NATO-ova vojna vježba Trident Javelin 17

NATO-ova vojna CPX vježba Trident Javelin 17 provedena je od 4. do 17. studenog na trima lokacijama: u Stavageru (Norveška), Brunssumu (Belgija) i HQ ACC-u Ramstein (Njemačka). Uključivala je sve komponente NATO saveza, od združenih zapovjedništava, kopnenih, pomorskih i zračnih snaga, kao i NRF 2018.
Kao dio zračnog zapovjedništva u sklopu JFAC-a (Joint Force Air Component), na vježbi je sudjelovao časnik OSRH bojnik Andrija Žarinac u ulozi mentora za obuku i voditelja odjela Combat Reports Branch unutar operativnog centra JFAC-a. Bojnik Žarinac trenutačno obnaša dužnost operativnog časnika u CAOC-u Torrejón u Španjolskoj, a uz nju obnaša i dužnost časnika za Combat Reports u sklopu JFAC-a.
Zahvaljujući iskustvu stečenom u nekoliko JFAC-ovih CPX i LIVEX vojnih vježbi, ove je godine prvi put bio u ulozi mentora drugim pripadnicima JFAC-a. U svojem je Combat Reports timu znanje prenio trojici časnika, iz Njemačke, Španjolske i Turske, te dočasniku iz Turske.
Vježba Trident Javelin 17 imala je više od tisuću sudionika iz svih članica NATO-a te partnerskih zemalja.

OJI