Potpora u pravo vrijeme, na pravom mjestu, na ispravan i propisan način

Iza logističkog sustava Oružanih snaga RH razdoblje je intenzivnih aktivnosti. Uz redovite zadaće koje se odnose na logističku potporu svakodnevnom funkcioniranju OS-a, izvršavali su i one vezane uz prošlogodišnji mimohod, vježbe u Hrvatskoj i inozemstvu, međunarodne misije, održavanje postojećih materijalno-tehničkih sredstava te opremanje novim… Ni aktualno, kao ni iduće razdoblje nisu i neće biti ništa manje intenzivni, puno je novosti i projekata. O njima nam je govorio načelnik Uprave J4 GS-a koja je nadležna za upravljanje funkcionalnim područjem logistike i odgovorna za popunu i održavanje materijalnih sredstava, prometnu potporu, održavanje vojnih lokacija i vojnih građevina te pružanje logističkih usluga

brigadni general Ivica Olujić, načelnik Uprave za logistiku GS OSRH

Broj samo osnovnih zadaća Uprave za logistiku (UzL), prema web-stranici OSRH, iznosi 26. Nije li taj podatak premalo poznat?
Logistika je široko područje i smatram kako je brojnost logističkih zadaća dovoljno poznata. Manje je poznat opseg poslova i radnih postupaka koje UzL obavlja u procesima materijalnog zbrinjavanja da bi logistička potpora bila primjerena i neprekidna. To su poslovi u godišnjim ciklusima programiranja, planiranja, pripreme i realizacije Plana nabave. Uprava za logistiku ima 38 djelatnika, a od tog broja 18 % su žene: pet časnica, jedna dočasnica i jedna namještenica. Načelnici odjela su brigadiri s velikim iskustvom u funkcionalnom području i oni su zajedno sa stožernim časnicima nositelji stručnih poslova i zadaća. Logistika sama po sebi zahtijeva puno koordinacije i razmjene informacija, a iznad svega se traži timski rad.

Koji su prioriteti UzL-a vezano uz ustroj, zadaće, osoblje…? Mogu li se očekivati neke promjene?
Ustroj i zadaće UzL-a neće se znatnije mijenjati sve dok ne dođe do većih promjena u ustroju OSRH. Ustroj se oblikuje u borbenim rodovima, zatim u rodovima borbene potpore, a nakon toga dimenzionira se i ustrojava logistika. Logistika prati operativu i nije sama sebi svrha. Njezina je zadaća pružiti potporu snagama u skladu sa zahtjevima, u pravo vrijeme, na pravom mjestu, na ispravan i propisan način. Međutim, očekivane su promjene u većem usmjerenju prema upravljačkim, planskim i razvojnim zadaćama, poput uspostavljanja LOGIS-a (logističkog informacijskog sustava), reforme materijalnog knjigovodstva i pojednostavljenja logističkih procesa. Planirana je rotacija načelnika UzL-a, ali to nije toliko važno nego je važno da i nadalje u UzL dolaze motivirani časnici i časnice sa zapovjedno-stožernom školom i najbolji u svojim službama i specijalnostima.

MORH-ov je sustav javne nabave možda i najučinkovitiji među hrvatskim ministarstvima. Odražava li se to na djelovanje UzL-a?
MORH je objedinio javnu nabavu što donosi znatne uštede vojnom proračunu, ali produljeno je vrijeme nabave. Za redoviti postupak nabave potrebno je 18 mjeseci. U tom vremenu mogu se realizirati predmeti nabave ako su dobro osmišljeni, programirani i tehnički razrađeni, ispravno zahtijevani i odobreni u Planu nabave. Uprava ima veliku ulogu u tome, osobito u poslovima održavanja kao tehnički nositelj. U godišnjim je planovima nabave oko 800 milijuna kuna povezano s radom UzL-a. Samo za održavanje tehnike imamo sklopljena 194 ugovora.
Uprava za logistiku zalaže se za fleksibilnije postupke nabave. Nije jednaka stvar održavati automobile i borbena vozila, klimatizacijske uređaje po uredima i u radarskim pogonima. Na primjer, za pogonska goriva postoji proizvodnja i tržište u RH, dok za ubojna sredstva nije tako. Postupci nabave moraju se više uskladiti s operativnim, sigurnosnim, ekonomskim, tehničkim i drugim zahtjevima Oružanih snaga i stanjem na tržištu. Za neke skupine sredstava trebalo bi propisati posebne procedure planiranja, zahtijevanja i provođenja nabave te proširiti opcije javne nabave.

Odnos i komunikacija UzL-a i Zapovjedništva za potporu (ZzP)?
Zapovjedništvo za potporu najveća je logistička organizacija podređena načelniku Glavnog stožera i nositelj je sposobnosti za opću logističku potporu združenih operacija i operacija u inozemstvu. Osobito ističem zadaće skladištenja i održavanja UbS-a te ulogu tehničkog nositelja za održavanje objekata i infrastrukture. Zbog svega toga, UzL u ime načelnika GS OSRH mora imati stalan fokus na sposobnostima, planovima i ishodima rada ZzP-a.

Kako je, nakon donošenja Dugoročnog plana razvoja OSRH (DPR), na njega odgovorila Uprava za logistiku? Planira li, barem okvirno, svoje djelovanje u skladu s postavljenim prioritetima u DPR-u?
Ne odstupamo od DPR-a iako sve ukazuje kako proračun MORH-a neće biti u skladu s projekcijama. U takvim okolnostima težište razvoja usmjereno je na organizacijski element, a za programiranje financijskih sredstava pozorno se utvrđuju prioriteti. Na primjer, prolongirana je izgradnja logističkog distribucijskog skladišta.
Veliko je postignuće UzL-a doktrinarna publikacija ZDP-40 Združena logistika, kao temelj za promišljanje o boljem ustroju i optimizaciji. Zajedno s Upravom za materijalne resurse MORH-a radimo na poboljšanju kodifikacije materijalnih sredstava. Uključeni smo s Upravom za financije i proračun MORH-a u Akcijski plan za prilagodbu materijalnog knjigovodstva. U tim procesima želimo pojednostaviti administrativne procedure te stvoriti organizacijske uvjete za izgradnju i uvođenje programskih modula LOGIS-a u produkciju. Dosad je uveden modul za evidenciju pješačkog naoružanja, a pripremaju se i drugi logistički moduli. Cilj je izgraditi pouzdan i prilagodljiv logistički informacijski sustav za potrebe planiranja, operativne logistike, izvješćivanja i razmjene logističkih informacija s NATO-om.

Na kojim se ključnim projektima najintenzivnije radi? Koliko će vašeg angažmana zahtijevati, primjerice, projekti PzH 2000 i Kiowa?
Uključeni smo u projekte opremanja i to je iznimno važno za uspješnu integraciju novog naoružanja. U pitanju ste naveli dva ključna projekta, no tu su još uvođenje borbenih oklopnih vozila (BOV) Patria CRO i MATV, remont RBS-15, remont transportnih i višenamjenskih helikoptera, revizija tenkova i drugo. Brza isporuka helikoptera OH-58 izazov je, posebno u dijelu pripreme i prilagodbe infrastrukture u Zemuniku, na čemu se intenzivno radi. Od početka smo uključeni u projekt PzH 2000 u svim segmentima, a posebno u definiranju koncepta i organizacije održavanja, zahtjeva vezanih uz ubojna sredstva te u izgradnji namjenske infrastrukture.

Ide li prema planu uvođenje u operativnu uporabu brojnih MRAP te nebojnih vozila?
Odlučili smo se za angažiranje Remontnog zavoda u pripremi MRAP-ova. Vozila MaxxPro i RG-33 HAGA logistički su pripremljena za uporabu. Plan pripreme MATV-a revidiran je zbog određenog kašnjenja radova, ali bitno je da su njima opremljene postrojbe deklarirane za zadaće u okviru NATO-a i EU-a. Vozila MATV izvrsno su prihvaćena, a postrojbe su brzo svladale uporabu i održavanje. Doista smo zadovoljni i ponosni kako su pripadnici bojne Vukovi uveli ta vozila u proces obuke i povećali svoje sposobnosti i spremnost.
Terenski kamioni MAN kupljeni od Ministarstva obrane SR Njemačke također su dobra vrijednost za uloženi novac. Dinamika pristizanja kamiona, cisterni za gorivo i terenskih vozila Mercedes G Wolf usporena je u odnosu na ugovor. Zahtijevali smo da MORH produlji predmetni ugovor što je i učinjeno i očekujemo da će tijekom godine doći do nastavka realizacije. Takva su nam vozila potrebna jer su Oružane snage otpisale oko 2500 nebojnih vozila. Osim toga, u postupku nabave u tekućoj godini nalaze se nova sanitetska vozila te kamioni tegljači s labudicama, a 2017. očekujemo novi ugovor o najmu vozila.

Kako se uspijeva odgovoriti na sve zahtjeve za održavanje raznovrsne tehnike?
Za uspješno održavanje potrebna je dobra tehnička priprema, odgovorno programiranje te efikasna realizacija odobrenog proračuna. Od 2012. do 2015. proračun za održavanje povećan je za 117 %, poboljšan je sustav održavanja, a uz redovito održavanje obavljeni su i važni projekti. Na prvom je mjestu remont raketa RBS-15, zatim remont raketa R-60 MK, revizija i održavanje tenkova, generalni remont transportnih helikoptera i održavanje radarskog sustava FPS-117. Ovladano je tehnologijom održavanja borbenih oklopnih vozila Patria CRO i vozila MRAP, obavljen je veliki remont pogonske grupe RTOP-11, započeli su generalni remonti brodskog topništva. Pokazalo se da je dobra praksa stvaran temelj uspješnog održavanja u OSRH. Postignuća u domeni održavanja zavređuju posebnu pozornost jer je u njima potvrđena profesionalnost i znanje naših mehaničara, tehničara i inženjera kojima kao načelnik Uprave za logistiku želim zahvaliti.

Kakva je situacija s građevinskim projektima za potrebe OSRH?
Planiranje građevinskih projekata provodi se temeljem Integrirane liste prioriteta koju priprema UzL, a odobrava načelnik GS OSRH. Prioriteti načelnika jesu objekti za suvremeno skladištenje UbS-a te poboljšanje uvjeta smještaja vojnika u vojarnama. Preseljenjem dijelova GOMBR-a s poligona “Gašinci” u Đakovo, a Dočasničke škole u Požegu, smanjeni su zahtjevi za izgradnju i moglo se snažnije usmjeriti na kritične vojarne. Trenutačno su otvorena gradilišta u Doljanima, na HVU-u, u Petrinji, na Plesu, u Zemuniku, Puli i na Slunju. Iščekujemo početak radova na kuhinji u vojarni “Croatia”, nastavak uređenja kompleksa MORH-a i GS OSRH, proširenje kuhinje na Gašincima. U Petrinji započinje izgradnja zapovjednog objekta za dvije bojne GMTBR-a što je velik iskorak prema boljim uvjetima rada i zapovijedanja. Pripremaju se projekti rekonstrukcije smještajnih objekata u Kninu, Gospiću, Našicama, na poligonu “Cerovac” i u Savudriji. Na poligonu “Eugen Kvaternik” u pripremi je izgradnja objekata za skladištenje, održavanje i zbrinjavanje UbS-a te garažnih i trenažnih objekata za nove haubice.

Kojom se brzinom vaš rad usklađuje s promjenama u NATO-ovim doktrinama i dokumentima?
U NATO-u se promiče doktrina kolektivne logistike, međutim, svaka zemlja ima odgovornost u dostizanju inicijalne logističke spremnosti za operacije te osiguranje logističke održivosti svojih snaga za cijelo vrijeme operacija. Uprava za logistiku sudjeluje u radu NATO-ova Logističkog odbora i drugih radnih tijela u okviru njegovih nadležnosti. Na taj smo način aktivno uključeni i pridonosimo razvoju NATO-ove doktrine kolektivne logistike, planiranju aktivnosti i definiranju dokumenata. Sve promjene u NATO-ovim planovima i dokumentima pratimo u realnom vremenu. Zahtjevi koji proizlaze iz implementacije RAP-a (Readiness Action Plan) traže novi pristup logističkoj potpori. Opet su u prvom planu pitanja kretanja snaga, prepozicioniranja stokova materijala, opskrbe gorivom i ubojnim sredstvima te zdravstvene potpore u operacijama visokog intenziteta. Ključni su parametri planiranja logističke potpore brzina i intenzitet djelovanja. Za Upravu za logistiku to su pitanja koja zahtijevaju najveću pozornost.

Je li ulazak RH u EU utjecao na vaš rad, na propise i smjernice po kojima radite?
Može se reći da je utjecao. S vojnim osobljem EU-a provodimo konkretne aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i ekologije, gdje smo obvezni implementirati europske norme. Aktivno sudjelujemo u programima energetske učinkovitosti u čemu imamo konkretne rezultate: provedeno je energetsko certificiranje naših vojnih objekata, građevinski projekti izgradnje i rekonstrukcije uključeni su u programe financiranja iz Fonda za energetsku učinkovitost, a u tijeku je izrada studije izvedivosti izgradnje energetskog postrojenja na biomasu na poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja. Drugo je područje suradnje energetska učinkovitost u korištenju pogonskih goriva i maziva. Nije nevažno spomenuti kako EU plaća administrativne troškove angažiranja osoblja Uprave za logistiku u navedenim područjima rada.

Možete li nešto reći o doprinosu sustava logistike rekordnoj brzini integracije OSRH u NATO?
Smatram kako je logistika, uz NDPP (NATO Defence Planning Process) i NATINADS (NATO Integrated Air Defence System), bila ključna za brzu i uspješnu integraciju. Planiranjem sposobnosti i implementacijom logističkih STANAG-a postignut je visok stupanj kompatibilnosti sa savezničkim zemljama vezano uz opskrbu i održavanje u operacijama, strateški transport, kao i transport preko granica i teritorija drugih zemalja. Stvoreni su zakonski okviri i usvojene procedure za potporu zemlje domaćina (Host Nation Support – HNS). Izgrađene su sposobnosti logističkog izvješćivanja i razmjene informacija putem NATO-ovih logističkih informacijskih servisa (LOGFAS). Sva su navedena područja i danas od velike važnosti za mogućnost zajedničkog djelovanja Saveza.

Aktivni ste i na susjednom području, primjerice, u okviru inicijative A5?
Redovita je aktivnost logističara u okviru inicijative A5 ove godine u Sarajevu, gdje će se razmijeniti iskustva o kretanju i transportu snaga. To su važna pitanja jer sve je više obuke, vježbi i drugih aktivnosti u Republici Hrvatskoj u kojima sudjeluju pripadnici članica inicijative A5. Bilateralno, na poziv i zamolbu Crne Gore, radimo na pripremi radionice u cilju integracije Crne Gore kao nove članice Saveza u područjima logističkog planiranja, kolektivne logistike, HNS-a i prekograničnog kretanja snaga. Doktrinarnu publikaciju ZDP-40 Združena logistika ustupili smo zemljama koje su zatražile i o tome s njima razgovaramo jer ih zanimaju naša doktrinarna rješenja.

Kako proklamirano oslanjanje na domaću vojnu industriju utječe na sustav logistike u OSRH? Olakšava li ga?
Oslanjanje na domaću vojnu industriju nije samo proklamirano, nego je stvarno, ali može se još unaprijediti. Hrvatske su tvrtke naši najveći dobavljači opreme i usluga što ima brojne prednosti za logistički sustav. Komunikacija je brža, stručna interakcija snažnija, a nefinancijske su dobiti obostrano veće. Za održivost logističkog sustava osobito su važni Zrakoplovno-tehnički centar (ZTC) za održavanje zrakoplova, Đuro Đaković za održavanje tenkova i borbenih oklopnih vozila Patria CRO, pojedina brodogradilišta, kao i niz manje poznatih, ali iznimno važnih specijaliziranih tvrtki u području proizvodnje opreme, odjeće i obuće, održavanja, tehničkih mjerenja i ispitivanja. Uzimajući u obzir sve uvjete tržišnog natjecanja, smatram kako trebamo snažnije i organiziranije tražiti modalitete od obostranog interesa, MORH-a s jedne strane i domaće vojne industrije s druge, a da pritom ni jedna strana ne bude oštećena. Donošenje strategije opremanja, ugovori o razvoju i istraživanju, okvirni sporazumi, standardizacija opreme i usluga, udruživanje dobavljača, samo su neki od mogućih načina suradnje s industrijom koje primjenjuju i druge zemlje.

Je li potpora kontingentima u misiji Odlučna potpora potpuno uhodana ili ima većih promjena?
Potpora u misiji Odlučna potpora uhodana je i funkcionira odlično. Ne planiraju se nikakve promjene. Nacionalni element potpore uspješno koristi izvore kolektivne logistike u području operacije. Želim naglasiti kako se transport snaga i dalje obavlja putem programa Lift and Sustain, što je u praksi pomoć koju nam pruža SAD. Ovo je također prilika za zahvalu na iznimnoj profesionalnosti i istinskom partnerstvu osoblju američkog ODC-a, kolegama iz EUCOM-a te američkom CENTCOM-u iz Tampe, Florida, koji je nositelj tog programa operativne suradnje.

Domagoj VLAHOVIĆ, Snimio Tomislav BRANDT