O pljačkanju i paljenju Jasenovca tijekom srpske okupacije u Domovinskom ratu

U prošlom broju Hrvatskog vojnika naveden je dokument koji govori o zapuštenosti spomen-područja Petrove gore tijekom srpske okupacije u Domovinskom ratu. U tom kontekstu, u ovom i sljedećem broju navest će se dokumenti srpske strane koji govore o paljenju i pljačkanju kuća u Jasenovcu, kao i o stanju Spomen-područja Jasenovac tijekom srpske okupacije tog područja u Domovinskom ratu. Jasenovac je posebno zanimljiv jer su dezinformacijama o rušenju spomenika “Kameni cvijet” autora B. Bogdanovića i uništavanju Spomen-područja Jasenovac, srpske vlasti pokušale Hrvatsku i Hrvatsku vojsku kompromitirati pred međunarodnom zajednicom. To je posebice došlo do izražaja odmah nakon početka oslobodilačke operacije hrvatskih snaga Bljesak 1. svibnja 1995. godine.
No, prije te oslobodilačke operacije brojne kuće hrvatskih, ali i srpskih vlasnika u Jasenovcu opljačkane su i spaljene, o čemu svjedoči niz dokumenata “Republike Srpske Krajine”. Tako se, primjerice, 3. travnja 1992. u izvješću “Stanice milicije Jasenovac”, koja je bila u sastavu tadašnjeg “Oblasnog centra bezbjednosti Pakrac”, govori o paljenju i pljačkanju stambenih i gospodarskih objekata protjeranih Hrvata u Jasenovcu, ali i objekata srpskih vlasnika (u ovom tekstu uglavnom će biti navedena samo početna slova prezimena pojedinaca koji se spominju, a u izvoru su ta prezimena navedena cjelovito):

DNEVNI IZVJEŠTAJ DEŽURNE SLUŽBE ZA DAN 02/03. 04. 1992.
GODINE U VREMENU OD 07 DO 07 SATI

1. U 13,30 sati u S.M. (stanicu milicije, op. a.) su došli vojni policajci P. Dragoljub i B. Miloš iz V.P. 6797 te prijavili da su uhvatili civila V. Lazar iz Uštice br. 109 gdje na improviziranim kolicima preko željeznog mosta vozi zaklanu svinju tešku oko 120 kg iz pravca Jasenovca i otišao je kući. O tome podnešena službena zabilješka.
2. U 13,50 sati došao je u ovu stanicu milicioner S.M. Okučani D. Nedeljko sa šumskim inžinjerom D. Miloradom te izjavili da su došli do saznanja da se iz sela Bistrica krade oblovina drvo te čamcima prevozi preko rijeke Save na Bosansku stranu. Podnešena službena zabilješka.
3. U ovu stanicu u 17,20 sati došao je sam Milošević Stevan iz Jasenovca Preradovićeva br.1 te prijavio da u Preradovićevoj ulici gore 2 kuće.
Po patrolama milicije utvrdito da su izgorele kuće i to:
1. Kuća od Janjušić Željka, Preradovićeva br. 22.
2. kuća od Jurić Antun, Štrosmajerova br. 12.
3. kuća od Đilas Luke, Ul. žrtava fašizma br. 7.
4. kuća od Segonjić Ljeposave, Ul. žrtava fašizma br. 9.
5. kuća od Kotur Dragana, Savska br. 5. koju smo uspjeli ugasiti.
Još je izgorila kuća u Preradovićevoj ulici br. 37 gdje nismo mogli utvrditi vlasnika, kao i kuća u ulici Vladimira Nazora bb.
Takođe je izgorila jedna štala u ulici 22. travnja br. 45, gdje isto nije utvrđen vlasnik.
Navedeni požari su nastupili nakon povlačenja 6. Partizanske Brigade.
Kontaktiranjem sa tamošnjim stanarima došli smo do saznanja da su isti bili svjedoci prilikom odnošenja raznih stvari iz kuća ali zbog straha da nebi bili spaljeni nisu reagirali.
4. Oko 13,00 sati na punktu skela na Savi prilikom vršenja kontrole u putničkom vozilu reg. broj KO 851. oznaka crvenog krsta, a koji je vozio vozač Ć. Dragan iz V.P. 6797/6 pronađen je jedan televizor narke EI NIŠ i poni biciklo. Vozač Ć. izjavio da stvari vozi kapetanu Šipra i da stvari njemu pripadaju. Od vozača Ć. Dragana uz odgovarajuću potvrdu o privremenom oduzimanju stvari oduzete a vozač Ć. odbio da primi potvrdu. Podnešena službena zabilješka.
Drugih novosti tokom službe nije bilo.

Nadopuna:
U 17,20 sati putem telefona obavještena komanda 11. Partizanske Brigade da je došlo do požara gdje gori više kuća te da pošalju cisternu sa vodom. Obavijest primio zastavnik Banjac.
U 19,50 i 21,50 sati ponovo kontaktirano sa zastavnikom Banjcem u vezi tražene pomoći, a koja nije stigla ni 03. 04. do 07,00 sati. Požar pokušali gasiti radnici SM uz pomoć nekoliko pripadnika TO B. Dubica.
O svemu će biti obavješten Oblasni Centar Bezbjednosti Pakrac. (HR-HMDCDR, 2., kut. 2289)

O tome da rezervisti pale kuće u Jasenovcu govori i izvješće “Stanice milicije Jasenovac SUP-u Pakrac” od 26. travnja 1992. godine:
U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj dežurne službe SM Jasenovac, a za period od 18. 04. do 25. 04. 1992. godine.

IZVJEŠTAJ DEŽURNE SLUŽBE ZA PERIOD
OD 07 SATI 18. 04. DO 07 SATI 25. 04. 1992. GODINE

I. KRIVIČNA DJELA: – Krivičnih djela nije bilo.
II. PREKRŠAJI: – Prekršaja nije bilo.
III. SAOBRAĆAJNE NEZGODE: – Saobraćajnih nezgoda nije bilo.
IV. OSTALI DOGAĐAJI I PRIJAVE:
– Dana 18. 04. 1992. godine u 17,55 sati obavješteni smo da u Preradovićevoj ulici br. 21 gori štagalj. Na lice mjesta upućena patrola koja je zatekla vatrogasce gdje gase požar. Vlasnika štaglja još nismo utvrdili. Požar najvjerovatnije podmetnut. Podnešena službena zabilješka.
– Dana 22. 04. 1992. godine u 13.30 sati od strane Kotur Zorana podnešena prijava da mu je neko pokušao zapaliti kuću u Savskoj ulici. br. 17 u Jasenovcu.
Na lice mjesta izašao operativni radnik Stojnić te konstatirao da su izgorele tri sobe i jedna šupa. Požar najvjerovatnije je podmetnut od strane NN lica. Podnešena službena zabilješka.
– Dana 23. 04. 1992. godine u 21,00 sati od strane vodnika Ćibić Dragana smo obavješteni da u Štrosmajerovoj ulici gore tri kuće. Odmah upućena patrola na lice mjesta, a izašao je operativni radnik Stojnić. Utvrđeno da su gorele kuće vlasništvo: Glavić Kate, Brnić Nikole i Brnić Ane. U sva tri slučaja požar podmetnut od strane NN osobe. Materijalna šteta velika. Podnešena službena zabilješka.
– Dana 23. 04. 1992. godine u 17,00 sati patrola zatekla kod skele na rijeci Savi, gdje vojni rezervista B. Siniša prijeti A. Mladenu vojnom obvezniku, a koji se nalazi na redovnom odsustvu, da će ga zaklati nožem kojeg je držao u ruci. Patrola intervenirala te vojna policija privela B. u prostorije 11. komande partizanske. Dalji rad nad istim preuzela vojna policija.
– Dana 24. 04. 1992. godine u 09,00 sati, došao je u ovu stanicu milicije P. Ljubomir iz Jasenovca, Preradovićeva ulica br. 61. te izjavio da su ga napala tri vojna rezervista i tom prilikom je zadobio lakšu tjelesnu povredu u predjelu lijevog rebra (podlijev krvi), a isti je sa sobom donio i liječničko uvjerenje. Podnešena službena zabilješka.
– Drugih novosti tokom navedenog perioda nije bilo. (HR-HMDCDR, 2., kut. 2289)

Jednako tako, o pljački i paljenju napuštenih kuća u Jasenovcu govori i izvješće “Stanice milicije Jasenovac SUP-u Pakrac” od 9. svibnja 1992.:
U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj dežurne službe Jasenovac, a za period od 02. 05. do 09. 05. 1992. godine.

IZVJEŠTAJ DEŽURNE SLUŽBE ZA PERIOD
OD 07 SATI 02. 05. DO 07 SATI 09. 05. 1992. GODINE

I. KRIVIČNA DJELA: Krivičnih djela nije bilo.
II. PREKRŠAJI: Prekršaja nije bilo.
III. OSTALI DOGAĐAJI I PRIJAVE:
– Dana 03. 05. 1992. godine patrola prilikom vršenja redovne službe došla je do saznanja da pojedini pripadnici rezervnog sastava JNA iz napuštenih kuća u Štrosmajerovoj ulici iznose razne stvari i predmete te se predpostavlja da ih uskladištavaju na jedno mjesto i kad se za to ukaže prilika da ukradene stvari prevezu preko rijeke Save u Bosnu. Podnešena službena zabilješka.
– Dana 03. 05. 1992. godine oko 13,00 sati patrola koja vrši kontrolu vozila i civilnih lica na punktu skela na rijeci Sava došla do saznanja da će u vojnom kamionu reg. br. M 6853 biti prevezene stvari koje su ukradene. Nakon izvjesnog vremena kamion je došao na skelu te od strane vojne policije naša patrola je bila spriječena da pregleda kamion. U pratnji kamiona je bio vodnik Ć. koji je i vrijeđao patrolu. O tome obavješten komandant bezbednosti 11. Par. Brigade koje je došao drugi dan u našu stanicu te izjavio da je kamion vozio namještaj za jednog vojnog izbjeglicu te da će dostaviti sve potrebne papire o izvozu namještaja. Podnešena službena zabilješka.
– Dana 06. 05. 1992. godine u 17,15 sati u Štrosmajerovoj ulici br. 2. došlo je do požara kuće vlasništvo Pirja Mande, a koja se nalazi u izbjeglištvu. Kuća je potpuno izgorela a požar je najvjerovatnije podmetnut od strane N.N. lica. Podnešena službena zabilješka.
– Dana 08. 05. 1992. godine u 22,10 sati patrola koja osigurava objekat primjetila da u Savskoj ulici gore objekti. Odmah su izašli na lice mjesta gdje su utvrdili da gore dvije kuće u Savskoj ul. i jedan štagalj, zatim u Savskoj ul. br. 92 gorela su dva objekta te u ul. Žrtava Fašizma br. 48 gorela je jedna kuća i u Preradovićevoj ulici gorela je jedna štala. O svemu obavještena komanda 11. Par. brigade koji su nakon izvjesnog vremena zahtjevali da podignemo TO Jasenovac, da gase požar, što smo i učinili. O svemu ovom podnešena službena zabilješka.
– Drugih novosti tokom navedenog vremena nije bilo. (HR-HMDCDR, 2., kut. 2289)

dr.sc. Ante Nazor, ravnatelj HMDCDR