Ocjenjivanje spremnosti za misije KFOR i Odlučnu potporu

U 91. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni “Lučko” 15. je lipnja ocjenjivački tim GS OSRH predvođen pukovnikom Ivanom Krulićem proveo nacionalno ocjenjivanje spremnosti pripadnika 19. HRVCON-a za operaciju KFOR te dvojice pripadnika 2. zrakoplovnog savjetodavnog tima (Rotary Wing Mi-17 Air Advisory Team – RW Mi-17 AAT) iz sastava 3. hrvatskog kontingenta (HRVCON) za misiju Odlučna potpora u Afganistanu. Ocjenjivanje je provedeno prema NATO-ovu sustavu Taktičko ocjenjivanje zrakoplovnih snaga (TACEVAL EVALUATION). Ocjenjivanjem spremnosti pripadnika kontingenta završena je preduputna obuka 19. HRVCON-a čiji je cilj osposobljavanje pripadnika do potrebne razine spremnosti radi provedbe zadaća u operaciji KFOR u skladu s NATO-ovim standardima. Zadaće su usmjerene na provedbu temeljnih zadaća HRVCON-a u operaciji KFOR, kao što su taktički zračni prijevoz vojnika i materijalno-tehničkih sredstava. Pripadnici HRVCON-a obnovili su znanje iz područja temeljnih vojnih znanja i vještina, preživljavanja, izbjegavanja, otpora i bijega uz primjene mjera osobne NBK zaštite, u rukovanju, održavanju i gađanju iz osobnog i pješačkog naoružanja. Na preduputnoj  obuci provedena je letačka obuka stalnih posada helikoptera i drugog ključnog osoblja HRVCON-a za rad u operaciji, a pripadnici HRVCON-a su također upoznati s kulturološkim, povijesnim, društvenim i religijskim osobitostima  stanovništva Kosova i Afganistana. Dvojica  pripadnika 2. RW Mi-17 AAT kao sastavnice 3. HRVCON-a RS (Odlučna potpora) u Afganistanu ocijenjena su prema istom NATO-ovu sustavu ocjenjivanja spremnosti zrakoplovnih postrojbi kao i pripadnici 19. HRVCON-a te su tako završili svoju preduputnu obuku.

tekst i foto: Goran Seretin