Obuka osvježenja stožernih dočasnika Zapovjedništva ZzP-a

Na vojnom vježbalištu “Gakovo” provedena je od 25. veljače do 1. ožujka obuka osvježenja stožernih dočasnika Zapovjedništva ZzP-a. Voditelj obuke bio je prvi dočasnik satnije Bojne za opću logističku potporu nadnarednik Damir Plemenčić, koordinator prvi dočasnik ZzP-a časnički namjesnik Željko Kuraži, a polaznici su bili stožerni dočasnici odjela Zapovjedništva za potporu. Obuka je provedena sukladno odobrenom Programu obuke osvježenja prvih dočasnika OSRH, sastavljenom od više modula. Iz modula Stručna predavanja za rad DLP OSRH, predavanja na zadanu temu održala je psihologinja poručnica Sabina Kos iz Bojne za opću logističku potporu. Teme iz dušobrižništva predavao je vojni kapelan Vladislav Mandura. Tijekom obuke radilo se na izgradnji zajedništva i timskog rada. Polaznici su uspješno završili sve module te su im na kraju obuke uručene potvrde o osposobljenosti. Tijekom provedbe obuke polaznike su obišli načelnik Stožera zamjenik zapovjednika ZzP-a brigadir Ivan Raos i načelnik Odjela za operativne poslove i obuku Zapovjedništva ZzP-a brigadir Stanislav Jolić. Proces obuke osvježenja stožernih dočasnika i vojnika postrojbi ZzP-a nastavit će se i u idućem razdoblju.

Tekst/foto: Željko Kuraži / ZzP