Bez logistike nema uspješne vojne zadaće

Danas nema vojne vježbe na području RH, ali ni međunarodne vježbe na kojoj sudjeluju Oružane snage RH, u kojoj doprinos ne daju djelatnici ZzP-a. To vrijedi i za međunarodne vojne operacije u kojima sudjeluju pripadnici svih glavnih ustrojstvenih cjelina OSRH. Želim reći da to činimo uspješno, od samih priprema za vježbu ili operaciju, u obuci, organizaciji strateškog transporta, organizaciji životnih i radnih uvjeta..

U trenutku kad se bliži 15. obljetnica ustrojavanja Zapovjedništva za potporu, tema za razgovor sa zapovjednikom general-bojnik Mladenom Fuzulom je mnogo, no odlučili smo se zadržati na najaktualnijim …

Jesmo li svjesni značaja koji je logistika imala za pobjedu u Domovinskom ratu?
Osobno mislim da je, kako je Hrvatska vojska rasla, postajala snažnija i organiziranija, sve više rasla i svijest o važnosti logistike. Mislim da se svi možemo složiti da je u ratu odigrala jednu od ključnih uloga, pogotovo kad uzmemo u obzir tad nametnuti embargo na nabavu naoružanja i opreme. Zbog njega je bilo vrlo značajno da se oformi logistički sustav koji će podupirati sve snage koje su bile u borbenom kontaktu. Sigurno je da je jedna od prekretnica za naoružanje HV-a, a time i za logistiku, bilo oslobođenje vojarni i preuzimanje naoružanja. Dakle, bez logistike niti jedna vojska ne može odraditi zadaću, i to vrijedi i za HV u Domovinskom ratu. Na prvoj crti hrvatski vojnik imao je streljivo, gorivo, hranu i sve što mu je bilo potrebno za funkcioniranje. Bitno je spomenuti još jednu stvar koja je pridonijela uspješnoj logističkoj potpori, a to je sinergija svih resursa RH u funkciji potpore vojsci u obrani domovine. Dakle, za sve ozbiljne analitičare odgovor je jednostavan: Hrvatska vojska je pobijedila, oslobodila domovinu, a to govori o uspješnosti logističkog sustava bez kojeg to ne bi bilo moguće.

Zapovjednik Zapovjedništva za potporu general-bojnik Mladen Fuzul

To potvrđujete i kao zapovjednik ratnih postrojbi?
Apsolutno! I kao zapovjednik brigade i operativnih grupa, sjećam se koliko je logistički sustav bio bitan, posebno u trenucima kad sam s dijelom snaga 112. brigade HV-a iz Zadra bio na položajima na Velebitu. Upravo na toj planini, u svim njezinim surovim, ekstremnim uvjetima, logistika se dokazivala iz dana u dan. Trebamo zahvaliti svima onima koji su u Domovinskom ratu udarili temelje logistici, što je bilo vrlo teško, te onima koji su uložili rad u povijest ZzP-a. S poštovanjem se sjećamo djelatnika koji su preminuli, a posebno dvojice poginulih na zadaći. 

Zapovjedništvo za potporu petnaest godina praktički ima status grane, potvrđuje li taj staž da je takav status i opravdan?
Da! Razlozi za to su mnogobrojni, a mnoge zadaće i aktivnosti ZzP-a to mogu i potvrditi svaki dan. Osiguravamo svu potrebnu logističku i zdravstvenu potporu te velikim dijelom omogućujemo funkcioniranje Oružanih snaga u cjelini. Danas nema vojne vježbe na području Republike Hrvatske, ali ni međunarodne vježbe na kojoj sudjeluju Oružane snage RH, na kojoj doprinos ne daju djelatnici ZzP-a. To vrijedi i za međunarodne vojne operacije u kojima sudjeluju pripadnici svih glavnih ustrojstvenih jedinica OSRH. Želim reći da to činimo uspješno, od samih priprema za vježbu ili operaciju, u obuci, organizaciji strateškog transporta, organizaciji životnih i radnih uvjeta…

Oružane snage RH integrirane su u NATO, no traže li ipak neki dijelovi ZzP-a bolju razinu te integracije?
Kad govorimo o integriranosti u NATO, moramo znati da je to slojevito pitanje koje se može promatrati na više načina. Kad je riječ o procesima NATO-ova obrambenog planiranja, sudjelovanja u radu NATO-ovih odbora, pododbora i radnih tijela ili o procesima usvajanja NATO-ovih standarda, rekao bih da na tim područjima pozicija ZzP-a nije i ne može biti bitno različita u odnosu na ostatak Oružanih snaga. Kao što znamo, ulasku RH u NATO prethodilo je dugo razdoblje članstva u programu Partnerstvo za mir, što je iskorišteno za provedbu nužnih prilagodbi i podizanje interoperabilnosti sa Savezom. Stoga je i razdoblje od ulaska u NATO do dostizanja pune integriranosti moglo biti relativno kratko. No, to ne znači da je posao završen. Naprotiv, biti integriran u NATO znači stalno težiti razvoju svih potrebnih sposobnosti i prilagođavanju Oružanih snaga novim i drukčijim izazovima. Zapovjedništvo za potporu kao nositelj logističke potpore razvija nekoliko ciljeva sposobnosti, upravo na toj pretpostavci participiranja u kolektivnoj logistici Saveza. Svi prihvaćeni ciljevi nisu do kraja razvijeni, što je u skladu s prihvaćenom dinamikom, te je u tom smislu nužno odraditi sve potrebne aktivnosti radi potpune integracije u kolektivni logistički sustav NATO-a. U dosadašnjem je razdoblju ZzP, po mojem mišljenju, dao značajan doprinos procesima koje na tom području vode MORH i GS OSRH, a siguran sam da će to nastaviti i u budućnosti.

Već dugo radite i izvan Hrvatske, pa i vrlo daleko, u Afganistanu. Smatrate li taj dio zadaća ZzP-a uhodanim?
Višegodišnja iskustva iz misija poput ISAF-a, Odlučne potpore ili KFOR-a dragocjena su nam i upravo na temelju njih možemo konstatirati da se logistička potpora u takvim misijama odvija bez zastoja i da smo prihvatili multinacionalna rješenja, posebno kad je u pitanju usklađivanje logističkih kapaciteta savezničkih zemalja s kapacitetima koje u području operacija razvijamo kroz Nacionalne elemente potpore.

Jeste li spremni za buduće najavljene međunarodne zadaće, npr. Afriku i Litvu?
Od početka smo uključeni u planske procese i bit ćemo spremni poduprijeti te zahtjevne aktivnosti. Evo, upravo se spremamo za vježbu US EUCOM-a Saber Strike u Litvi, koja će nam biti svojevrsna priprema za buduće raspoređivanje u toj zemlji. Na vježbi ćemo biti vodeća nacija u međunarodnoj logističkoj bojni. To će biti jedan od većih izazova u tekućoj godini, i kadrovski i organizacijski, no upravo spomenuto međunarodno iskustvo bit će ključno da možemo bez problema dostojno zastupati OSRH i na vježbi postići tražene rezultate. Stečena iskustva i razina dostignutih sposobnosti jamstvo su uspostave uspješne, dostatne i učinkovite logističke potpore i u budućim međunarodnim operacijama i na vojnim vježbama.

U zadnje je vrijeme sve veći broj vojnih specijalista u OSRH. Koliko je to značajno za ZzP?
Sustav s vojnim specijalistima omogućuje da, zbog svoje specifičnosti, Zapovjedništvo dulje zadrži iskusan kadar, posebno u zanimanjima vezanim uz održavanje tehnike i drugih sustava. Sad u jednom planskom razdoblju možemo dovesti novu generaciju mlađeg osoblja i dati dovoljno vremena i sebi i njima za transfer znanja sa starijih na mlađe. Dobar je primjer naš Remontni zavod koji uskoro očekuje preustroj s ciljem pomlađivanja strukture ljudi i transfera znanja, a to će nam upravo omogućiti ustrojbena mjesta s vojnim specijalistima. Na taj se način osigurava stabilnost i održivost logističkog sustava.

Kakav treba biti moderni sustav održavanja borbene tehnike i sredstava?
Mora biti fleksibilan i prilagođavati se svim novim okolnostima. Upravo smo u razdoblju u kojem se intenzivira dolazak novih borbenih sustava i opreme. U ZzP-u smo poduzeli određene korake kako bismo nove zadaće povezane s tim što uspješnije preuzeli na sebe. Da budem jasniji, bit ćemo spremni za sustave poput PzH 2000 te kvalitetno i pravodobno odgovoriti na sve zahtjeve. Paralelno s razvojem projekta nabave, razvija se i sustav održavanja takve tehnike. Naši djelatnici završavaju određene obuke u zemlji i inozemstvu i bit ćemo osposobljeni za uvođenje i inicijalno održavanje novih sustava. To je tek početak, ali bit će i obuka osvježenja, proširivanja broja djelatnika koji će se baviti određenim poslovima…

Kakva je situacija s nedavno nabavljenim nebojnim vozilima iz Njemačke i MRAP-ovima koji su donacija SAD-a?
Gotovo sva vozila iz Njemačke u operativnoj su uporabi u postrojbama OSRH, a to možemo konstatirati i za velik dio MRAP-ova. Povratne informacije s terena o njima su pozitivne. Svi tipovi kamiona i MRAP-ova paralelno se pripremaju, opremaju i uređuju, uz sve ostale zadaće koje obavlja Remontni zavod, paralelno s potrebama i prioritetima postrojbi s kojima zajedno radimo. Važno je spomenuti da je Zavod ovladao tehnologijom preventivnog i korektivnog održavanja MRAP vozila što znači da najveći dio toga možemo obavljati sami u OSRH.

Sustav zdravstvene potpore u ZzP-u u zadnje se vrijeme kadrovski pojačao? Što je s nabavom opreme za poljsku bolnicu ROLE-2?
Da, od 2014. dolazi nam novi medicinski kadar, u prvom redu liječnici, i to je velik iskorak, nakon dugo vremena prilično smo pomladili tu strukturu, i to ne samo u ZzP-u nego i u drugim granama. Jasno je da svi ti mladi ljudi donose dodatni strukovni i ljudski entuzijazam, pa sad imamo vrhunski spoj s kolegama koji su u OSRH još od Domovinskog rata. Kod mladih vidim posebnu želju za sudjelovanje u međunarodnim operacijama potpore miru, ali i u drugim zadaćama, bilo u Hrvatskoj, bilo u inozemstvu. Što se tiče ROLE-2, u suradnji s uredom savjetnika načelnika GS OSRH za zdravstvo izrađeno je nekoliko inačica programa nabave opreme. ROLE-2 nam je Cilj sposobnosti koji moramo dostići do 2020. godine. Priprema za ustrojavanje, opremanje, kadrovsku popunu i obuku postrojbe ROLE-2 kao nositelja sekundarne zdravstvene zaštite jedna je od važnijih zadaća Zapovjedništva za potporu u ovoj godini i svakako jedna od najvažnijih zadaća OSRH u cjelini. Naglašavam da ćemo zbog specifičnih zahtjeva koje nosi takva postrojba morati ostvariti konkretnu suradnju s Ministarstvom zdravstva RH. Međutim, jednom kad razvijemo tu sposobnost moći ćemo je primijeniti i za vojne i za civilne potrebe ako se za to ukaže potreba.

Skladišta UBS-a i dalje se kontinuirano grade i moderniziraju?
Ona su uvijek posebno osjetljivo pitanje, ali mogu reći da smo zadovoljni dinamikom svih radova. Kompleks u Trbounju izgrađen je po najnovijim NATO-ovim standardima, u završnim je radovima još jedan kompleks, a u pripremi je projektna dokumentacija za treći. Sa završetkom svih tih skladišta imat ćemo još veći stupanj sigurnosti skladištenja UbS-a.

Više se puno ne govori o projektu gradnje logističkog distribucijskog središta. Je li još aktualan?
Da, aktualan je. O njemu se manje govori u fizičkom smislu, dakle, o samoj izgradnji, jer postoje drugi prioriteti, poput skladišta UBS-a. No, na projektu radimo gotovo svakodnevno jer je bitan za budućnost ZzP-a. Kao što je planirano, središte će biti locirano u Remontnom zavodu i pridonijet će uspostavi učinkovitijeg lanca opskrbe svih pripadnika i postrojbi OSRH. Kao i u slučaju skladišta UbS-a, riječ je o projektu iz Dugoročnog plana razvoja OSRH, koji ima važno mjesto u razvoju logističkog sustava, a dinamika realizacije ovisit će o raspoloživim resursima.

Kakva je uloga ZzP-a u povratku postrojbi OSRH u Vukovar, Sinj, Varaždin i Ploče?
Ove će godine u funkciji opet biti objekti u Sinju i Vukovaru, a u 2018. preostala dva. Zapovjedništvo za potporu u cijelosti rukovodi radovima u vojarni u Sinju, dobili smo i pomoć HKoV-a, od inženjerijske bojne, te ćemo zajedničkim snagama u lipnju stvoriti sve uvjete za dolazak Inženjerijske bojne Gardijske mehanizirane brigade. Primjenjujemo novi model koji smo razvili po određenim fazama, logistika ide ispred operativne postrojbe i predat ćemo im objekt koji će moći odmah koristiti po principu ključ u ruke. Takav princip omogućuje nam precizno planiranje, štedimo u materijalnim i financijskim sredstvima, a istodobno na takvim zadaćama provodimo obuku s vojskom.

Domagoj Vlahović; foto: Josip Kopi