Tečaj za pirotehničara u inženjerijskoj pukovniji

U Domu hrvatske inženjerije, vojarni “Kamensko” u Karlovcu te na pripadajućim obližnjim vojnim poligonima “Cerovac” i “Skakavac” održan je od 16. veljače do 16. travnja tečaj za pirotehničare za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata. Pristupilo mu je 30 djelatnih vojnih osoba iz svih postrojbi HKoV-a.
Uvjeti za pohađanje tečaja su da je polaznik djelatna vojna osoba s vojnostručnom specijalnošću pionir, da je ocijenjen službenom ocjenom “ističe se”, da ima najmanje srednju stručnu spremu te da ima uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti za pirotehničara.
Tečaj se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Nakon odslušanog tečaja, kandidati za pirotehničara polažu ispit pred ispitnom komisijom sastavljenom od predstavnika MORH-a i MUP-a. Nakon uspješno položenog ispita, kandidatu se dodjeljuje certifikat, odnosno uvjerenje o osposobljenosti za pirotehničara za humanitarno razminiranje. Stečena znanja primjenjiva su i u međunarodnim vojnim operacijama i misijama, a certifikat je priznat i u civilnim tvrtkama za razminiranje.

Srđan Pedljo