Online nastava u vrijeme pandemije koronavirusa

Aktivnosti na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” organizirane su u skladu s trenutačnom epidemiološkom situacijom, što znači da je nastava iz predavaonica i kabineta prebačena u kibernetički prostor. Nakon početnih poteškoća i prilagodbe novonastaloj situaciji, nastavni procesi odvijaju se nesmetano

Kao i drugi segmenti hrvatskog društva, ali i onog u cijelom svijetu, koji su se morali prilagoditi radu u izvanrednoj situaciji prouzročenoj pandemijom koronavirusa, i aktivnosti na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” organizirane su u skladu s trenutačnom epidemiološkom situacijom te preporukama mjerodavnih ministarstava. Usprkos takvoj, izvanrednoj situaciji, svi radni procesi uredno se provode, što u praksi znači da su nastavni kabineti, učionice i predavaonice zamijenjeni vlastitim radnim prostorom. No, da bi se nastavni procesi u posebnim uvjetima pandemije odvijali nesmetano, bilo je potrebno provesti određene pripreme.

“U svim je ustrojstvenim cjelinama Hrvatskog vojnog učilišta ‘Dr. Franjo Tuđman’ organiziran rad u smjenama, čime je omogućeno da se radni procesi, uključujući i nastavne, provode na najbolji mogući način. To znači da su na vrijeme donesene odgovarajuće zapovijedi i pripremljeni provedbeni akti na temelju kojih je prilagođen i nastavljen proces vojne izobrazbe koji se provodi na Hrvatskom vojnom učilištu. Kako je organizacija, provedba i nadzor nastavnih procesa na Hrvatskom vojnom učilištu u nadležnosti Dekanata, svi njegovi djelatnici koji su uključeni u provedbu i potporu nastave imaju obvezu raditi i od kuće,” objašnjava zapovjednik HVU-a general-bojnik Mate Pađen. “U tu svrhu,” nastavlja general Pađen, “svim su djelatnicima osigurana prijenosna računala i programska potpora, a za nastavnike HVU-a prethodno je organizirana i dodatna edukacija o načinima provođenja nastave na daljinu.”

Posebni sustav komuniciranja

Što se konkretno tiče nastave na sveučilišnim studijima, ona se provodi prema postojećem akademskom kalendaru te u suradnji i u skladu s odlukama Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu vezanim uz organizaciju nastave u uvjetima pandemije. Kao i za sve druge studente u Republici Hrvatskoj, i za kadete vojnih studija organizirano je pohađanje nastave na daljinu, a njihovi predavači na raspolaganju imaju različite mogućnosti organizacije nastave. Kako bi se nastavni proces nesmetano odvijao, ali i kako bi se što prije uklonile određene poteškoće u provođenju nastave, uspostavljen je i poseban sustav komunikacije predstavnika kadeta, nastavnika i referade HVU-a. Zasad se nastava i provjere znanja provode kontinuirano i u skladu s planovima.

“Za kadete završnih godina preddiplomskih i diplomskih studija osiguran je dodatni sustav mentoriranja kako bi i u novonastalim uvjetima mogli pripremati završne i diplomske radove. Očekuje se da će se i obrane završnih i diplomskih radova koje su planirane za srpanj i rujan također moći adekvatno organizirati, uobičajenim ili online pristupom,” tumači zapovjednik HVU-a. General Pađen napominje kako je na HVU-a osiguran smještaj i mogućnost redovitog praćenja nastave za sve kadete vojnih studijskih programa kojima zbog različitih razloga nisu bili osigurani odgovarajući uvjeti za nastavu na daljinu u mjestima prebivališta.

“Riječ je o manjem broju kadeta hrvatskih državljana, a većinom o kadetima stranim državljanima. Stranim kadetima je u dogovoru s njihovim matičnim ministarstvima obrane ostanak na HVU-u preporučen i zato da im, u trenutku normalizacije stanja i nastavka redovite nastave, nastavak studija dodatno ne ugrozi propisana mjera dvotjedne samoizolacije, koja se odnosi na sve povratnike iz inozemstva,” kaže general Pađen te dodaje kako je svim kadetima koji su ostali na HVU-u osiguran smještaj, prehrana, zdravstvena i psihološka zaštita te informatička potpora nužna za redovito i nesmetano praćenje nastave, a sve u skladu s najstrožim sigurnosnim standardima i preporukama mjerodavnih institucija.

Otkazane aktivnosti

Kadetska bojna inače broji 461 pripadnika, a trenutačno nastavu na HVU-u iz svojih soba prati njih 45.

“Konkretno, 16 je hrvatskih državljana, 26 kadeta iz BiH te tri s Kosova. Nastava se provodi preko aplikacije na službeno zaduženim računalima. Dok neki profesori nastavu održavaju tako da se u dogovorenom terminu svi prijave te profesor potom kameru fokusira na prezentaciju s pomoću koje kadetima objašnjava gradivo, drugi imaju drukčiji pristup. Primjerice, svoja predavanja snimaju i šalju pa ih se može pregledati kasnije,” objašnjava način funkcioniranja online nastave zamjenik zapovjednika Kadetske bojne satnik Dinko Frajzman. Što se tiče vojnog dijela izobrazbe, odnosno vojne obuke, sve su aktivnosti otkazane.

“Kadeti ne smiju trenirati u zatvorenim sportskim objektima, nego im je omogućeno treniranje na tartan stazi. Što se tiče vježbanja na otvorenom prostoru, poštuju se sve mjere razmaka. Kadeti su zadužili i sportske rekvizite za vježbanje,” kaže satnik Frajzman te napominje kako su takve mjere u Kadetskoj bojni na snazi od početka pandemije.

Razgovarali smo i s nekolicinom kadeta koji na HVU-u pohađaju nastavu na daljinu, i u jednom su složni – iako su se novonastaloj situaciji prilagodili, svi jedva čekaju povratak u predavaonice.

“Predavanja se uglavnom odvijaju u vrijeme predviđeno u našem akademskom kalendaru još na početku godine. Kad pristupimo predavanju, profesora možemo čuti, odnosno vidjeti kako nam predaje predviđeno gradivo. Za predmete za koje ne postoji mogućnost videopredavanja profesori nam dostavljaju materijale i literaturu za učenje,” kaže kadetkinja druge godine studija Vojno inženjerstvo skupnica Ivana Zeko. Dodaje kako joj je na početku takav način predavanja bio pomalo zbunjujući, a bilo je i previše obveza, no nakon što se uhodala sve funkcionira besprijekorno.

Da je na početku provođenja nastave na daljinu bilo pomalo neobično, slaže se i kadet prve godine studija Vojno inženjerstvo Josip Čović.

“Volim klasična predavanja gdje je moguća komunikacija s profesorom. Na početku mi je bilo dosta zbunjujuće dok se nismo malo priviknuli i mi i profesori. Sad to već puno bolje funkcionira. Imali smo i kolokvij koji je uspješno proveden. Profesor nam je zadao zadatke, a mi smo imali određeno vrijeme za rješavanje. Jedino mi nedostaje vojni dio obuke jer je ipak većina nas ovdje zbog vojnog poziva,” komentirao je Josip Čović te dodao kako kadeti ipak jedva čekaju da se sve vrati u normalu kako bi se vratili uobičajenim zadaćama. Nastava u predavaonici nedostaje i kadetu prve godine studija Vojno inženjerstvo Luki Čondriću, no ističe kako se dobro snašao s online predavanjima.

Nadoknada praktične nastave

Online predavanja zahtijevaju puno više rada. Ako nam nešto nije jasno, komuniciramo s profesorima da nam objasne,” kaže kadet Čondrić te ističe kako su kadeti koji su ostali na HVU-u veći dio vremena zatvoreni u sobama pa im malo nedostaje društveni život.

Kadet druge godine studija Vojno inženjerstvo Tomo Šimunović napominje kako je za izvanrednu situaciju poput trenutačne online nastava dobar model obrazovanja, no ipak je pobornik klasične nastave.

“Iako se možemo uključiti u predavanja i postavljati pitanja online, puno mi je lakše pratiti predavanje kad profesora mogu u predavaonici odmah pitati ako mi neko gradivo nije jasno i trebam dodatno objašnjenje,” dodaje kadet Šimunović.

Kako funkcionira nastava na daljinu na cijelom HVU-u “Dr. Franjo Tuđman”, odnosno kakve su povratne informacije i od predavača i od polaznika, pitali smo i generala Pađena, koji nam je odgovorio kako se sve kontinuirano prati redovitom crtom vođenja i zapovijedanja, a uspostavljen je i dodatni način koordinacije i razmjene informacija između nastavnika i polaznika vojnih škola, odnosno referade, nastavnika na vojnim studijskim programima i kadeta.

“Novi način pripreme i organizacije nastave zahtijevao je dodatni angažman i napore nastavnika i polaznika, ali nakon prvog tjedna početne prilagodbe novonastaloj situaciji imamo većinom pozitivne povratne informacije. Uočene poteškoće rješavane su u hodu, a koristila su nam iskustva provedbe nastave na daljinu u vojnoj izobrazbi, kao i iskustva u organizaciji nastave na daljinu u akademskoj zajednici. S obzirom na sve nastavne programe i ishode učenja slijedno rastućih vojnih izobrazbi i vojnih studija, procjenjuje se da će se velik dio teorijske nastave moći adekvatno provesti na daljinu. Dodatni izazov bit će način prilagodbe i nadoknade praktičnih dijelova nastave, koji se većinom odnose na nastavu vojnostručnih (rodovskih) predmeta na višim godinama vojnih studija te specijalistički dio nastave Temeljne časničke izobrazbe. Taj će dio nastavnici pripremiti i organizirati ovisno o epidemiološkim uvjetima, ali i u suradnji s granama i postrojbama Hrvatske vojske,” zaključio je zapovjednik HVU-a.

Pukovnik Tomislav Kravaica, nastavnik roda veze, Katedra taktike rodova Dekanata HVU-a “Dr. Franjo Tuđman”

“Kako to obično biva, na Hrvatskom vojnom učilištu ‘Dr. Franjo Tuđman’ koronakriza se dogodila u doba najvećeg tempa provedbe nastave – i sveučilišnih programa, i višerazinskih oblika vojne izobrazbe. No, kako je spremnost za improvizirano, gotovo uvijek s dobrim ishodima rješavanje novonastalih problema dio našeg, hrvatskog bića – ni takve okolnosti za Hrvatsku vojsku nisu bile nepremostive. U sasvim novoj situaciji nastavno osoblje fizički je odvojeno od polaznika – na više od dva metra, pa i više kilometara. Nastavni kabineti, učionice i amfiteatri u roku od dva dana zamijenjeni su vlastitim dnevnim boravcima. Iz perspektive nastavnika i polaznika roda veze takve nove okolnosti pružile su nove izazove u organizaciji i provedbi svakodnevnih nastavnih aktivnosti. Nastava na daljinu prilika je za obostrano dokazivanje na novom – internetskom vojnom poligonu. Kibernetičkim prostorom – relativno novom domenom vojne prisutnosti, dinamično su se počele izmjenjivati poruke, zadaci i zadaće, pregledavati multimedijski sadržaji – i opet sutra, nova razmjena elektroničke pošte s rješenjima i novim zadacima. Dinamično konzultiranje pridonijelo je bržem rješavanju svakodnevnih nedoumica. No, ono što iz perspektive roda veze raduje – naš novi ambijent ispunjavanja svakodnevnih obveza prisilio je i kolege iz drugih rodova i službi na sudjelovanje na ovoj velikoj vojnoj KIS vježbi – gdje se svatko nosi na svoj način. Moje zadnje izvješće Dekanatu HVU-a zaključeno je ocjenom: ‘Bili kod kuće do kraja nastavnog procesa ili se vratili u nastavne kabinete – polaznici će svladati planirano gradivo i steći predviđene kompetencije.’ No, ovaj put na sasvim nov način.”

Zapovjednik HVU-a “Dr. Franjo Tuđman“ general-bojnik Mate Pađen

“Samo manji dio vojne izobrazbe mogao je završiti u planiranom roku i u skladu s dinamičkim planom provedbe nastave (Napredna časnička izobrazba zdravstvene službe i Izobrazba za razvoj vođa), a dio modularno organiziranih vojnih izobrazbi prekinut je i nastava će se provesti naknadno, čim se steknu odgovarajući uvjeti (Temeljna časnička izobrazba, Napredna časnička izobrazba). Kako je polaznicima Temeljne časničke izobrazbe nastava morala biti prekinuta tijekom specijalističkog, rodovskog dijela, nastavni proces nastavljen je tako da su im osigurani materijali za samoučenje, a u tijeku je analiza i izrada prijedloga nadoknade preostalog, većinom praktičnog dijela rodovske nastave. Za polaznike Ratne škole, Intergranske zapovjedno-stožerne izobrazbe i Visoke dočasničke izobrazbe nastavni je proces u cijelosti nastavljen na daljinu, pri čemu je izrađen i novi dinamički plan provedbe nastave, koji uključuje i razradu dinamike izrade diplomskih radova te način komunikacije s mentorima.”

 

 

Martina Butorac, Foto Mladen Čobanović