Temeljna zadaća dočasnika je svakodnevna obuka i briga za vojnika

Vojnici u OSRH ključ su uspjeha i dočasnicima je temeljna zadaća u sustavu svakodnevna obuka i briga za njih. Bez angažmana svakog vojnika nema uspjeha ni u jednoj postrojbi. Naravno da se od njih puno očekuje, a posebice u idućim godinama kad se OSRH oprema i modernizira. Zadaća Dočasničkog zbora jest da im osiguramo kvalitetnu obuku, vrijeme, potrebna sredstva i pravilno vođenje i zapovijedanje…

Dočasnički zbor čine svi vojnici i dočasnici, neovisno od toga na kojoj su dužnosti. Kad govorimo o Dočasničkom lancu potpore, to je posebna kategorija dočasnika koja funkcionira više od 20 godina. Čine ga dočasnici raspoređeni na zapovjedne i  voditeljske dužnosti, od zapovjednika desetina preko prvih dočasnika razine voda zaključno s prvim dočasnikom OSRH. Časnički namjesnik Mario Mateljić na toj je dužnosti od veljače 2017. godine.
U godini smo spremnosti  i aktivnosti hrvatskog vojnika, koliko je Dočasnički lanac potpore uključen u aktivnosti koje se organiziraju tim povodom?
Planiran je velik broj sportskih natjecanja s mnogo sudionika i tu ćemo biti vrlo angažirani. Organizirat ćemo i sudjelovati i u dosta vojničkih natjecanja koja su također važna karika spremnosti, a u njih želimo ugraditi timski rad i duh zajedništva koji je krasio pobjedničku Hrvatsku vojsku tijekom Domovinskog rata. Održat će se natjecanja za najbolji tim, najbolju tenkovsku posadu, najbolju pješačku desetinu, najboljeg ročnika, najbolju logističku desetinu, svladavanje pješačkih prepreka, regata kutera… Neka od njih bit će i na međunarodnoj razini u Republici Hrvatskoj, a neka u inozemstvu: uskoro će se održati vojničko natjecanje u organizaciji Kosovskih snaga sigurnosti i DLP će sudjelovati s odabirom kandidata iz OSRH te za natjecanje Expert Infantryman Badge koje organizira Američko zapovjedništvo za Europu. Naravno, što se nas tiče, organizacijski je najzahtjevnije Natjecanje za najspremnijeg pripadnika OSRH.
Ove je godine planiran prijam 800 novih vojnika u OSRH. To je mnogo ljudi za obuku, hoće li najveći teret pasti na dočasnike?
Veći val ulaska imali smo i prošle godine, primjerice tri naraštaja na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Mislim da su ti procesi važni zbog sveukupnog pomlađivanja vojničkog i dočasničkog kadra. Bit će to izazov za dočasnike, naša je osnovna zadaća priprema i obuka tih mladih vojnikinja i vojnika. No njihov je ulazak u sustav olakšanje za postrojbe i dočasnike: ako ih kvalitetno obučimo, a siguran sam da hoćemo, oni će preuzeti mnoge zadaće.
Postoji li bojazan da će odlazak dočasnika s ratnim iskustvom u mirovinu s vremenom stvoriti ”rupu“ u kadru?
Prirodan slijed u profesionalnoj karijeri vojnika i dočasnika jest i odlazak u mirovinu i s time se moramo pomiriti. Ono što je naša zadaća, a stalno na nju podsjećam kolege prve dočasnike, jest prenositi znanja i sposobnosti na barem jednu razinu ispod sebe. Moramo shvatiti da nismo nezamjenjivi i siguran sam da neće biti ”rupe“, baš zato što znam kako rade kolege u postrojbama. Kad sam odlazio s dužnosti prvog dočasnika HRZ-a i PZO-a, za svoju sam zamjenu zapovjedniku predložio dvojicu kolega koji su imali sve potrebne kompetencije. Konačno, mi ne prenosimo samo iskustva iz Domovinskog rata, dobar dio naših dočasnika sudjelovao je i u međunarodnim misijama, operacijama i vježbama.
Možete li nam iznijeti detalje vezane uz ovogodišnje natjecanje za Najspremnijeg pripadnika OSRH?
Natjecanje je već tradicionalno i sve više dobiva i na međunarodnom ugledu. Ovogodišnje će nositi novi naziv, Memorijal ”Bojnik Davor Jović”, po prvom pobjedniku natjecanja u Hrvatskoj vojsci. Održat će se na području Vukovarsko-srijemske županije, u okolici Vinkovaca i Vukovara. Bit će vrlo zanimljivo jer će sve radne točke, zasad ih planiramo 12,  tematski i lokacijski biti povezane s događajima iz Bitke za Vukovar. Naravno, Slavonija je ravna, teren se neće moći usporediti s onim u Kninu, ali će staza biti dulja, ukupno četrdesetak kilometara. Vjerujte, tko želi pobijediti, morat će biti apsolutno spreman. Bit će oko 150 natjecatelja, od toga tridesetak stranaca i dvadesetak pripadnika MUP-a. Natjecanje se održava od 6. do 12. svibnja.
Hoće li i ove godine biti proglašenja vojnika i dočasnika mjeseca? Je li ono dosad donijelo neke konkretne rezultate?
Da, održavat će se i u 2018. Moram priznati da sam na tu aktivnost DLP-a posebno ponosan, traje već pet godina i ima veliku potporu načelnika GS-a OSRH koji kroz proglašenje dobiva sliku o ljudima iz postrojbi koji nisu toliko pod svjetlima pozornice, ali rade vrlo važne stvari. Odabiru se transparentno, bodovanjem unutar DLP-a, na temelju izvrsnosti u obuci i vježbama, zbog provedbe zadaća koje nisu u opisu njihovih radnih mjesta, sportskih rezultata u vojsci i izvan nje, a da ne spominjem pomoć civilnim strukturama u koju spadaju i herojska djela.  Osobito nam je drago što sve najbolje, uključujući i vojnika i dočasnika godine,  prima i Predsjednica Republike. Ne zaboravimo i opipljivu stranu, najbolji dobiva pismenu pohvalu načelnika GS-a, koja se upisuje u osobni dosje i personalne strukture uzimaju ih u obzir za napredovanje u karijeri. Na kraju, proglašenje potiče izvrsnost u postrojbama, vojnički izgled, ponašanje, rezultate u obuci i izvršavanju zadaća…
Spremaju li se kakve promjene u sustavu izobrazbe dočasnika?
Ostaje kakav i jest, u četirima razinama. Ove ćemo godine raditi raščlambu i analizu sustava, s namjerom implementacije još dijelova NATO-ova dokumenta koji daje preporuke i smjernice kako bi sustav trebao izgledati, dobar dio njih već imamo. Naravno, razmišljamo i o specifičnim potrebama naših postrojbi. Namjeravamo ove godine kao dočasnici organizirati radionicu u koju ćemo uključiti sve zainteresirane iz DLP-a i Hrvatskog vojnog učilišta i proanalizirati cjelokupni sustav. Naglasio bih jednu novost iz 2017.: uveden je sustav  testiranja kandidata za prvu razinu, dakle, Izobrazbu za razvoj vođa. Tim sustavom svima dajemo jednake mogućnosti. Vrlo je transparentan i njime se testiraju temeljne i dijelom specijalističke vojne vještine te motoričke sposobnosti i prikazuju egzaktnim brojevima. Svi oni koji zadovoljavaju opće uvjete imaju mogućnost napredovanja u dočasnike, no u IRV ulaze samo oni koji prođu taj cjelokupni sustav testiranja i na odgovarajućem su mjestu na listi prioriteta na kojoj ne može biti nitko tko ne prođe testiranja.
Razmišlja li se o civilnom prepoznavanju dijelova dočasničke izobrazbe?
Usudio bih se reći da bi već kod napredne dočasničke izobrazbe, a posebno visoke, dio nastavnog sadržaja na toj razini mogao biti usklađen s onima koji su prisutni u civilnom sustavu. Postoji ideja da se kroz te sadržaje može steći određeni broj ECTS bodova. Naravno, to ne bi odmah dovelo polaznike do zvanja prvostupnika, no moglo bi stimulirati da se civilno školuju tijekom ili poslije vojničke karijere. Da bi se to realiziralo, moramo dobiti konsenzus svih donositelja odluka u sustavu. 
U GS-u je došlo do promjene vezane uz rad prvog dočasnika OSRH?
Točno, u GS-u je od svibnja prošle godine ustrojen Ured prvog dočasnika OSRH. Zasluga je to inicijative mojeg prethodnika, časničkog namjesnika Dominika Bana i naravno da sam je nastavio. Količina aktivnosti i zadaća na ovoj razini velika je pa je bilo teško provoditi je sam, no sad je tu i časnički namjesnik Dražen Klanjec koji ima kompetencije i ovlasti kao i ja. To poboljšava rad prvog dočasnika OSRH i u postrojbama i u svim drugim segmentima.
Planirate li novosti u radu DLP-a?
Predstojeće izmjene i dopune Zakona o službi u OSRH definirat će četverogodišnji sustav rotacije i za prve dočasnike, prije svega s niže na višu dužnost,  no bit će moguće i rotacije na istoj razini po postrojbama. S vremenom dolazi do zasićenja i rutine i novi su izazovi poželjni. Želimo i da pozicija prvog dočasnika voda bude prisutna u svim postrojbama, tu postoji najintenzivniji kontakt dočasnika sa svakodnevnim životom i radom vojnika u postrojbi. Ipak, moram istaknuti i da želimo staviti fokus na ulogu zapovjednika desetina, jedinih dočasnika koji su zapovjednici i imaju punu odgovornost vođenja i zapovijedanja. Po zapovijedi načelnika GS-a, predstoji nam jedna vrsta obuke osvježenja prvih dočasnika u svim temeljnim vojnim vještinama, kombinirane s određenim predavanjima. Trajat će maksimalno po pet radnih dana i provodit će se na poligonima OSRH. Radimo i na reviziji Upute za nošenje vojnih odora u kojoj će biti kako i što se na odori nosi. Pripremit ćemo i priručnik Prvi dočasnik u kojem ćemo objasniti njegovu ulogu, dužnosti i odgovornosti. Nju bismo implementirali i u školovanje kadeta, kako bi budući časnici znali što mogu očekivati od svojih prvih dočasnika.
Koje su glavne preporuke iz NATO-ova dokumenta o dočasnicima i hoće li ih OSRH implementirati?
Riječ je o dokumentu NATO Bi-Sc Directive iz rujna 2017., koji su potpisala oba saveznička zapovjednika (ACT i ACO), a koja definira profesionalni razvoj vojnika i dočasnika članica NATO-a i Partnerstva za mir. Ona traži da sve članice Saveza kod odabira osoblja za radna mjesta u NATO-u potpuno poštuju opise radnih mjesta. Snažno se podupire struktura prvih dočasnika, ne zaboravimo da dio NATO-ovih članica nema tako snažno ustrojen DLP kao OSRH. Isto tako, naglašavaju se zapovjedni timovi, tj. zajedničko funkcioniranje zapovjednika, tj. časnika i prvog dočasnika postrojbe, jer nitko od njih nije zasebno tijelo unutar postrojbe. U tom smislu ponovno naglašavam važnost dužnosti prvog dočasnika na razini voda u svim ustrojstvenim cjelinama OSRH. Govori se i o ulozi stožernih dočasnika, onih koji svojim kompetencijama, izobrazbom, znanjem i iskustvom iz postrojbi i prethodnih dužnosti mogu dati kvalitetnu ekspertizu časnicima koji rade u stožerima od razine bojne naviše. Dokument razlikuje i uloge časničkog namjesnika i časničkog namjesnika kao prvog dočasnika. Uloga potonjeg nije ista kao kod nekog koji radi u stožeru u svrhu potpore časniku ili je stručnjak za određeno područje, recimo logistike.
Ima li Dočasnički lanac potpore u OSRH izravnih koristi od činjenice da je prvi dočasnik NATO-a pripadnik OSRH?
Prije svega, postavljenje kolege časničkog namjesnika Davora Peteka smatram priznanjem  cjelokupnom OSRH. Govori o tome koliko kvalitetno prvi dočasnici u OSRH kroz DLP funkcioniraju već dvadeset godina te koliko je dobar naš sustav izobrazbe pa i provedba zadaća na dočasničkim dužnostima u međunarodnim vojnim operacijama ili stožernim dužnostima u okviru NATO-a. Iznimno dobro surađujemo i često se čujemo, prošle godine proveli smo zajedno nekoliko međunarodnih aktivnosti.
U tijeku su pripreme za ovogodišnji međunarodni Dočasnički kamp, spremate li novosti?
I ove godine održat će se u Splitu, koncept će u načelu ostati isti, ali pokušat ćemo dovesti više predavača s visokih časničkih i dočasničkih dužnosti.
Što je donio prošlogodišnji tečaj za dočasnike najviših dužnosti  (International Command Senior Enlisted Leaders Course). Hoće li se opet održati?
Hoće, krajem kolovoza, i to mi je iznimno drago. Prošle godine organizirali smo ga prvi put i, vjerujte, nije bilo jednostavno. Treba postojati interes više zemalja, a opet se držati konteksta Američko-jadranske povelje. Održava se na engleskom jeziku i namijenjen je ponajprije prvim dočasnicima bojni i više, a očito je da su zemlje potpisnice prepoznale njegovu kvalitetu. Analizirali smo prošlogodišnji pilot-tečaj i spremamo neke inovacije, možda više praktičnog rada u skupinama, a opet ćemo dati naglasak na već spomenutom konceptu zapovjednog tima. Nastojat ćemo da se i u idućim godinama održava u Zagrebu, na HVU-u.
Kakva vam dočasnička iskustva stižu iz Poljske i Litve, može li se implementirati nešto novo u rad DLP-a?
Prerano je to reći, no preko određenih kontakata vidimo da ondje radimo iznimno kvalitetno. Misija je misija, naši su vojnici u drukčijem okruženju, sa stranim kolegama, ali rade slične zadaće kao u Hrvatskoj. Moraju biti spremni za gađanja, obuku, svakodnevno funkcioniranje… Jako je dobro što je ondje spoj mladosti i iskustva, ljudi koji su u sustavu možda dvije-tri godine te oni koji su tu još iz Domovinskog rata. Taj tim izvrsno funkcionira i daje nam zalog za budućnost.
Kako, kao nekadašnji prvi dočasnik HRZ-a i PZO-a, gledate na ulogu dočasnika, zrakoplovnih tehničara, u toj grani?
Kad govorimo o ljudima kao najbitnijim karikama sustava, mislim da je ključno da su potpuno pripremljeni za svoje zadaće. Od vojnika i dočasnika u HRZ-u i PZO-u se, osim onog ”klasičnog“ vojničkog ponašanja i djelovanja, traži i određena ljubav, želja i volja  prema radu s tehnikom. Predstoji nam nova dimenzija suradnje sa srednjim zrakoplovnim školama u Velikoj Gorici i Zadru, pomoću stipendija ćemo privući nove mlade kadrove. Tako ćemo dobiti ljude koji će odmah nakon ulaska u sustav imati određeno znanje. Mislim da su mladi koji dolaze pozitivno ambiciozni i znaju mnogo, a na dočasnicima koji će im biti mentori jest da ih pravilno usmjere  i nadograde kao vojnike i tehničare. 
Još jednom bih istaknuo kako su vojnici u OSRH ključ uspjeha i dočasnicima je temeljna zadaća u sustavu svakodnevna obuka i briga za njih. Bez angažmana svakog vojnika nema uspjeha ni u jednoj postrojbi. Naravno da se od njih puno očekuje, a pogotovo u idućim godinama kad se OSRH oprema i modernizira. Zadaća Dočasničkog zbora jest da im osiguramo kvalitetnu obuku, vrijeme, potrebna sredstva i pravilno vođenje i zapovijedanje.

Domagoj Vlahović, Foto Tomislav Brandt