Obuka JMTT-a u OS-u BiH

Dočasnici iz Združenog mobilnog tima za obuku (Joint Mobile Training Team – JMTT) NATO-ova Zapovjedništva združenih snaga u Napulju proveli su od 16. do 20. listopada tečaj za dočasnike OS-a BiH.
Tim pod vodstvom časničkog namjesnika Zdenka Karaseka proveo je tečaj razvoja i vođenja za 20 dočasnika iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Bila je to prva misija JMTT-a u okviru NATO PfP programa koji izravno podupire aktivnosti s partnerskim snagama kao jednu od ključnih zadaća Zapovjedništva združenih snaga.
Pripadnici OS-a BiH raspravljali su s instruktorskim timom o organizacijskom ustroju i povijesti NATO-a, etici i učinkovitom komuniciranju, savjetovanju, stresu i procesu donošenja odluka. JMTT obuka temelji se na tečaju NATO-ove škole te Švicarske dočasničke škole.
“Cilj našeg tima bio je provesti osnovni tečaj iz zapovijedanja za niže zapovjednike Oružanih snaga BiH izgradnjom Dočasničkog zbora te mreže suradnje između NATO-a i partnerskih zemalja. Vjerujem da su ti glavni ciljevi postignuti. Želio bih iskreno zahvaliti svim polaznicima i instruktorima na zalaganju te OS-u BiH na domaćinstvu i potpori. Bilo mi je zadovoljstvo i čast voditi zadaću JMTT-a u Sarajevu, u BiH,” izjavio je čelnik JMTT-a časnički namjesnik Zdenko Karasek. Članovi tima bili su dočasnici iz Oružanih snaga Talijanske Republike Domenico Valeriani, Mornarice Kraljevine Španjolske Manuel Clemente, Kopnene vojske Turske Republike Ahmet Celik te SAD-a Jeffrey Parker. Iskustvo iz pet različitih zemalja i oružanih snaga znatno je pridonijelo raspravi o ulozi dočasnika u međunarodnom okruženju.
Najbolja polaznica obuke pozornica Dženaida Šuvalija iz Vojne policije izjavila je: “Ugodno sam iznenađena kako su instruktori u tako kratkom vremenu prenijeli svoje dugo stjecano znanje i iskustvo. Bila mi je zadovoljstvo i čast sudjelovati u obuci JMTT-a. Iako sam još u vojničkom činu, sigurna sam da ću znanje koje sam ovdje stekla moći prenijeti svojim kolegama radi uspješnije komunikacije s dočasnicima i časnicima te u cilju postizanja što boljih rezultata.”
Zapovjednik desetine desetnik Srdan Slavnić iz 6. pješačke brigade izjavio je: “Prvi put sudjelujem u obuci iz vojnog zapovijedanja s NATO-ovim osobljem i iznimno sam zadovoljan. Iskustvo i način rada instruktora JMTT-a pokazali su mi kako ima prostora za razvoj kao vođa tima, a ujedno je pomoglo izgraditi jezične vještine te unaprijedilo moje ukupno znanje.”
Zapovjednik desetine desetnik Matija Ivaković iz 3. pješačke bojne 6. pješačke brigade rekao je: “Obuka je bila na visokoj razini i sadržavala je sve elemente iz svakodnevne prakse nižih dočasnika u postrojbama. Stečene vještine primjenjivat ću tijekom karijere te u komunikaciji s nadređenima odnosno podređenima.”
Svih 20 polaznika uspješno je završilo tečaj, realiziravši moto JMTT-a Obučavamo svoje pripadnike, a NATO i BiH dodatno su učvrstili partnerski odnos.

OJI