Obuka mehaničara za održavanje topničkog naoružanja

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike, Zapovjedništva za potporu, od 2. rujna do 18. listopada, provedena je obuka mehaničara za održavanje topničkog naoružanja u prvom stupnju. Obuka je provedena po odobrenom planu i programu, u dva dijela. Prvi, teorijski dio, proveden je u prvom tjednu u kojem su polaznici upoznati s konstrukcijskim dijelovima topničkog oružja, te njihovu funkcioniranju u cijelom sustavu rada oružja.

Drugi dio obuke, odnosno praktični rad održan je u trajanju od šest tjedana, pri čemu je osam dana provedeno u radionici za održavanje borbene tehnike u Đakovu, a glavni dio u Remontnom zavodu u Zagrebu, gdje su polaznike obučavali najstručniji djelatnici.

Cilj je obuke osposobiti polaznike za uspješno izvođenje radnji i postupaka iz I. stupnja održavanja topničkog naoružanja, koji podrazumijeva: konstrukciju i način rada topničkog naoružanja, pravilan rad s alatom, mjernim uređajima, instrumentima i priborom za rad mehaničara za topničko naoružanje, mjere opsluživanja, dijagnosticiranja stanja, zamjene sklopova, manje i složenije popravke, podešavanja i mjerenje, u stacionarnim i terenskim kapacitetima uz pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu.

Obuku je uspješno svladalo osam polaznika koji su ispunili sve tražene uvjete. Ocjenjivanje polaznika provodilo se tako da se stalno pratio njihov rad i stjecanje novih vještina i sposobnosti kroz svih sedam tjedana obuke pomoću ”obrasca za praćenje i ocjenjivanje polaznika“ za svako topničko oružje posebno, te su ih voditelji, instruktori i ostali stručni djelatnici i ocijenili. Zapovjednik SzOiDL-a Požega i zapovjednik Remontnog zavoda uručili su u Zavodu potvrdnice polaznicima koji su ispunili tražene uvjete u stjecanju novih znanja i vještina.

Tekst: Antun Mandić

Foto: Antun Klobučar