Obuka obučavatelja za održavanje DUOS-a

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena je od 1. do 26. travnja obuka obučavatelja za održavanje daljinski upravljane oružne stanice (DUOS) M151 PROTECTOR-CRO. Cilj obuke bio je osposobiti polaznike za prenošenje usvojenih znanja i vještina kao obučavatelja mehaničara za DUOS te planiranje, pripremu i provedbu obuke, koju će znati prilagoditi sposobnostima i potrebama polaznika. Polaznici su prošli programska područja kroz tri faze, koje uključuju usvajanje znanja mehaničara za održavanje DUOS-a, metodiku izobrazbe s ciljem postizanja stručnosti kao obučavatelja i samu provedbu obuke kao obučavatelja uz mentoriranje.

Obuku je polazila i dočasnica tehničke službe skupnica Mihaela Iličić, trenutačno na ustrojbenom mjestu instruktora za naoružanje. Završetkom obuke postala je prva žena instruktor za održavanje DUOS-a. Na kraju obuke izjavila je da je proširila svoja znanja te stekla nova iskustva, kvalifikacije i vještine, koje će prenositi budućim polaznicima, što joj je ujedno i temeljna zadaća kao instruktoru za održavanje naoružanja. Voditelj obuke obučavatelja satnik Nino Vojak istaknuo je visoku motiviranost polaznika, što je rezultiralo izvrsnim ishodom na teorijskom i praktičnom dijelu ispita, te kako je provedenom obukom proširena baza obučavatelja za održavanje DUOS-a.

napisao i snimio Goran Mažar