Okrugli stol na Hrvatskom vojnom učilištu

Na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” održan je 14. veljače okrugli stol Geostrategijski kontekst demografskih procesa i odnosa. Organizator je bio Dekanat HVU-a, moderator voditelj Odsjeka i nastavnik na Katedri strategije brigadir Marinko Lozančić, a sudjelovali su dekan brigadir Boženko Đevoić, načelnik Katedre strategije brigadir Andrija Platužić, vojni kapelan na HVU-u pater Zoran Vujičić, polaznici 21. naraštaja Ratne škole “Ban Josip Jelačić” te znanstvenici Anđelko Akrap, Dražen Živić, Roko Mišetić i Marija Selak. Raspravljalo se o demografskim procesima i odnosima u kontekstu geografskog prostora – izvora hrvatske nacionalne snage / moći te oblikovanju nacionalnih interesa, odnosno nacionalne strategije u uvjetima suvremenih društvenih, kulturnih i civilizacijskih promjena. Težište rasprave bilo je na demografskim procesima u funkciji društveno-gospodarskog razvoja u uvjetima znanstveno-tehničke civilizacije.

Jasna Đivan Perković
snimila Marija Sever