OSRH na vježbi US EUCOM-a Saber Strike 17

Saber Strike 2017, provedena od 10. do 24. lipnja na vojnom poligonu “Pabradė” u Republici Litvi, bila je jedna od najvećih ovogodišnjih vježbi u organizaciji US EUCOM-a na kojoj su sudjelovali pripadnici Oružanih snaga RH. Pod zapovijedanjem brigadira Ivice Raguža, načelnika Odjela za planiranje Zapovjedništva za potporu, Oružane snage RH sudjelovale su u ulozi vodeće nacije u Zapovjedništvu Multinacionalne bojne za potporu (MN SPT BN). Sudjelovalo je ukupno pedeset devet pripadnika OSRH, među kojima i sedam žena, a dug put od Hrvatske do Litve prešli su kombinirano željeznicom i cestom…

Vježba Saber Strike 2017, koja je od 10. do 24. lipnja provedena na vojnom poligonu “Pabradė” u Republici Litvi, bila je jedna od najvećih ovogodišnjih vježbi u organizaciji U.S. EUCOM-a na kojoj su sudjelovali pripadnici OSRH. Provodila se na prostoru Litve, Latvije, Estonije i Poljske, a uključivala je ukupno pet vježbi na zemljištu. Sudjelovale su snage 20 članica NATO-a s ukupno 11 000 pripadnika.
Pod zapovijedanjem brigadira Ivice Raguža, načelnika Odjela za planiranje Zapovjedništva za potporu, Oružane snage RH sudjelovale su u ulozi vodeće nacije u Zapovjedništvu Multinacionalne bojne za potporu (MN SPT BN). Sudjelovalo je ukupno pedeset devet pripadnika OSRH, među kojima i sedam žena, a dug put od Hrvatske do Litve prešli su kombinirano željeznicom i cestom.
Multinacionalna bojna za potporu sastojala se od postrojbi OSRH te postrojbi oružanih snaga SAD-a i Norveške. Pripadnici OSRH, koji su većinom iz Zapovjedništva za potporu te manjim dijelom iz ostalih ustrojstvenih cjelina OSRH, popunjavali su dužnosti u Zapovjedništvu Multinacionalne bojne za potporu, RSOM vodu, KIS desetini i Role 1, a šest pripadnika pridodano je u Zapovjedništvo 2-136 CAB BN Nacionalne garde Minnesote. Multinacionalna bojna za potporu na vježbi je imala sposobnosti uspostave C2 sustava, transporta, pretovara, opskrbe gorivom, medicinske potpore razine Role 1 te uspostave i održavanja KIS-a na razini Bojne. Za potrebe vježbe korištena su dva tegljača s poluprikolicama za transport kontejnera, kontejnerska dizalica, tri viličara, cisterna za gorivo, kombi i ambulantno vozilo te kontejneri s opremom.
Kako bi se postigla interoperabilnost sa snagama SAD-a, uoči vježbe proveden je niz zajedničkih obuka, među ostalim i na tehničkim sredstvima, posebice na pretovarnoj mehanizaciji. rovedene su obuke iz PDVO-a, pružanja prve pomoći, uporabe komunikacijsko-informacijskih sustava i radioprocedura, uvježbavanja procedura vezanih uz primanje i izdavanje goriva, iz topografije i čitanja UTM karata te rukovanja prekrcajnom mehanizacijom.
Uspješno provedene zajedničke obuke i međunarodna vojna vježba Saber Strike 2017 potvrda su uvježbanosti, interoperabilnosti, zajedničkog stožernog rada, dostignute razine spremnosti i ostvarene suradnje pripadnika američkih i hrvatskih oružanih snaga.
Pripadnici OSRH zadnji su napustili vojni poligon “Pabradė” i dokazali koliko su pouzdan i jak oslonac saveznicima i partnerima te koliko je logistika bitna karika u svim oružanim snagama.


Brigadir Ivica Raguž, zapovjednik Multinacionalne bojne za potporu

 

Koji je bio glavni cilj sudjelovanja OSRH na međunarodnoj vojnoj vježbi Saber Strike 2017 i koliko ste uspjeli u postizanju tog cilja?
Primarni cilj sudjelovanja OSRH na međunarodnoj vojnoj vježbi Saber Strike 2017 bilo je jačanje partnerskog odnosa s oružanim snagama SAD-a. Preuzimanjem uloge vodeće nacije u Zapovjedništvu Multinacionalne bojne za potporu, Oružane snage RH prvi su se put našle u toj ulozi, što je bio poseban izazov i u planskoj i u provedbenoj fazi vježbe. Budući da je američki planer vježbe u zahtjevu za snage iskazao interes za logističke sposobnosti, u ime OSRH za glavnog nositelja zadaće određeno je Zapovjedništvo za potporu. U planskoj su fazi djelatnici ZzP-a sudjelovali na nizu međunarodnih planskih konferencija te je provedeno izviđanje glavne i alternativne cestovne rute razmještaja snaga, kao i vojnog poligona “Pabradė” gdje se naknadno provodila vježba. Na nacionalnoj su razini također organizirane logističke konferencije, radionice i obuke po svim funkcionalnim područjima logistike i KIS-a.
Misija Multinacionalne bojne za potporu tijekom vježbe bilo je osiguranje logističke i zdravstvene potpore, sinkronizacija logističkih operacija s partnerima u skladu s ciljevima i zahtjevima vježbe te provedba različitih oblika obuke s pripadnicima oružanih snaga SAD-a.  Sudjelovanje na vježbi imalo je višestruke koristi za OSRH u cjelini, kao i za sve pojedince, u vidu stjecanja iskustva rada u međunarodnom okruženju. Razmjena iskustava i procedura u svakodnevnom radu te ostvarivanje neposrednog uvida u načine izvršenja zadaća od strane oružanih snaga drugih zemalja, vrlo su značajni za profesionalni razvoj pripadnika OSRH. Sad, kad je vježba gotova, sa sigurnošću mogu potvrditi da je primarni cilj OSRH u potpunosti ispunjen te da je partnerski odnos s oružanim snagama SAD-a (prije svega Nacionalnom gardom Minnesote), umnogome unaprijeđen. Potvrda tomu su i mnoge pismene pohvale i posjeti američkih generala (general-pukovnik Timothy J. Kadavy – direktor Army National Guarda; general-bojnik Timothy P. McGuire – zamjenik zapovjednika Američkog zapovjedništva za Europu i general-bojnik Richard C. Nash – zapovjednik Nacionalne garde Minnesote) Zapovjedništvu Multinacionalne bojne za potporu.

Vojni kamp nazvali ste po američkom nacionalnom heroju hrvatskog podrijetla Peteru Hercegu Tomichu. Kako ste došli na tu ideju?
Nakon podizanja kampa i u razgovoru s američkim partnerima dao sam prijedlog da hrvatski kamp nazovemo po američkom nacionalnom heroju hrvatskog podrijetla Peteru Hercegu Tomichu. Naime, on je služio u američkoj mornarici za vrijeme japanskog napada na luku Pearl Harbor 7. prosinca 1941., kad je, pod cijenu vlastitog života, spasio američku posadu od sigurne smrti. Američki predsjednik Franklin D. Roosevelt je 4. ožujka 1942. Tomichu posmrtno dodijelio najviše vojno odlikovanje, Medalju časti. Tomichevim imenom nazvana je i Visoka dočasnička akademija u Newportu – “Tomich Hall”, priznanje “Peter Tomich” dodjeljuje se i najboljem polazniku američke Akademije, a jedan od brodova u pratnji nosača zrakoplova zove se USS “Tomich”. Ideju su odlično prihvatili američki partneri, uključujući i spomenute generale, koji su i prije posjeta hrvatskom kampu imali informaciju o junačkom djelu P. H. Tomicha. Priča o P. H. Tomichu ima simbolike i na neki način dodatno naglašava odlične partnerske odnose američke vojske i OSRH. Smatram da smo tu priču dodatno osnažili i oplemenili odličnom suradnjom s američkim partnerima i profesionalno odrađenim zadaćama na međunarodnoj vojnoj vježbi Saber Strike 2017.

Spomenuli ste da je na vježbi sudjelovalo i sedam žena. Koja je bila njihova uloga?
Velika mentalna snaga žena u vojsci svakako je velika prednost. Žene koje su sudjelovale na vježbi imale su iznimno važne uloge u okviru Multinacionalne bojne za potporu. Zadaće u okviru Stožera Bojne, na dužnostima u Role 1 ili u okviru RSOM voda, odrađivale su odgovorno i profesionalno. Ravnopravno s kolegama suočavale su se s izazovima kojih je bilo dosta tijekom dolaska na vojni poligon, a potom i na samoj vježbi. Moram istaknuti kako smo neke od najznačajnijih zadaća tijekom vježbe odradili upravo na njihovu inicijativu. Kao rezultat takvog rada, od glavnog logističkog planera vježbe iz US EUCOM-a Mr. Scotta M. Safera dobili smo ponudu da medicinska savjetnica iz sastava Stožera Multinacionalne bojne za potporu pukovnica Ružica Pavić-Kevrić, dr. med., preuzme planiranje zdravstvene potpore vježbe Saber Strike 2018. Kao zapovjednik postrojbe imao sam visoka očekivanja od svih pripadnika, bez razlike, no nakon vježbe mogu reći da su se sve pripadnice Multinacionalne bojne za potporu posebno istaknule.

Odvojenost od obitelji sastavni je dio vojnog poziva. Kako su se pripadnici vaše postrojbe nosili s tim izazovom?
Svaki je odlazak vojnika izvan granica Lijepe Naše, a posebice u operacije potpore miru, za obitelj stresan i težak. Odvojenost od obitelji sastavni je dio vojnog poziva i vojna služba gotovo je nezamisliva bez potpore roditelja, supružnika i djece. U tom smislu može se reći da služenje domovini ima posebnu težinu, značenje i odgovornost. Vjerujem i svjedok sam da obitelji znaju cijeniti naše doprinose, uloženo vrijeme i energiju u pomaganju onima koji su u određenom trenutku našu pomoć trebali. Posebno bih tu istaknuo ulogu majki i djece, koja određeni dio vremena moraju provesti bez oca, a čija je uloga u fazama odgoja i obrazovanja krucijalna. Zadnjih sam 14 godina prosječno četiri mjeseca godišnje bio odvojen od obitelji, i to zbog školovanja, tečajeva, sudjelovanja u operacijama potpore miru te na vojnim vježbama u zemlji i inozemstvu. Siguran sam da bez potpore, u prvom redu žene, pa i djece, fokusiranost na zadaće ne bi bila moguća. U tom smislu, svoj uspjeh u vojničkoj karijeri smatram uspjehom cijele obitelji i vjerujem da i drugi pripadnici OSRH dijele moje mišljenje. Stoga, uspjehe koje smo zajednički postigli na vježbi Saber Strike 2017 s ponosom želim podijeliti s članovima obitelji svih sudionika iz OSRH.


(zadnji desno)

Pukovnik Ivica Kordić, načelnik Stožera Multinacionalne bojne za potporu
Moja je uloga na vježbi Saber Strike 2017 bila višestruka: kao izvršni časnik Multinacionalne bojne za potporu imao sam zadaću svakodnevno određivati prioritete pri izvršavanju svih postavljenih zadaća te davati jasne smjernice pripadnicima Stožera Bojne i podređenih postrojbi kako bi mogli pravodobno provesti u djelo sve zapovjednikove odluke i izvršiti njegove zapovijedi. U ulozi načelnika Stožera bio sam odgovoran za koordinaciju, usmjeravanje i nadziranje rada pripadnika Stožera, pravodobno planiranje zadaća, organiziranje aktivnosti i izvješćivanje o učinjenom. Obje su se navedene dužnosti spojile u ulozi zamjenika zapovjednika Bojne, pri čemu mi je zadaća bila davanje preporuka i savjeta zapovjedniku prilikom donošenja odluka te ga zamjenjivati kad je bio odsutan.
Sve postavljene zadaće na vježbi realizirale su se kroz proces donošenja vojne odluke, pri čemu su se iskustvo i kreativnost hrvatskih časnika upotpunjavali s profesionalnošću američkih pripadnika Stožera. Rad u Stožeru bio je tijekom vježbe organiziran 24 sata dnevno, a potpora manevarskim bojnama partnerskih oružanih snaga organizirana je i pružana preko Taktičkog operativnog centra (TOC). Sa zadovoljstvom sam u više navrata prezentirao organizaciju, rad i zadaće Stožera američkim, litavskim i ukrajinskim visokim časnicima, a s osobitim sam ponosom predstavio pripadnike i rad Stožera načelniku GS OSRH, zapovjedniku HKoV-a i zapovjedniku ZzP-a prigodom njihova posjeta kampu “Peter Herceg Tomich”. Iako su izazovi rada u međunarodnom okruženju, u zahtjevnim terenskim i klimatskim uvjetima bili brojni, želim istaknuti kako je iskustvo koje smo ovom prilikom stekli neprocjenjivo. Bilo je veliko zadovoljstvo biti na čelu multinacionalnog Stožera i svakodnevno objašnjavati ostalim sudionicima vježbe kako smo u samo 72 sata postigli punu operativnu spremnost, uz istodobnu uspostavu kampa i pružanje potpore partnerskim oružanim snagama. Timski rad, usmjerenost na zadaću i pravodobno izvršavanje zapovijedi bili su odlika multinacionalnog Stožera i mogu slobodno reći, ogledni primjer organizacije i rada Stožera Bojne. Iako se s dvadeset šest godina djelatne vojne službe u OSRH smatram prilično iskusnim časnikom, ovu ću vježbu istaknuti kao jedno od značajnijih iskustava u svojoj vojnoj karijeri.

Pukovnica Ružica Pavić-Kevrić, dr. med., savjetnica za zdravstvo u Zapovjedništvu Multinacionalne bojne za potporu

Tijekom vježbe aktivno sam sudjelovala u svim stožernim aktivnostima, izradi priloga po zdravstvenoj potpori (Koncept zdravstvene potpore, Plan provedbe zemaljskog i zračnog MEDEVAC-a i postupanja u uvjetima masovnog stradavanja, MASCAL) i koordinaciji zdravstvene potpore među svim subjektima na vojnom poligonu “Pabradė” (NG Minnesote, oružane snage Portugala, Litve i Hrvatske), u civilnim zdravstvenim kapacitetima razine Role 3 u Vilniusu, kao i u provedbi obučnih aktivnosti prema planu obuke.
Kako bi se zadaće realizirale sukladno NATO-ovim doktrinarnim načelima združene zdravstvene potpore, tijekom aktivnosti uvijek sam nastojala prepoznati tri bitna pokazatelja interoperabilnosti: osposobljenost osoblja (fokusirajući se na edukaciju i obuke), sredstva i materijali koje osoblje koristi te procedure koje primjenjuje u realizaciji zdravstvene potpore.
Radni sastanci čelnika zdravstvene službe svih oružanih snaga sudionika vježbe (SAD, Portugal i Litva) pridonijeli su kvaliteti izvedbe ciljeva vježbe i njihovoj analizi kroz uočena opažanja, a organizirala sam ih svakodnevno u kampu “Peter Herceg Tomich”. Neprocjenjiva je vrijednost imati priliku živom riječju, opipom sredstava i provedbom procedura osvjedočiti se u funkcioniranje sustava zdravstvene potpore različitih nacija, a jednakih doktrinarnih načela, i pritom iskreno uživati. Uživati, jer ovakvi susreti lako grade kvalitetne odnose i prijateljstva, a radi općeg dobra: sačuvati zdravlje i zdravstvenu sposobnost vojnika.

Satnik Nenad Večenaj, personalni časnik u 2-136 CAB-u Nacionalne garde Minnesote
Šest pripadnika HKoV-a bilo je uključeno u rad Stožera 2. oklopno-mehanizirane bojne 136. brigade Nacionalne garde Minnesote u sklopu MVV-a Iron Wolf 17, koja je bila sastavni dio MVV-a Saber Strike 17. Svrha je bila planiranje i provedba taktičkih operacija obrane oklopno-mehanizirane bojne. Hrvatski časnici integrirani su u Stožer 2-136 CAB-a te su uspješno izvršili sve zadaće vezane uz provedbu PDVO-a, izrade operativne zapovijedi sa svim prilozima te procedure praćenja tijeka operacije. Uz planiranje i provedbu taktičkih zadaća obrane, bili smo uključeni i u planiranje i provedbu RSOM operacija.
Najveći je benefit vježbe bio rad u multinacionalnom okruženju, razmjena znanja i iskustava sa Stožerom 2-136 CAB-a te uvježbavanje interoperabilnosti s oružanim snagama SAD-a.
S obzirom na to da je Stožer 2-136 CAB-a sastavljen od novopridošlih pripadnika oružanih snaga SAD-a, hrvatski časnici istaknuli su se znanjem i iskustvom, što je u provedbi vježbe najviše došlo do izražaja u planiranju MASCAL-a (S-1), planiranju budućih operacija (S-3), SOP-ovima logističkih izvješća i zahtjeva za popunu (S-4) te obuci pripadnika 2-136 CAB-a na multiband i HF radiouređajima te planiranju i organizaciji veza na razini Bojne (S-6). Pripadnici HKoV-a odlično su odgovorili na sve izazove, profesionalno izvršili sve zadaće, a prema izjavama zapovjednika 2-136 CAB-a pukovnika Jamesa Bensona, bez integracije hrvatskih časnika vježba ne bi bila provedena na tako visokoj razini.

Pukovnica Tanja Topol, dr. med., voditeljica Role 1
Sudjelovanje na međunarodnoj vojnoj vježbi Saber Strike 2017 je, nakon misije u Afganistanu 2013., moje prvo iskustvo gdje sam se kao liječnica i časnica našla rame uz rame s kolegama iz drugih članica NATO-a na istoj zadaći pružanja medicinske potpore te zbrinjavanja većeg broja ozlijeđenih sukladno MASCAL-u i MEDEVAC-u.
Role 1 bio je prvi put organiziran u namjenskom prostoru, medicinskom šatoru tipa Alaska, opremljenom prema pravilima struke, s ambulantnim vozilom, koji je prema sposobnostima pružanja medicinske potpore u potpunosti zadovoljavao NATO-ove standarde.
Osoblje Role 1 bilo je tijekom vježbe integrirano s medicinskim timovima američke, portugalske i litavske vojske. Sudjelovali smo u izradi programa i provedbi obuke iz prve pomoći za pripadnike oružanih snaga SAD-a, dijelom prilagođene prema HRVN STANAG 2122. Pritom se posebna pozornost posvetila praktičnoj obuci, posebno postupcima kardiopulmonalne reanimacije, zaustavljanja krvarenja te pravilnim procedurama nine linera.
Na kraju bih istaknula da smo nesebičnim zalaganjem postavljene zadaće izvršavali na profesionalan način. Stjecanjem novih poznanstava, razmjenom iskustava, znanja i vještina s medicinskim timovima drugih zemalja, unaprijedili smo sposobnosti spašavanja života, koje ćemo ubuduće prenositi na mlade generacije medicinskih djelatnika OSRH.


Satnik Heath A. BERGMANN, 1. brigada za potporu, časnik za vezu s Brigadom za potporu Pješačke divizije u Multinacionalnoj bojni za potporu

Jeste li dosad sudjelovali na vježbi Saber Strike? Ako jeste, gdje i na kojoj dužnosti te kakva su vaša iskustva?
Prvi put sudjelujem na vježbi Saber Strike. Dosad je zadaća potpore povjeravana Nacionalnoj gardi ili postrojbama pričuvnog sastava.
Kako biste opisali suradnju američkih i hrvatskih vojnika na vježbi?
Hrvatsko-američko partnerstvo vezano uz Saber Strike započelo je prije nekoliko mjeseci, tijekom priprema za vježbu. Ključ uspjeha svakog partnerstva su poštovanje i komunikacija, bilo ovdje ili na poligonu “Pabradė”. Najslikovitiji je primjer spremnost postrojbi da uče jedne od drugih, i s vojnog i s kulturnog aspekta. Zadaća potpore na poligonu “Pabradė” je rutinska, no za vojnike obiju zemalja ona je važno obučno iskustvo.
Kakvo je vaše iskustvo s kolegama iz OSRH?
Izvrsno. Puno sam naučio od časnika iz Multinacionalne bojne za potporu, posebice onih medicinske struke. Izrazito su me se dojmili i pripadnici OSRH te njihova motivacija za učenje i korištenje svake prilike za obuku s američkim kolegama.

Što za vas znači biti dijelom tako velike vježbe i međunarodne koalicije?
Ova je vježba savršena prilika za moj osobni i stručni razvoj. Tijekom karijere dosad nisam imao priliku za obuku s NATO-ovim partnerima, pogotovo u potpori. Složenost procesa planiranja, zajedno s izazovom koordiniranja brojnih različitih elemenata, uistinu su me natjerali na usavršavanje sposobnosti.
Kakva je bila reakcija vaših vojnika?
Za naše je vojnike najdragocjenije zanimljivo zajedničko uvježbavanje s hrvatskim kolegama. Bilo da je riječ o uvježbavanju sanitetske službe ili terenskoj aktivnosti, našim je vojnicima iznimno korisno obučavati se s pripadnicima savezničkih oružanih snaga. Stečena kulturna i vojna iskustva bit će im dragocjena u nastavku karijere.
Imate li neku poruku za ljude u Hrvatskoj?
Zahvaljujem vam na snažnoj odanosti vašim Oružanim snagama i NATO-ovoj misiji. Globalna sigurnost ovisi o sposobnosti članica NATO saveza da se obučavaju i sudjeluju u borbi kao tim te se radujemo intenziviranju partnerstva.


Ines Benković, Snimio: Josip Cebić