučnih aktivnosti dočasnika. Posebno bih istaknuo procese planiranja, pripreme i provedbe pojedinačne obuke kao dio cjelokupnog procesa obuke u postrojbama. Pojedinačna je osposobljenost, uvježbanost i spremnost preduvjet uspješne zajedničke obuke postrojbi, a time i uspjeha cjelokupnog obučnog procesa. Rezultati kojima su ocijenjene prošlogodišnje najznačajnije vježbe i obučni događaji potvrđuju kako su najveće uspjehe postigli svi vojnici i dočasnici koji su bili uključeni u provedbu obuka, ali i oni koji su sudjelovali u svim aspektima upravljanja obukom: od planiranja, preko provedbe pa sve do prosudbe. Potvrde i ocjene koje dobivamo od svojih partnera s kojima provodimo vježbe u RH i inozemstvu pokazuju kako smo na pravom putu, posebno u dijelu koji definira pojedinačnu osposobljenost i obučenost kao glavni preduvjet uspješnosti izvršenja zadaća i misije postrojbi. U proteklom je razdoblju posebna pozornost u obučnom procesu posvećena razvoju alata i mehanizama ocjenjivanja, praćenja i izvješćivanja o pojedinačnoj obuci u OSRH. Uz priručnik temeljnih vojnih vještina koji je na snazi od kraja prošle godine, razvijen je sustav ocjenjivanja, praćenja i izvješćivanja o pojedinačnoj osposobljenosti u obliku dokumentacije Dočasničkog lanca potpore. U završnoj su fazi izrade priručnici o temeljnim specijalističkim znanjima i vještinama koje se zahtijevaju kad je u pitanju osposobljenost pojedinca u određenom rodu i specijalnosti. Vjerujem da ćemo nakon izdavanja tih specijalističkih priručnika zaokružiti dovoljno kvalitetnu podlogu na kojoj će se dalje razvijati proces pojedinačne obuke u OSRH.

Vaš komentar izbora za vojnike i dočasnike mjeseca i godine tijekom 2015.?
Tradicionalni odabir najboljih vojnika i dočasnika mjeseca na razini OSRH sigurno je mojim kolegama važan motivacijski čimbenik u svakodnevnom radu. Uz osobne kompetencije, domoljublje, izvrsnost i profesionalnost, motivacija je onaj dodatni čimbenik koji inicira kod pojedinca pružanje i davanje čak i više od objektivnog maksimuma u danom trenutku. S druge strane, to je jedinstvena prilika svim vojnicima i dočasnicima da svojim radom, trudom, zalaganjem i odnosom prema kolegama, zadaćama i postrojbi dokažu kako su u određenom razdoblju bolji od drugih te da osobno od načelnika prime nagrade i pohvale. Moj je cilj prepoznati takve iznimne pojedince te promovirati njihova postignuća na svim razinama unutar OSRH, ali i MORH-a i šire. Istaknuo bih kako su dosadašnji najbolji vojnici i dočasnici sudjelovali u spašavanju ljudskih života, provodili složene i zahtjevne oblike obuke i izobrazbe, pružali potporu civilnoj zajednici, ali i provodili sve ostale oblike svakodnevnih vojničkih zadaća i poslova na posebnoj kvalitativnoj, kvantitativnoj i profesionalnoj razini zbog čega sam iznimno ponosan i zadovoljan.

Visoka dočasnička izobrazba trenutačno je jedina intergranska izobrazba dočasnika u OSRH i jedina takva škola u Europi u kojoj je moguće provesti četvrtu razinu slijedno rastuće izobrazbe. U proteklom razdoblju stekla je visok ugled i ostvarila zavidne rezultate po kojima je prepoznata među našim partnerima iz stranih oružanih snaga.

Svake godine Izobrazba za razvoj vođa razvija nove dočasnike. Možete li izdvojiti ono čime ste najzadovoljniji vezano uz tu vrstu izobrazbe?
Moram istaknuti da je riječ o najznačajnijoj izobrazbi unutar sustava izobrazbe dočasnika jer služi za izgradnju budućeg Dočasničkog zbora OSRH. Naime, kao prva razina izobrazbe koja vojnike usmjerava prema kvalitetnim vođama, upravo ona u cijelosti definira budućnost Dočasničkog zbora. Taj je korak u profesionalnoj karijeri vojnika jedan od najzahtjevnijih koju mora proći želi li postati dočasnik. Tijekom kasnije karijere jednostavnije se razvijati kao dočasnik, ali prvi je korak najteži, posebno zato što je i selekcija najveća i najrigoroznija.
Posebno sam zadovoljan brojem polaznika IRV-a koje ćemo ove godine uputiti na izobrazbu, ukupno 210, te brojem vojnika, ukupno 250, koje smo planirali ove godine promaknuti u dočasnike. Time smo riješili zaostatke iz proteklog razdoblja pa se sa sigurnošću može zaključiti kako su za sve vojnike koji ove godine završe IRV i steknu ostale uvjete za promicanje u čin skupnika, osigurani svi preduvjeti da budu promaknuti. Težimo pojednostavnjenju procesa kako bismo omogućili svim vojnicima da na svečanosti povodom završetka IRV-a uz diplomu dobiju i rješenje o rasporedu te ukaz o dodjeli čina skupnika. Plan i program izobrazbe na IRV-u usklađen je s NATO-ovim dokumentom NCO Professional Military Education – Reference Curriculum. Osim toga, prilikom razvoja programa za IRV koristili smo dostupne planove i programe jednakih razina izobrazbe naših partnera te mogu reći kako je naš Plan i program sukus modernih potreba razvoja vođa implementiranih u potrebe OSRH te modernih načela vojnog djelovanja i provedbe vojnih aktivnosti, a temeljen je na vrijednostima i iskustvu iz Domovinskog rata.

Imaju li iskustva dočasnika iz Domovinskog rata i dalje važnu ulogu u izobrazbi i obuci mladih dočasnika?
Prema ocjeni svih meritornih aktera u obučnom procesu i procesu izobrazbe, iskustva iz Domovinskog rata jedan su od stupova na kojima je izgrađen cjelokupan sustav izobrazbe i obuke u OSRH. Naime, mogućnost učenja iz vlastitih postupaka, bilo oni dobri ili manje dobri, koje smo kao pripadnici OSRH primjenjivali tijekom Domovinskog rata, neprocjenjiva je vrijednost koja našem sustavu daje dodatnu vrijednost u odnosu na ostale partnere s kojima sudjelujemo u procesima obuke i izobrazbe. To je ono što oni ili nemaju ili imaju u drukčijim dimenzijama i oblicima. Naša su iskustva plaćena životima i zdravljem naših kolega pa smo u tom segmentu još obvezniji čuvati ta saznanja, tradiciju i slavnu prošlost. Proces potpune primjene i implementacije naučenih iskustava i lekcija iz Domovinskog rata jedna je od najznačajnijih stvari koje ratna generacija mora prenijeti na nove. Neće proći dugo, a većina će pripadnika ratne pobjedničke vojske prirodnim slijedom karijere izići iz sustava OSRH. Dotad stup na kojem počiva obuka i izobrazba u OSRH treba biti toliko čvrst da postane dominantan i temeljni postulat sustava obuke i izobrazbe. Iz naše perspektive, iskustvo iz Domovinskog rata jest i mora biti naša najveća vrijednost. Ljudski kapaciteti naših vojnika i dočasnika, prožeti iskustvom iz Domovinskog rata, jamac su uspješnosti procesa obuke i izobrazbe, a na nama je osigurati njegovo provođenje.

Kako teku pripreme za ovogodišnje natjecanje Prvi za Hrvatsku? U čemu će se razlikovati od prethodnih?
Pripreme su u završnoj fazi. Održat će se od 6. do 13. svibnja na vojnom vježbalištu “Gakovo”, a prvi ga put provodi Zapovjedništvo za potporu OSRH. To već tradicionalno natjecanje, po peti put u organizaciji Dočasničkog zbora OSRH, ponovno je izazvalo velik interes i pripadnika OSRH i pripadnika oružanih snaga partnerskih zemalja. Istinski profesionalci uvijek teže postizanju najboljih rezultata, a takve aktivnosti omogućuju realno sagledavanje osobnih kompetencija, spremnosti i uvježbanosti. Što se tiče disciplina i koncepta natjecanja, nećemo u bitnom odstupiti od prijašnjih, upravo zato što želimo odabrati najbolje u onim temeljnim i najznačajnijim, tzv. pravim vojničkim poslovima: fizičkoj izdržljivosti, rukovanju oružjem, navigaciji, prvoj pomoći, sposobnosti djelovanja u stresnom i zahtjevnom okružju. To su one temeljne sposobnosti koje vojnika čine vojnikom i na čemu se natjecanje temelji. Planirali smo i neke promjene u odnosu na prijašnja natjecanja, ali neka to ostane iznenađenje. Za one najuspješnije osigurane su vrijedne nagrade kojima će ih nagraditi ministar obrane i načelnik GS OSRH. Ove smo godine predvidjeli jednaku razinu i vrstu nagrade i za najspremniju pripadnicu OSRH. Naime, dosad smo u toj kategoriji imali nagrade drukčije od onih predviđenih za najspremnijeg pripadnika. Bit ćemo tako još korak bliže potpunoj i apsolutnoj primjeni i implementaciji svih odredbi rodne ravnopravnosti u svakodnevni rad i djelovanje Oružanih snaga na što sam kao prvi dočasnik OSRH iznimno ponosan.

Što dočasnike čeka ove godine vezano uz međunarodnu suradnju, a posebno uz međunarodni kamp dočasnika?
Međunarodna suradnja s našim partnerima iz prijateljskih oružanih snaga iznimno je dobra. Kvantiteta suradnje uvijek ovisi o odobrenim resursima, no kvaliteta je uvijek na iznimnoj razini. U 2016. glavne će aktivnosti međunarodne suradnje biti vezane uz provedbu osmog Ljetnog kampa dočasnika na kojem se očekuje 20 polaznika iz oružanih snaga prijateljskih i partnerskih zemalja. Ove će se godine prvi put taj obučni kamp provesti u vojarni “Kovčanje” na Lošinju, a uz obuku u temeljnim vojnim i mornaričkim vještinama, naglasak će biti na obilasku ustrojstvenih cjelina OSRH i njihovu upoznavanju. Želim istaknuti i godišnji sastanak prvih dočasnika oružanih snaga članica inicijative A-5 koji će se prvi put, upravo na inicijativu OSRH, provesti u sklopu konferencije načelnika glavnih stožera članica inicijative A-5. Takav događaj, na kojem će prvi dočasnici sudjelovati na radnom sastanku odnosno konferenciji zajedno s najvišim nacionalnim vojnim autoritetima, postignuće je kojim OSRH promiče daljnji razvoj i napredak svojeg Dočasničkog zbora, ali i potiče partnere da to primijene i u svojim strukturama. Dočasnički zbor u ostalim međunarodnim aktivnostima sudjeluje odabirom i upućivanjem najkvalitetnijih i najzaslužnijih pripadnika na razne aktivnosti koje odrađujemo u suradnji sa svojim partnerima.

Kako se profil misije Odlučna potpora, različit u odnosu na ISAF, odrazio na hrvatske dočasnike koji u njoj sudjeluju?
ISAF je primarno bio stabilizacijska operacija, a tek potom obučna misija za razvoj sposobnosti afganistanskih snaga sigurnosti. Za razliku od toga, misija Odlučna potpora u svojim se temeljnim postulatima fokusira na razvijanje, održavanje i izgradnju sposobnosti afganistanskih snaga sigurnosti. Glavne su zadaće svih pripadnika Saveza koji izvršavaju zadaće u sklopu misije Odlučna potpora usko vezane uz sposobnost obučavanja, mentoriranja, savjetovanja i asistencije afganistanskim snagama sigurnosti na strateškim i operativnim razinama. Upravo je u tome i najveća razlika u zahtijevanim sposobnostima osoblja odnosno dočasnika. Od kolega dočasnika primarno se očekuju i traže sposobnosti i kompetencije koje će im omogućiti uspjeh u radu s partnerima iz Afganistana. To uključuje vrlo visoku razinu vojnih i specijalističkih znanja, sposobnosti rada i djelovanja u višenacionalnom okružju, sposobnosti komuniciranja, savjetovanja i koordinacije, visoku i efikasnu razinu poznavanja engleskog jezika, poznavanje stožernih procedura viših razina vođenja i zapovijedanja, ali i potrebno iskustvo u radu na koje se mi dočasnici često pozivamo kad razgovaramo o svojim posebnim sposobnostima. Zadaće u području misije i dalje se provode u složenim vremenskim, prostornim i sigurnosnim uvjetima, uz znatno smanjenu prisutnost koalicijskih i savezničkih snaga, što dodatno utječe na složenost i zahtjevnost procesa obuke i pripreme za sudjelovanje u misiji. Uz ta specifična znanja, vještine i sposobnosti, ne smiju se zaboraviti temeljne sposobnosti i vještine koje će osigurati adekvatnu razinu osobne sigurnosti i sigurnosti kolega s kojima se izvršavaju zadaće u području misije.

 

Koje se aktualne promjene u sustavu izobrazbe dočasnika mogu očekivati?
Sa školskom godinom 2015./2016. započela je primjena novoizrađenih nastavnih planova i programa za sve četiri razine izobrazbe dočasnika te za dva funkcionalna tečaja. Svaka od razina nadopunjuje znanja potrebna za obnašanje određene dužnosti. Započevši od prve razine, Izobrazbe za razvoj vođa, koja daje budućem dočasniku znanja i sposobnosti za vođenje malih timova i skupina, zatim Temeljne dočasničke izobrazbe koja osposobljava dočasnike za temeljna znanja i vještine zapovijedanja desetinom, a ujedno i instruktorskih znanja, Napredna dočasnička izobrazba osposobljava dočasnike i daje im znanja potrebna za obnašanje dužnosti prvog dočasnika voda i sve stožerne dočasničke dužnosti do razine bojne. Visoka dočasnička izobrazba (VDI) intergranska je i interrodovska izobrazba za najviše dočasničke dužnosti u združenim, nacionalnim i multinacionalnim zapovjedništvima, stožerima i snagama, na operativnoj i strateškoj razini planiranja i provedbe združenih operacija.
Dio funkcionalnih tečajeva odnosno predmeta koji su se prije izučavali zadnjim je izmjenama nastavnih planova i programa ugrađen u razine izobrazbe kako bi ih se ojačalo i dalo im se na značaju. Zasad imamo samo dva funkcionalna tečaja od kojih provodimo samo Tečaj za prvog dočasnika satnije, a Tečaj za instruktore samo po potrebi, odnosno kad se stvori potreban broj polaznika o čemu se brine Središnjica za upravljanje osobljem. Razmatramo i mogućnost uvođenja nekih novih tečajeva koje bi ovisno o potrebama OSRH provodila Dočasnička škola HVU-a. Za neke se tečajeve već izrađuju nastavni planovi i programi koji će nakon završetka biti objavljeni i dani na odobrenje kako bi s novom školskom godinom mogla započeti njihova realizaciju.
Veliko postignuće koje želim istaknuti usklađenost je planova i programa dočasničkih izobrazbi s NATO-ovom publikacijom NCO Professional Military Education – Reference Curriculum čime smo u potpunosti implementirali smjernice Saveza.

Kakva je situacija s inicijativom da se i dio dočasničke izobrazbe integrira u sustav civilnog obrazovanja?
Takva inicijativa i dalje postoji, a u fazi smo koncepcijskog određivanja ideja i prijedloga. Uvođenjem novih studijskih programa u sustav izobrazbe časnika dolazi do velikih promjena i sve veće integracije civilnog i vojnog školovanja. Kad taj sustav dostigne punu operativnu sposobnost i kapacitete, stvorit će se i preduvjeti za određenu interakciju i integraciju dočasničke izobrazbe i civilnog obrazovanja. Trenutačno se, pod vodstvom personalnog sustava i Hrvatskog vojnog učilišta, izrađuje Koncept izobrazbe za potrebe OSRH. Dočasnički lanac potpore OSRH, zajedno s Dočasničkom školom kao institucijom koja je najstručnija i najiskusnija kad se razmatra sustav izobrazbe vojnika i dočasnika u OSRH, određen je za nositelja izrade Koncepta koji će definirati i odrediti buduće okvire razvoja dočasničkih izobrazbi u OSRH. Konceptom bi se pokušala definirati sva bitna pitanja vezana uz izobrazbu do 2024. godine. U tome vidimo pravu priliku za rješavanje pitanja, ali i trenutačnih izazova vezanih uz izobrazbu dočasnika. Kvaliteta Koncepta zasigurno će znatno utjecati na razvoj cjelokupnog sustava profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika jer je izobrazba jedan od temeljnih stupova razvoja svakog pojedinca.
U zadnje se vrijeme dosta govori o potrebama izobrazbe vojnih specijalista i pričuvne komponente. To je problematika koja zahtijeva studiozniji i složeniji pristup. Na tom je tragu i inicijativa za stipendiranje polaznika nekoliko smjerova srednjoškolskih tehničkih smjerova kojom bi se stvorio dobar bazen za odabir budućih kadeta polaznika vojnih studijskih programa, ali za nas vojnike i dočasnike puno značajnije, za odabir dočasnika vojnih specijalista, prije svega kritičnih deficitarnih zanimanja odnosno specijalnosti. Bio bi to određen oblik civilno-vojnog srednjoškolskog obrazovanja uz stipendiju MORH-a, a sve u cilju kvalitetnijeg obrazovanja i kvalitetnijeg odabira vojnih specijalista dočasnika. Vođeni iskustvima u obuci i izobrazbi kadeta, to bi bilo moguće provesti prema modelu kadetskih kampova u trećem i četvrtom razredu srednjoškolskog obrazovanja. Smatram kako projekt ima odličnu perspektivu, naravno, uz uvjet da je usredotočen na stjecanje kompetencija, znanja, vještina i sposobnosti koje će se zahtijevati od budućih dočasnika vojnih specijalista.

Domagoj Vlahović, Foto: Stjepan Brigljević