Offset u Poljskoj

Poljska je, s gotovo nikakvim iskustvom u offset poslovima, u vrlo kratkom roku uspješno počela ubirati plodove zaključenih offset sporazuma. Rezultati promišljenog osposobljavanja domaćeg gospodarstva već su mjerljivi u milijardama dolara

Kroz nabavu 48 borbenih zrakoplova F-16C/D u vrijednosti većoj od 6 milijardi američkih dolara, veliki će broj poljskih tvrtki imati priliku ovladati visokom tehnologijom i zaposliti svoje kapacitete na duži niz godina

Prilikom opisivanja modela industrijske participacije ili offset programa pri nabavi vojne i specijalne opreme (Hrvatski vojnik br. 9/2004), naveden je primjer vrlo uspješne provedbe offset sporazuma pri nabavi finskog modularnog borbenog vozila AMV za potrebe poljskih oružanih snaga. Prema poljskim podacima riječ je o offset programu vrijednosti 1,61 milijarda eura u koji je uključena nabava 690 modularnih borbenih vozila AMV, od kojih će 313 vozila biti opremljeno kupolom 30 mm talijanskog proizvođača Oto Melara. Talijanski proizvođač je također uključen u offset preko offset sporazuma s 18 poljskih tvrtki. Kao dio offseta s Talijanima uključena je i proizvodnja talijanskih oružja u kalibru 105 mm u Poljskoj (tvrtka Zaklady Mechaniczne Tarnow) pri čemu se Poljacima jamči posao u vrijednosti ne manjoj od 10 mil. eura i prijenos tehnologije za proizvodnju kupola HITFIST 30.
U ime poljskog ministarstva obrane, poslove oko provedbe programa provodit će Wojskowe Zaklady Mechaniczne Siemianowice koji je zadužen za implementaciju programa prijenosa tehnologije i organizaciju proizvodnje u Poljskoj gdje će biti proizvedeno 650 vozila za Poljsku, a kasnije i isporuka vozila za treće zemlje. Kroz uključenje velikog broja poljskih tvrtki, procjenjuje se da bi ukupni udio poljskog sudjelovanja u tom poslu iznosio više od 52 % vrijednosti ugovora za narudžbu borbenih vozila.
Mnogi analitičari ističu da je taj projekt primjer dobre europske kooperacije nad snažnom dominacijom američke vojne industrije, te da je u ovom trenutku jedan od najvećih offset poslova u tom dijelu Europe. No tu i nije išlo sve tako glatko. Nakon zaključivanja posla s Fincima i Talijanima, švicarsko-američka tvrtka Mowag zajedno sa svojim poljskim partnerom Huta Stalowa Wola uložile su prigovor poljskom ministarstvu obrane, no to su uobičajeni postupci sudionika velikih natječaja čije ponude nisu bile povoljne za ugovaranje.
Projekt je načelno zamišljen preko proizvodnje 2+40+650 vozila od čega će 650 njih biti proizvedeno u Poljskoj. Prva dva vozila koja su namijenjena za testiranje te potvrđivanje i eventualnu korekciju taktičko-tehničkih zahtjeva, isporučena su 30. lipnja 2004. godine u gradu Sulejówek na velikoj svečanosti na koju su pozvani visoki finski, talijanski i poljski dužnosnici. Tu je bilo i krštenje poljskih vozila koja će nositi oznaku ROSOMAK. Naime poljska vozila su dobila ime po malo poznatoj životinji sličnoj medvjedu koja obitava u tom području Europe. Zanimljivo je da je za određivanje imena organiziran natječaj koji su proveli ministarstvo obrane i časopis Nowa Technika Wojskowa.
Po utvrđivanju i definiranju osnovnog modela vozila, njih 40 bit će proizvedeno po “original” izvedenici u pogonima tvrtke Patria u Finskoj, dok će ostatak od 650 vozila biti proizvedeno u Poljskoj do 2013. godine.
Finska je strana u Poljskoj stoga već otvorila određene kapacitete. U Varšavi i gradu Katowice otvorene su podružnice Patria Polska koje su počele pripreme za organizaciju proizvodnje u Poljskoj. Tako je Finska svoju mrežu od više od 2000 dobavljača i kooperanata prepustila Poljskoj, čime će se poljsko gospodarstvo osposobiti za vrlo uspješnu europsku kooperaciju uz podizanje tehnološke razine proizvoda i usluga. Što je još važnije, a to je uspostava dugoročne suradnje kroz koju je moguća implementacija proizvodnje i drugih borbenih sustava za poljske potrebe i za isporuku trećim zemljama. Sve inačice borbenih vozila (borbena vozila pješaštva, izvidnička, sanitetska, logistička i dr.) su NATO kompatibilne, pa su za njih zainteresirane mnoge zemlje (Češka, Portugal, Belgija, Grčka, te Južna Afrika). Zanimljivo je da je Južna Afrika pred potpisivanjem ugovora za zajedničku proizvodnju 264 različitih vozila AMV, iako ima razvijeno vlastito borbeno vozilo konfiguracije 8×8 Rooikat koje je moglo poslužiti kao platforma za buduća borbena vozila.

Borbena vozila Patria AMV proizvodit će se za potrebe Poljske pod imenom ROSOMAK, a njih 313 će biti opremljeno kupolama Oto Melara, Hitfist 30

Poljska Offset Regulativa
Poljska offset regulativa temelji se na Zakonu o offsetu od 10. rujna 1999. godine koji u 6 poglavlja i 26 članaka regulira problematiku offseta pri nabavi opreme za obranu i sigurnost zemlje. Detaljnija provedba, poglavito u pogledu primjene koeficijenata-multiplikatora, regulirana je uredbom vlade (posljednja je br. 907 od 02. 07. 2002. godine). Offset regulativa je rađena prema modelu dvojnosti tj. jednim ugovorom je regulirana nabava robe i opreme namijenjene ministarstvu obrane, a drugim ugovorom (sporazumom) definiraju se offset obveze stranog dobavljača povezane s nabavom robe iz prednjeg ugovora. Takav model je preuzet od zemalja kao što su Australija, Belgija, Finska, Grčka, Izrael, Kanada, Nizozemska, UAE i dr. Druga skupina zemalja među kojima su Danska, Koreja, Norveška, Španjolska, Švedska i Švicarska preuzela je model jednog ugovora pri čemu su tim istim ugovorom za isporuku strane robe regulirane i offset obveze stranog dobavljača.
U prvom poglavlju od 1. do 6. članka postavljena su uglavnom osnovna pravila, prava i obveze uključenih strana za primjenu offset sporazuma. Tako je člankom 2. regulirano da se Zakon neće primjenjivati na ugovore za isporuku naoružanja i/ili vojne opreme čija vrijednost u poljskoj valuti ne prelazi ekvivalent od 5 milijuna eura. Članak 3. definira 12 pojmova koji se rabe u offset sporazumu, dok se člankom 5. jednoznačno navodi pet područja kroz koja strani dobavljači vojne opreme mogu participirati u restrukturiranju i razvoju gospodarstva Republike Poljske. Nadalje je regulirana obveza offseta (ekvivalent) 100 % pri čemu izravni offset ne može biti manji od polovice vrijednosti offset sporazuma.

Isporuka protuoklopnih sustava SPIKE-LR ukupne vrijednosti 260 milijuna američkih dolara pokrivena je offset sporazumom po kojemu će Rafael izvršiti prijenos tehnologije i uspostavu proizvodnje u Poljskoj tvrtki Mesko

Članci 7. do 12. u poglavlju 2. reguliraju sklapanje offset sporazuma. Regulirano je da će u ime Državne riznice pregovore voditi ministar nadležan za gospodarstvo, a savjetovat će ga Vijeće za offset sporazum. Nadalje, regulirana je primjena offset koeficijenata-multiplikatora u području od 0,5 do 2,0 dok su aneksom (koji donosi Vlada) specificirana područja primjene s odgovarajućim iznosima koeficijenata, pri čemu izravni offset ima prednost pred neizravnim. U slučaju opravdanosti gospodarskim razlozima ili razlozima državne sigurnosti, moguća je primjena koeficijenata u području od 2,0 do 5,0. Tu je uglavnom obuhvaćen prijenos visoke tehnologije u Poljsku, sudjelovanje u modernizaciji i restrukturiranju kapaciteta vojne proizvodnje u Poljskoj, te zajednički znanstveni projekti na visokoškolskim ustanovama u Poljskoj. U trećem poglavlju od članka 13. do 19. reguliran je sadržaj i provedba offset sporazuma pri čemu su definirani rokovi i nadležnosti.
U četvrtom poglavlju definiran je sastav Vijeća za provedbu offset sporazuma, te njegove zadaće. Vijeće se sastoji od 16 članova, uglavnom ministara odgovornih za gospodarstvo, financije, vanjske poslove, unutarnje poslove, promet, okoliš, telekomunikacije, zdravstvo, poljoprivredu, obranu, znanost, te predstavnika drugih agencija, s tim da u radu može sudjelovati i predstavnik ureda predsjednika.
Poglavlje peto definira nadzor nad provedbom offset sporazuma, pri čemu je određena kompetencija nadzora i rokovi provedbe, dok poglavlje 6. definira opće odredbe i početak primjene Zakona.
Poljaci su offset sporazumom regulirali i nabavu druge skupe opreme iz inozemstva. Među ostalima su sporazumi sa tvrtkama Lockheed Martin za nabavu 48 aviona F16, Thales Nederland B.V za modernizaciju brodova klase Orkan, Rafael za nabavu protutenkovskih projektila Spike, Patria za borbena vozila, Oto Melara za kupole borbenih vozila, te drugi.

Španjolska tvrtka CASA EADS će isporučiti Poljskoj 8 transportnih zrakoplova C-295M u offst obvezi 212 milijuna eura

Zaključak
Preko ovog kratkog pregleda situacije u Poljskoj možemo vidjeti da je Poljska, s gotovo nikakvim iskustvom u offset poslovima, zapravo u vrlo kratkom roku uspješno počela ubirati plodove zaključenih offset sporazuma. Rezultati promišljenog osposobljavanja domaćeg gospodarstva već su mjerljivi u milijardama dolara. Lockheed Martin je preko mreže svojih offset partnera u Poljsku investirao veliki dio svojih obveza. Tako je brodogradilište u Szezecinu dobilo ugovor za isporuku 6 brodova za prijevoz kontejnera. Sveučilište iz Teksasa ulaže u sveučilište iz Lodza u zajedničke razvojno-istraživačke projekte. Proizvođač mlaznih motora za avion F-16, Pratt&Whitney, te Northrop Grumman Corp. nadležni za radarske sustave također su investirali u poljsko gospodarstvo, te mnogi drugi.
Nadamo se da će odgovorni za prosperitet gospodarstva u Hrvatskoj, kao i sami gospodarski subjekti znati iskoristiti slične prilike budući da su za to stvoreni uvjeti preko zakonske i podzakonske regulative.

Josip MARTINČEVIĆ MIKIĆ