Offset u Portugalu

Kada se uzme u obzir veliki broj najavljenih projekata opremanja portugalskih oružanih snaga u vrijednosti većoj od 5 milijardi eura, za očekivati je veliki interes inozemnih tvrtki koje već tradicionalno prate procese opremanja europskih zemalja i šire. Sigurno je da će portugalska obrambena industrija po realizaciji dugoročnih planova opremanja biti na višoj tehnološkoj razini od ove današnje

Portugal je zemlja EU koja nema znatnih rezultata zabilježenih na provedbi offseta povezanog s narudžbama vojne opreme iz inozemstva. U usporedbi s ostalim europskim zemljama u razdoblju od 1993. do 2002. godine, Portugal bilježi najmanji postotak primjene offseta u svojim narudžbama vojne opreme, svega 27,9 %. Usporedi li se to s Nizozemskom (120,5 %), Grčkom (110,5 %), Švedskom (103,9 %) te drugim europskim zemljama, vidimo da je taj postotak daleko ispod prosjeka koji za Europu inače iznosi oko 92 %. U posljednje vrijeme je primijećen trend porasta primjene offseta u Portugalu, pa je tako u primjeru nabave borbenih vozila sklopljen sporazum o primjeni 150 % offseta, a kod nabave podmornica od njemačkog konzorcija GSC čak 157 %. Obrambena industrija Portugala također je skromnih razmjera i kao takva datira od polovice 18. stoljeća oslanjajući se na mornarički arsenal, tvornicu baruta, topništva i malog strjeljiva. Tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća primijećen je porast vojne industrije, uglavnom povezan s operacijama u Africi, no po prestanku operacija u Africi nakon 1974. vraćena je u današnje okvire. Danas portugalska obrambena industrija uglavnom proizvodi određenu opremu za domaće potrebe opremanja oružanih snaga. Manji dio proizvodnje je ipak orijentiran na izvoz i to: topništvo, minobacači te pješačko oružje i streljivo koje nalazi tržište uz pomoć ministarstva obrane.

Višegodišnjim planom opremanja ministarstva obrane i oružanih snaga do 2020. godine definirano je pedesetak projekata opremanja čija je procijenjena vrijednost oko 5,34 milijarde eura, a omjer zastupljenosti projekata je 50%-25%-25% u korist projekata kopnene vojske. Veći dio realizacije proračuna se odnosi na izravnu nabavu roba i usluga dok je drugi dio namijenjen operativnom leasingu po ugledu na druge NATO članice. Ako se uzmu u obzir trendovi primjene offseta kada su offset obveze najmanje 100 % ili veće, može se lako izračunati kolike je učinke primjenom offseta u Portugalu moguće ostvariti u svezi s nabavom opreme u inozemstvu. Iz takve projekcije utroška financijskih sredstava na projekte opremanja, jasna je senzibilnost gospodarskih kapaciteta povezanih s obranom za uključivanje u te programe različitim oblicima offseta. Kao i u drugim zemljama osim domaćih gospodarskih kapaciteta izražen je interes i vodećih svjetskih dobavljača vojne opreme među kojima prednjače: Lockheed Martin, EADS, CASA, Alenia, Steyr-Daimler-Puch, General Dynamics, Heckler & Koch, Rohde & Schwarz i dr. Jedan od svježih primjera opremanja oružanih snaga Portugala je odabir dobavljača i modela borbenog vozila te potpisivanje ugovora za dostavu 260 borbenih vozila Pandur II s tvrtkom Steyr-Daimler-Puch u vlasništvu američle tvrtke General Dynamics.

Offset regulativa u Portugalu

Nabavom dviju podmornica klase 209 PN od njemačkog konzorcija (Ferrostaal i HDW) Portugal bi mogao ostvariti više od milijardu eura offset pogodnosti
Offset u Portugalu ima svoje zakonsko uporište u Zakonu 33/99 koji se zapravo odnosi na nabavu oružja i pripadajuće opreme s posebne liste. U odnosu na zakon o javnoj nabavi tim je zakonom omogućena nabava vojne opreme po skraćenoj proceduri izravnim ugovaranjem ili pregovaranjem s prethodno pozvanim (odabranim) dobavljačima. U sklopu spomenutog zakona našla je svoje mjesto i primjena offseta. Regulativa koja određuje okvire offseta revidirana je 2002. godine. Uredbom 325/2002 koju su 27. ožujka 2002. godine donijeli ministar obrane i ministar gospodarstva, regulirane su tri najvažnije stvari za provedbu offseta. U prvom dijelu je postupnik ili pravilnik o radu stalnog povjerenstva za offset CPC (Comissao Permanente de Contrapartidas) u kojem je kroz 20 točaka regulirano sve u vezi s radom i ovlasti povjerenstva. U drugom dijelu (Appendix I) su regulirani parametri i načela provedbe offseta pri čemu su definirani prioriteti offseta, osnovni termini te osnovni parametri za vrednovanje offseta. Postupak vrednovanja offseta izračunava se prema određenim formulama i vrlo je sličan kao u primjeru Grčke offset regulative. S obzirom na odabir određenih parametara i njihovom ugradnjom u odgovarajuću formulu dobije se ukupni iznos offset obveza po određenom projektu. U trećem dijelu (Appendix II) je kroz 10 točaka regulirano postupanje stalnog povjerenstva s aspekta kreditiranja i bankovnih jamstava projekata koji su predmet offset sporazuma.
Offset će se primijeniti uvijek kada je vrijednost nabave jednaka ili veća od 5 milijuna eura, a vrijednost offseta mora biti jednaka ili veća vrijednosti nabavljane opreme ili usluga. Dakle, može se zamijetiti da je obveza primjene offseta 100%. Uvođenje offseta, priprema za primjenu i samo nadgledanje realizacije u ovlasti je stalnog povjerenstva za offset CPC. Povjerenstvo je sastavljeno od devet članova kojemu je na čelu predstavnik ministarstva obrane. U njegovom sastavu su četiri člana ministarstva obrane (predstavnik direkcije za naoružanje i po jedan predstavnik kopnene vojske, mornarice i zrakoplovstva) te četiri člana ministarstva gospodarstva. Pod predstavnicima ministarstva gospodarstva podrazumijevaju se i predstavnici agencije za investicije te instituta za industrijsku tehnologiju. Deklarirani ciljevi primjene offseta u postojećoj regulativi su slijedeći:
• Transfer novih tehnologija u gospodarstvo Portugala
• Suradnja na međunarodnim razvojno-istraživačkim projektima
• Zajednička proizvodnja i drugi oblici gospodarske suradnje portugalskih tvrtki u cilju pojačanog prodora na međunarodno tržište
• Uključivanje portugalskih tvrtki u međunarodne projekte participacijom u velikim konzorcijima
• Investicijska ulaganja u cilju razvoja javnog i privatnog sektora obrambene ili civilne industrije.

Prema izjavama pojedinih dužnosnika koji participiraju u povjerenstvima ili agencijama u čijoj je ovlasti offset, može se zaključiti da je njihov pristup dosta fleksibilan te se o offsetu odlučuje od slučaja do slučaja. Offset sporazum mora biti dogovoren i potpisan istodobno s ugovorom o nabavi opreme ili usluga i njega prati i nadzire mjerodavno povjerenstvo do konačnog ispunjenja obveza. Offset koeficijenti se kreću u rasponu od 1 do 3. U načelu se viši koeficijenti dodjeljuju projektima povezanim s obrambenim sektorom. Postoji i takozvani bonus koeficijent u iznosu od 1,25 koji može biti dodijeljen posebno važnim projektima iz područja obrambene industrije. U slučaju kašnjenja s offset obvezama predviđena je ugovorna kazna tj. penali u iznosu od 1 % neizvršenih obveza mjesečno. Najveći iznos penala je 25 % vrijednosti projekata, te je u tom iznosu ponuditelj dužan priložiti bankovno jamstvo pri sklapanju offset sporazuma. Nakon sklapanja ugovora i odgovarajućih offset sporazuma ministarstvu obrane je stalo što prije doći do ugovorene opreme, dok je na predstavnicima ministarstva gospodarstva obveza izboriti se za što uspješniju realizaciju offseta.

Portugalska obrambena industrija

Obrambena industrija nema velikih, isključivo proizvodnih kapaciteta ali dobro pokriva remont i održavanje postojeće vojne opreme. Preko razvoja remontnih kapaciteta i sudjelovanja u poslovima kooperacije ovladava novim tehnologijama te sve više postaje ozbiljni partner velikim tvrtkama s kojima se uključuje u zajednički razvoj i proizvodnju. Prema nekim procjenama u obrambenu industriju je izravno uključeno između 3000 i 4000 zaposlenika.
Na državnoj razini je 1996. godine osnovana holding kompanija obrambene industrije EMPORDEF (Empresa Portuguesa de Defesa) koja je počela s radom 1997. godine. Najveće tvrtke su EDISOFT, OGMA, EID, IDD i dr. Naravno holding ne pokriva sve tvrtke obrambene industrije te veliki dio njih djeluje samostalno ili su kooperanti tvrtkama uključenim u holding. Unutar holdinga je i tvrtka IDD (Industria de Desmilitarizacao e Defesa, S.A.) koja je ovlaštena za zbrinjavanje viškova ubojnog arsenala takozvanim procesom industrijske demilitarizacije kojemu je prije svega cilj očuvanje okoliša. U nastavku ćemo dati kratki opis pojedinih tvrtki u obrambenoj industriji Portugala.

OGMA (Oficinas Gerais de Material Aeronautico)

Modernizacijom borbenih aviona F-16 Portugal će ostvariti offset pogodnosti u iznosu većem od 200 milijuna eura
OGMA je utemeljena 1918. godine i predstavlja tvrtku koja je osposobljena za održavanje i remont svih zrakoplova u borbenom sastavu ratnog zrakoplovstva Portugala. Osim toga osposobljeni su za avioniku, motor, komunikacijsku i radarsku opremu na različitim modelima aviona i helikoptera. Jednako tako participiraju u održavanju tehnike američkog ratnog zrakoplovstva i mornarice kao i u proizvodnji pojedinih komponenti europskih proizvođača zrakoplova. Zbog participacije u poslovima održavanja postali su ozbiljni partner u realizaciji offseta stranim dobavljačima kao što su Lockheed Martin te na zajedničkim projektima kao što je helikopterski program NH-90. Tako je početkom 2000. godine sklopljen sporazum o zajedničkom razvojnom projektu za produljenje radnog vijeka aviona ORION P-3P. Projektom je obuhvaćena modernizacija 6 aviona za dodatnih 25 godina korištenja u što je uključena i sva pripadajuća oprema aviona. Zajedno s tvrtkom Edisoft, OGMA sudjeluje u helikopterskom programu NH-90 u kojem Portugal participira u offsetu sa 193,8 milijuna USD. Od ukupnog iznosa offseta samo te dvije tvrtke participiraju s oko 130 milijuna. Da je riječ o uspješnoj tvrtki svjedoči i činjenica kako je zbog interesa velikih kompanija EMBRAER, CASA, FINMECCANICA i dr. vlada odlučila staviti u privatizaciju 65 % dionica tvrtke.

INDEP (Industrias Nacionais de Defesa E.P.)

Tvrtka je glavni proizvođač oružja u Portugalu, a proizvodi široku paletu naoružanja među kojima možemo izdvojiti minobacače 60 mm i 81 mm te topničko i minobacačko streljivo kao i pješačko oružje i streljivo. Tvrtka je privatizirana u iznosu od 50 % dionica dok je drugi dio u vlasništvu države. Mogu se pohvaliti da su vlasnici licence za proizvodnju njemačke puške Hechler & Koch G-3 za potrebe oružanih snaga Portugala.

EDISOFT

Edisoft je jaka softverska tvrtka koja je osnovana 1988. sudjelovanjem u projektima opremanja fregate klase Meko za portugalsku mornaricu. Glavnu ulogu u njezinu osnivanju imala je nizozemska tvrtka Thales Netherlands koja je i suvlasnik Edisofta. Osim sudjelovanja u projektima opremanja tvrtka se bavi i drugim tehnologijama te tako sudjeluje u projektima opremanja sustava kontrole zračnog prometa u Portugalu i mnogim drugim projektima opremanja kao što su integracija različitih senzora u zajednički radarski sustav, opremanje brodova za mornaricu Bangladeša, Njemačke (F-124), Turske, Grčke, Nizozemske, Južne Koreje i dr. Edisoft participira u projektu nabave helikoptera EH-101, te je uključena u projekt helikoptera NH-90.

EID (Empresa de Investigaçio e Desenvolvimento de Electrónica, S.A.)

Tvrtka je utemeljena 1983. u području istraživanja i razvoja informacijskih i telekomunikacijskih sustava visoke tehnologije. Jedna je od prvih tvrtki koja je počela kooperaciju s domaćim i inozemnim tvrtkama iz srodnog područja. Razvojne i istraživačke aktivnosti im pokrivaju telekomunikacijske sustave, obradu slike i zvuka, industrijski nadzor i telemenadžment. U brojnim projektima koje su realizirali na civilnom tržištu i u sklopu opremanja portugalskih oružanih snaga nužno je izdvojiti opremanje taktičkim radio uređajem PRC-501, HF primopredajnikom VRC-301 i dr. Jednako tako nužno je istaknuti i sudjelovanje tvrtke u europskim projektima kooperacije kao što su AMFIS, EUCLID RTP 9.5 i dr.

Zaključak

Portugal nema velikog iskustva u provedbi offseta, a po zastupljenosti offseta u nabavi vojne opreme u inozemstvu zauzima posljednje mjesto na tablici europskih zemalja. Iako skromnih razmjera vidimo da su kapaciteti obrambene industrije uključeni u brojne programe opremanja portugalskih oružanih snaga, a što je još važnije uključeni su u veliki broj poslova povezanih s offsetom pri čemu se obogaćuju ovladavanjem vještina i modernih tehnologija u području obrane. Portugal se može pohvaliti i sudjelovanjem u međunarodnom projektu proizvodnje modernih helikoptera NH-90 gdje participiraju kao peta članica u projektu pored Njemačke, Francuske, Italije i Nizozemske i postali su članica NATO agencije NAHEMA (NATO Helicopter Menagement Agency). Da bi dokazali svoju ozbiljnost u projektu, među prvima su ugovorili proizvodnju 10 helikoptera za svoje potrebe. Nužno je istaknuti kako je to zapravo bila prva proizvodnja još neispitanih letjelica NH-90 koju je počeo konzorcij EUROCOPTER (Francuska/Njemačka), AGUSTA (Italija) i STARK-FOKKER (Nizozemska).
Može se primijetiti da su Portugalci zapravo iskazali određenu hrabrost pri nabavi vojne opreme od velikih svjetskih dobavljača koji ju još nisu potpuno ispitali prije puštanja u serijsku proizvodnju. Kada se uzme u obzir veliki broj najavljenih projekata opremanja portugalskih oružanih snaga u vrijednosti većoj od 5 milijardi eura, za očekivati je veliki interes inozemnih tvrtki koje već tradicionalno prate procese opremanja europskih zemalja i šire. Sigurno je da će portugalska obrambena industrija po realizaciji dugoročnih planova opremanja biti na višoj tehnološkoj razini od ove današnje.

Josip MARTINČEVIĆ MIKIĆ