Obuka za Odlučnu potporu u SimS-u

Od 20. do 24. travnja u Simulacijskom su središtu u sklopu preduputne obuke 3. HRVCON-a za odlazak u misiju Odlučna potpora 53 pripadnika GMTBR-a i dva pripadnika ZOD-a provela obuku na simulacijskom sustavu VBS2 (Virtual Battlespace 2). Sastavnica FP COY (Force Protection Company) provodila je obuku na sustavu, a GDCC (Ground Defense Coordination Cell) proigravala je ulogu nadređenog JOC-a (Joint Operations Center).

Mario Šebetovsky