Offset u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

U dosadašnjim opisima offset regulativa pojedinih zemalja, uglavnom se pisalo o europskim zemljama bez obzira na to jesu li članice NATO-a ili EU. Opis offset regulative Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) izabran je zato što je riječ o zemlji čije opremanje vojske i policije nije ograničeno financijama, a ipak ima vrlo razrađenu offset regulativu, kojom se otvaraju nove poslovne mogućnosti vlastitom gospodarstvu

Specifičnost offset regulative Ujedinjenih Arapskih Emirata jest u tome što podržavaju samo primjenu neizravnog ili takozvanog civilnog offseta, dok, za razliku od većine drugih zemalja, izravni offset uopće nije predviđen.

Ujedinjeni Arapski Emirati po mnogočemu su specifična zemlja, kako po ustrojstvu i političkom uređenju, tako i po zemljopisnom smještaju i prirodnim bogatstvima naftom i plinom. Između ostalog, poznati su i po najvećoj izložbi naoružanja i vojne opreme u regiji (IDEX), koja se održava svake druge godine. Na posljednjoj IDEX 2007 izlagali su i predstavnici naše zemlje. Sve te specifičnosti na određeni su način ostavile traga na organizaciju njihova sustava obrane kao i načina opremanja njihovih oružanih snaga i policije.

UAE su od 1971. godine uređeni kao federacija sastavljena od sedam emirata, među kojima su najpoznatiji Abu Dhabi i Dubai. Glavni grad je Abu Dhabi, smješten u istoimenom emiratu, a Dubai je jedno od svjetski poznatih trgovinskih središta. Iako pretežitim dijelom zemlje dominira pustinja, zbog bogatih nalazišta nafte i plina te drugih gospodarskih pogodnosti, UAE su zemlja s nacionalnim dohotkom koji se približava iznosu od 50.000 USD po stanovniku. Zbog poslovično dobrog odnosa prema trgovini i vrlo velikim prihodima od nafte i plina, UAE se razvijaju u vrlo modernu zemlju, prepoznatljivu u poslovnim krugovima diljem svijeta. Svjesni situacije u regiji i odnosa svijeta prema njima, predstavnici najviše državne vlasti sve su više usmjereni na što bolju organizaciju sustava obrane kako bi zaštitili nacionalne interese. U posljednje vrijeme su povećani trendovi ulaganja u opremu vojske. UAE, s godišnjim prihodom blizu 200 milijardi USD zemlja su koja može priuštiti vrlo modernu opremu za svoje oružane snage i policiju.

UAE održavaju kombinirane oružane snage sastavljene od kopnene vojske, zrakoplovstva i mornarice, a opremaju ih vrlo sofisticiranom i modernom opremom. Oružane snage imaju oko 65.000 aktivnih članova od čega je 70% sastava UAE pripadnosti, a preostalih 30 % iz Egipta, Omana, Sudana, Pakistana i dr. Glavnina snaga je u kopnenoj vojsci dok je oko 4000 pripadnika u zrakoplovstvu i 1500 u mornarici. Kako bi mogli držati na visokom stupnju operativnosti takvu vojsku, angažirali su velik broj profesionalnih savjetnika i instruktora iz Velike Britanije, SAD-a, Francuske i Njemačke što je vidljivo i po tome kojom se opremom popunjavaju njihove OS. UAE imaju velika izdvajanja za obranu koja se kreću oko 8 do 9% BDP, te su se nametnuli kao vodeća zemlja na čelu zemalja GCC (Gulf Cooperation Council Countries) koje čine UAE, Saudijska Arabija, Oman, Kuvajt, Katar i Bahrein.

Model opremanja oružanih snaga UAE može poslužiti kao uzor u opremanju i drugim, mnogo razvijenijim zemljama. Još 1991. godine predstavili su svoj koncept offset programa po kojem je nužno opremati OS s iznosima nabave većim od 10 milijuna USD. U zemlji u kojoj je proizvodnja vojne opreme i/ili komponenata vojne opreme zabranjena, na prvi pogled čudno zvuči inzistiranje na offsetu. No kako je offset regulativa vrlo jasno i detaljno razrađena jasno da su aktivnosti neizravnog offseta zastupljene i u montaži vojne opreme poglavito u proizvodnji vojnih odora, ali pod izravnim nadzorom UOG. Ulaganja u proizvodnju ostale vojne opreme ne podržavaju se nego, štoviše, sustavno usmjeravaju u nevojni sektor. No, u posljednje vrijeme sve većim i intenzivnijim ulaganjima u obranu primijećene su promjene i na tom području. Tako je na izložbi naoružanja IDEX-2007 prikazana domaća proizvodnja pištolja “Made in UAE” tvrtke Caracal International LLC iz čega se može zaključiti da se i na tom području događaju promjene.

UAE Offset Group

UAE Offset Group (UOG) uspostavljena je 1992. godine nedugo nakon objave offset smjernica, a ovlaštena je za implementaciju svih offset programa kao i ne-offset projekata koji imaju utjecaja na proširenje aktivnosti lokalnog gospodarstva i povećanje blagostanja i novih poslovnih prilika za UAE. Zbog široke zastupljenosti u poslovima opremanja oružanih snaga UOG zapravo sudjeluje u razvoju različitih vladinih poslova. Neke od važnijih aktivnosti UOG mogli bi prikazati kroz slijedeće aktivnosti:
• Sklapa ugovore sa stranim dobavljačima opreme za UAE putem offset programa i prati njihovu provedbu. (U tom smislu misli se na fazu odobravanja poslovnih planova i projekata ponuđenih od stranih kompanija kao i nadzor nad provedbom sa svrhom njihove izmjene ako se ukaže potreba da se poboljšaju u pogledu povećanja nacionalne participacije u njima),
• Omogućuje kontakte između stranih kompanija i nacionalnih investitora na kreiranju offset programa i provedbe projekata,
• Osigurava da ugovori sa stranim kompanijama za isporuku vojne opreme imaju ugrađene klauzule o obvezi primjene offseta,
• Analizira i poboljšava poslovne planove realizacije projekata predlažući u njih nove offset programe i brine za njihovu provedbu,
• Prati izvršenje projekata unutar offset programa osiguravajući prihvaćanje dogovorenih normi ponašanja.

Načela offseta

Američki i europski investitori, zbog prodaje svoje vojne opreme Emiratima, ulažu u golemu infrastrukturu za transport plina preko zemalja GCC
Offset regulativa u UAE provodi se u skladu s javno objavljenim smjernicama iz kojih se mogu izvući određena načela:
• Nadzor svih aktivnosti povezanih s offsetom u ovlasti je UOG,
• Svrha je offseta povećanje sigurnosti vojnih nabava i istodobno ispunjenje vojnih i gospodarskih pogodnosti zemlje,
• Offsetom se postiže globalna integracija putem osnivanje zajedničkih tvrtki i unapređenje tehnološke razine lokalnog gospodarstva,
• Offset mora biti profitabilan i isplativ ulagačima,
• Offset ponude procjenjuju se neovisno o tehničkim parametrima ponude predmetne nabave,
• Ugovor se dodjeljuje onim ponuditeljima čije ponude sadrže najbolju kombinaciju tehničkih i gospodarskih parametara,
• Najmanje 60% vrijednosti ugovora o nabavi opreme podliježe obvezi investiranja stranog dobavljača u UAE,
• Uvjeti i vrijednosti investicija predmet su pregovora između stranih dobavljača i UOG, koja mora odobriti svaki offset projekt,
• Nema offset investicija u naftu, plin, petrokemiju te druge uslužne sektore široke potrošnje kao što su energija i voda,
• Offset obveze predmet su posebnih ugovora.
Kako i sama riječ govori to su načelne smjernice iz kojih se može zaključiti da pregovaračima ostavljaju dovoljno manevarskog prostora za postizanje što povoljnijih uvjeta za lokalno gospodarstvo odnosno za osnivanje zajedničkih tvrtki sa stranim partnerima.

Offset smjernice

Smjernice su izrađene kako bi pomogle ponuditeljima, ugovarateljima i investitorima u razumijevanju načela primjene offset transakcija u UAE. Isto tako smjernicama je naglašeno da je politika offseta prilagodljiva i da se može od njih odstupiti kada je to u interesu sigurnosti UAE ili u nekim drugim specifičnim slučajevima. U izradi svojih offset smjernica vodili su se primjerima više od 120 zemalja širom svijeta od kojih svaka na svoj način imaju uređenu politiku offseta te su izabrali model koji će ispunjavati zahtjeve profitabilnosti i održivog razvoja gospodarstva UAE.

Načelno, sve nabave opreme za oružane snage UAE čija vrijednost prelazi 10 milijuna USD podliježu primjeni offseta. UOG je ovlaštena za sklapanje ugovora o offsetu s izvršiteljima offset obveza i s tzv. trećom stranom u izvršenju offset obveza. Smjernicama je predviđena primjena pre-offset transakcija s kojima si potencijalni dobavljači vojne opreme stvaraju bolje uvjete za nastup na natječajima. UOG ne može jamčiti da će nositelji pred-offset aktivnosti dobiti na natječajima ugovore za isporuku vojne opreme, ali će tvrtkama koje su ulagale kroz pred-offset biti dozvoljeno prebijanje ili trgovanje pred-offset kreditom. Svaka takva transakcija mora posebno odobriti UOG. Za izvršenje offset obveza određeno je razdoblje od 7 godina u kojem izvršitelji moraju zatvoriti sve svoje offset obveze. Podnošenje izvješća o realizaciji predviđeno je nakon prve, treće, pete i sedme godine. Offset razdoblje započinje danom potpisa ugovora za isporuku opreme. Za neispunjenje obveza određeni su penali od 8,5% koji se pokrivaju jamstvima banke, a obračunavaju se u periodima podnošenja izvješća o realizaciji offset obveza. Offset programi u UAE isključivo su indirektni tj. civilni. Strani dobavljač vojne opreme mogu doduše osnivati zajedničke tvrtke u UAE (s vlasničkim udjelom ne većim od 49%) slične osnovnoj djelatnosti strane tvrtke ali samo u pogledu obuke ljudstva i održavanja instaliranih postrojenja pod uvjetima održivog razvoja i profitabilnosti. Smjernicama je osim navedenog, reguliran tijek aktivnosti počevši od inicijalnog zahtjeva za nabavu do metodologije kreditiranja offseta.

Primjeri offset projekata

NBK izvidničko vozilo Fuchs/Fox

Prijetnja oružjima za masovno uništenje povećala je zabrinutost zemljama Zaljeva pa su UAE odlučili investirati oko 200 milijuna USD kako bi na odgovarajući način odgovorili tim prijetnjama. Naime, s njemačkom tvrtkom Rheinmetall Landsysteme GmbH ugovorena je nabava 32 vozila Fuchs/Fox za nuklearnu, biološku i kemijsku dekontaminaciju. Na taj način su se UAE pridružili Velikoj Britaniji, SAD-u, Nizozemskoj, Norveškoj i Saudijskoj Arabiji koje imaju u svom posjedu slična vozila, a Rheinmetallu su pomogli u referenci od 300 proizvedenih vozila. Isporuka vozila bila je predviđena za početak 2007. godine te se poklopila s otvaranjem izložbe IDEX 2007 gdje su bili izloženi prvi primjerci vozila za UAE. Možda je simbolika u tome što je ugovor potpisan na izložbi IDEX 2005 prilikom posjeta njemačkog kancelara Gerharda Schroedera Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posao je sklopljen pod uvjetima primjene offseta što znači da će Njemačka strana na određeni način morati reinvestirati 60% vrijednosti ugovora natrag u UAE. Ugovorene su tri inačice tih zasigurno najmodernijih vozila na svijetu od čega je 16 izvidničkih vozila za detekciju i identifikaciju nuklearne i kemijske kontaminacije, osam za biološke bojne otrove, te osam zapovjednih postaja namijenjenih za detekciju, identifikaciju, markiranje i izvješćivanje o svim kemijskim, biološkim i radiološkim kontaminacijama kako bi se mogle izrađivati procjene za postrojbe razmještene u području operacija. Sustav je namijenjen za operativnost na kopnu i vodi, te za i mjerenja u zraku.

Borbeni avion F-16E/F Block 60

UAE su, osim što već imaju na uporabi moderne francuske borbene avione Mirage 2000 ugovorili nabavu 80 moderniziranih američkih aviona F-16 E/F Block 60 koji su razvijeni u skladu sa specifičnim zahtjevima UAE. Inačica Block 60 obuhvaća prilagodljive spremnike goriva, ugrađeno kućište za FLIR te upravljačku infrastrukturu za mogućnost ispaljivanja vođenih raketa AMRAAM, Sidewinder, Harm, Maverick i Harpoon. Za posao vrijedan 7 milijardi USD pregovaralo se od 1997. godine kada su UAE kao preduvjet za nabavu aviona postavili primjenu offseta. Pregovori i priprema za proizvodnju trajali su do 2003. godine kada su isporučeni prvi avioni modela F kojih je izručeno 25. Isporuka preostalih 55 aviona modela E trebala je biti gotova do kraja 2006. godine. Isporuka je neko vrijeme čak bila blokirana uvjetom UAE za vlasništvom nad izvornim kodom modela Block 60 i softverom svih oružanih sustava. Obuka pilota obavljena je u američkoj bazi Tucson, a veći dio testiranja u drugim američkim bazama. UAE su, osim toga, naručili i veliki broj sofisticiranog oružja u vrijednosti oko 2 milijarde USD pri čemu je također uključen offset i to: 491 raketa AMRAAM, 267 Sidewinder AIM-9M, 163 Harm AGM-38, 1163 Maverick, 52 Harpoon AGM-84, laserom vođene rakete, te streljivo za topove 20 mm. Avioni baziraju u bazama Al-Dhafra i Al-Minhad, koje su također građene primjenom offset poslova.

PZO sustav Pantsir-S1

Ujedinjeni Arapski Emirati još su 2000. godine ugovorili isporuku 50 ruskih samovoznih protuzrakoplovnih sustava Pantsir-S1 koji se temelji na poznatijem PZO sustavu Tunguska-M1. Riječ je o PZO sustavu dometa raketa 57E6 do 12 km i dometa dvocijevnog topa 30 mm 2A72 do 4 km. Sustav je ugrađen na kamion pogonske konfiguracije 8×8 s integriranim radarom i optoelektronskim sustavom mogućnosti motrenja do 30 km. Mogućnost otkrivanja i praćenja vrlo malih ciljeva postoji već od 24 km, a kada se radar i optoelektronski sustav rabe odvojeno može istodobno navoditi projektile na dva odvojena cilja. Inicijalni ugovor je bio reda veličine 500 milijuna USD pri čemu su UAE također inzistirali na primjeni offseta.

Zaključak
Ujedinjeni Arapski Emirati su zbog svoje financijske neovisnosti o drugima možda jedan od boljih primjera kako se nabavom naoružanja i vojne opreme može utjecati na razvoj gospodarstva zemlje i otvarati mogućnost novih gospodarskih ulaganja. UAE nemaju razvijene proizvodne kapacitete obrambene industrije niti ih offsetom pokušavaju razviti. Štoviše, svojom politikom offseta usmjeravaju ulaganja povezana sa vojnim nabavama isključivo u tzv. civilni sektor. Kapitalnim nabavama zrakoplova, tenkova, borbenih vozila, brodova, komunikacijskih sustava, logističkih usluga i dr. isključivo putem offseta, uspijevaju svojemu gospodarstvu otvoriti nove putove dugoročne suradnje s razvijenim i tehnološki naprednijim zemljama svijeta, a Abu Dhabi, Dubai i drugi gradovi zahvaljujući tome postaju svjetska poslovna središta stjecanja kapitala. Na izložbi naoružanja IDEX 2007 primijećeni su trendovi ubrzanog naoružavanja zemalja GCC, pri čemu UAE imaju vodeću ulogu u regiji. Tako je obznanjeno opremanje zrakoplovima za punjenje gorivom u letu, vrlo brzim ophodnim brodovima, minobacačima 120 mm na mobilnom podvozju, velikom količinom telekomunikacijske opreme tvrtke Harris, a primijećeno je da su UAE dopustili i domaću proizvodnju naoružanja jer je lokalna tvrtka predstavila pištolj 9 mm CARACAL.

Josip MARTINČEVIĆ MIKIĆ