Obučni ciklusi u Inženjerijskoj pukovniji

Zaštita od eksplozivnih sredstava i njihova neutralizacija iznimno su osjetljiv, opasan i odgovoran posao, pa su kriteriji obuke rigorozni, a primjenjuju se iskustva iz Domovinskog rata i međunarodnih operacija

Robot tEODor služi za izviđanje, manipulaciju i neutralizaciju raznih vrsta eksplozivnih sredstava, a opremljen je snažnom manipulatorskom rukom te nizom kamera i svjetala

Za Inženjerijsku pukovniju (InžP) Hrvatske kopnene vojske dani od 24. kolovoza do 4. rujna bili su vrlo intenzivno razdoblje tijekom kojeg su provedena dva različita obučna ciklusa: Obuka za rukovanje robotom za protueksplozijsku zaštitu i Obuka obučavatelja za procedure suprotstavljanja improviziranim eksplozivnim napravama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (C-IED/UXO – Countering Improvised Explosive Devices and UneXploded Ordnance). Obuka se odvijala u vojarni “110. brigade HV” – Kamensko i na vojnom poligonu “33. inženjerijske brigade” – Cerovac.

Dokazani robot

Voditelj obuke za rukovanje robotom poručnik Tomislav Vuković, ujedno i zapovjednik Voda za uklanjanje eksplozivnih naprava (UEN) InžP, navodi kako je riječ o vrlo zahtjevnoj i složenoj obuci. Podijeljena je u dva dijela: teorijski i praktični. U prvom se polaznike obučava o taktičko-tehničkim značajkama daljinski upravljanog robotiziranog sustava (DURS) tEODor, koji slovi za jednog od najpouzdanijih  sustava te vrste i u uporabi je u nizu zemalja članica NATO saveza.

Sustav tEODor služi za izviđanje, manipulaciju i neutralizaciju raznih vrsta eksplozivnih sredstava, a opremljen je snažnom manipulatorskom rukom te nizom kamera i svjetala. Automatski se može naoružati raznim oružjima i alatima koji pružaju mogućnost neutralizacije i manipulacije sa sigurnih udaljenosti. Takav sustav velika je pomoć pripadnicima OSRH koji se bave poslovima protuminskog djelovanja (PTMD) i protueksplozijske zaštite (PEZ). Glavna mu je karakteristika što omogućava siguran pregled ili izviđanje potencijalne improvizirane eksplozivne naprave (IEN) ili pak pomicanje/premještanje nestabilnog minsko-eksplozivnog sredstva (MES) ili neeksplodiranog ubojnog sredstva (NUS). Tako se uvelike smanjuje ugroza za pripadnike koji napravu ili sredstvo trebaju uništiti ili onesposobiti.

Živjeti timski duh

Na praktičnom dijelu obuke polaznici prolaze osnove rukovanja, korištenje alata i pribora iz kompleta sustava. Najzanimljiviji je niz vježbi i scenarija gdje se koriste bojni naboji i projektili za daljinsko uništavanje eksplozivnih naprava. Usto, polaznici se obučavaju u korištenju rendgenskog sustava za snimanje i pregled sumnjivih paketa ili naprava. Značajan dio, ali nikako manje važan, čini i samo korisničko održavanje, čišćenje i provedba tjednih pregleda sustava i oružja i alata koji se montiraju na robotizirani sustav.

Sve zadaće kao i ubojne vježbe provode se pod budnim okom iskusnih instruktora i dočasnika UEN-a, a sve u cilju prevencije bilo kakvih izvanrednih događaja. U obuci se stalno koriste neprocjenjiva iskustva iz Domovinskog rata te NATO-ovih i UN-ovih operacija u kojima je sudjelovala većina instruktora kao i polaznika obuke. Tako se stječu preduvjeti da svi polaznici djeluju i žive timski duh što je jedini način za rješavanje situacija u stvarnim uvjetima.

Svi polaznici dviju obuka pokazali su iznimno visoku razinu samoinicijativnosti

 

Na obuci je bilo deset pripadnika vodova za UEN iz sastava Inženjerijske pukovnije i Gardijske oklopno-mehanizirane brigade. Svi su uspješno završili sva programska područja te su im po završetku uručene potvrde. Za najboljeg polaznika obuke proglašen je pripadnik UEN-a Inženjerijske pukovnije desetnik Hrvoje Radovanić.

Obuka za rukovanje robotom za protueksplozijsku zaštitu podijeljena je u dva dijela: teorijski i praktični, u kojem polaznici imaju priliku upravljati tEODor-om

Traži se mnogo

Provoditelji Obuke obučavatelja za procedure suprotstavljanja improviziranim eksplozivnim napravama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (C-IED/UXO – Countering Improvised Explosive Devices and UneXploded Ordnance) također ističu iskustva iz Domovinskog rata i međunarodnih operacija kao njezine bitne dijelove. Činjenica da su obučna skupina bili obučavatelji, njih osam, znači da moraju biti osposobljeni za implementiranje stečenih znanja za provedbu C-IED/UXO procedura u obuku svojih postrojbi. Za taj ”prijenos“ trebaju imati znanja i vještine potrebne za planiranje, pripremu, provedbu, ocjenjivanje i nadziranje obuke s pripadnicima matičnih postrojbi, uz prilagodbu obuke sposobnostima i potrebama postrojbe. Voditelj obuke natporučnik Ivan Baković i obučavatelji, stožerni narednik Nikolino Šušak, skupnik Ivica Buhin i skupnik Igor Martić, objašnjavaju da obuka sukladno Doktrini obuke u OSRH mora biti borbeno usredotočena, ali i realistična, sigurna, dobro strukturirana, racionalna i učinkovita. Zbog teške obuke, od polaznika se traži visoka razina psihofizičke spremnosti, temeljnih vojnih vještina, motiviranosti i stege. ”Polaznici se obučavaju do zahtijevanih standarda provedbe, koji su preduvjet za uspješnu zaštitu vlastitih snaga u okružju gdje se očekuje ugroza od IED-a, ali i kako bi se dostigla zahtijevana razina interoperabilnosti s NATO-ovim snagama,” navode instruktori.

Afganistan i Libanon

I obuka C-IED/UXO sastoji se od dviju faza. Prva, obuka osvježenja, obnova je znanja i vještina stečenih na prethodnom Tečaju za C-IED/UXO procedure. Druga faza stavlja polaznike u ulogu obučavatelja s ciljem razvijanja znanja i vještina iz upravljanja procesom obuke. Polaznici moraju samostalno planirati i provesti pripremu za obuku, koristeći se resursima koji su im na raspolaganju, te prevladavajući ograničavajuće faktore. Sukladno isplaniranom, polaznici moraju provesti pripremu obučavatelja, osoblja koje podupire provedbu obuke i obučavanih te uspješno provesti obuku. Pri provedbi moraju odgovorno organizirati obuku, pri tome koristeći različite metodičke oblike nastave i pravilnu vremensku artikulaciju nastave. Nakon toga, vrednovanjem obučnog događaja, polaznici u koordinaciji sa zapovjednikom planiraju daljnju obuku i prilagođavaju je potrebama postrojbe.

U zaključku, natporučnik Baković i instruktorski tim rekli su da su svi polaznici obuke pokazali iznimno visoku razinu samoinicijativnosti, a u nju su uspješno implementirana iskustva stečena u NATO-ovim operacijama ISAF i odlučna potpora u Afganistanu te u UN-ovoj operaciji UNIFIL u Libanonu. Nadnarednik Tomislav Slatki iz Satnije riječnih brodova Inženjerijske pukovnije istaknuo se kao najbolji polaznik.

Pripremio: Domagoj VLAHOVIĆ;

 Foto: Inženjerijska pukovnija HKoV-a