Aktivnosti na vježbi Saber Strike 2017

Kontingent od 59 pripadnika OSRH tijekom lipnja sudjeluje na međunarodnoj vojnoj vježbi Saber Strike 2017. Jedna je to od najvećih ovogodišnjih vježbi u organizaciji Američkog zapovjedništva za Europu (US EUCOM) u kojoj sudjeluju snage iz 18 zemalja članica NATO-a s  oko 10 500 pripadnika, a održava se na području Litve, Latvije, Estonije i Poljske. Multinacionalnom bojnom za potporu (MN SPT BN) koju čine Oružane snage RH, SAD-a i Norveške, zapovijeda brigadir Ivica Raguž, načelnik Odjela za planiranje Zapovjedništva za potporu OSRH. Pripadnici Bojne zajedničkim su snagama na vojnom poligonu “Pabrade” podigli kamp “Peter Herceg Tomich” s ukupno 12 Alaska šatora koji imaju smještajne i radne kapacitete. Kamp je dobio ime po Peteru Hercegu Tomichu, koji je bio američki mornar u vrijeme japanskog napada na luku Pearl Harbor, 7. prosinca 1941., kad je, po cijenu vlastita života, spasio kolege od sigurne smrti. Pripadnici OSRH na vježbi se, među ostalim, uvježbavaju u procedurama upravljanja, koordinacije i zapovijedanja postrojbama za održivost snaga u partnerstvu s američkim, norveškim i litavskim snagama.
Na poligonu “Pabrade” pripadnici OSRH provode uvodna predavanja i obuke s pripadnicima američkih i norveških OS iz sastava Multinacionalne bojne. Izrađen je Plan obuke iz pružanja prve pomoći, uporabe komunikacijsko-informacijskih sustava i radioprocedura te rukovanja s prekrcajnom mehanizacijom.
Voditeljica Odsjeka S1 i časnica za odnose s javnošću te medicinska savjetnica u Zapovjedništvu MN SPT BN provele su Orientation/Medical Brief nakon dolaska pojedinih postrojbi iz sastava Bojne na poligon. Naglasak je bio na organizaciji života i rada na poligonu te medicinsko-epidemiološkim mjerama zaštite od potencijalnih ugroza u području razmještaja snaga. U cilju dostizanja maksimalne interoperabilnosti hrvatskih i američkih snaga, američko osoblje integrirano u Stožer Multinacionalne bojne za potporu prezentiralo je proces donošenja vojne odluke u njihovim oružanim snagama. Korištenje doktrinarne dokumentacije, SOP-ova, kao i precizna podjela zadaća i odgovornosti od primarnog su značaja za uspješnost procesa donošenja vojne odluke i kod američkih i hrvatskih oružanih snaga. Nakon prezentacije i uvježbavanja Stožera Bojne u procesu donošenja vojne odluke, zapovjednik Bojne primio je operativnu zapovijed nadređenog zapovjedništva te se pristupilo procesu donošenja vojne odluke na razini Bojne.
Tijekom posjeta Bojni, američki brigadir Allen T. Cassel izrazio je pozitivne dojmove u pogledu organizacije rada, uvježbanosti i interoperabilnosti Stožera, njihova znanja i dostignute razine spremnosti za provedbu vježbe.

Tekst: ZzP / Ines Benković; Foto: ZzP / Josip Cebić