Postignuća OSRH u 2015. godini

Protekle su godine Oružane snage RH unatoč ograničenom i smanjenom proračunu ostvarile zapažene rezultate na brojnim područjima. Pokazale su visoku opremljenost, spremnost, obučenost i odlučnost svojih pripadnika za izvršavanje svih postavljenih zadaća…

Oružane su snage tijekom 2015. unatoč ograničenom i smanjenom proračunu u odnosu na prethodnu godinu ostvarile zapažene rezultate. Nastavile su razvijati sposobnosti za inicijalni odgovor na moguću oružanu agresiju te prihvat savezničkih snaga u provedbi kolektivne obrane na nacionalnom teritoriju. Pridonosile su međunarodnoj sigurnosti aktivnim sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama potpore miru te pružale potporu civilnim institucijama i stanovništvu u suočavanju s različitim vrstama rizika i prijetnji koje nisu klasične vojne prirode.

Svečani je mimohod u Zagrebu 4. kolovoza dokazao visoku opremljenost, spremnost, obučenost i odlučnost pripadnika OSRH za izvršavanje svih postavljenih zadaća. Na mimohodu je pokazana sva snaga i moć Oružanih snaga koje su bitan čimbenik odvraćanja svakog mogućeg protivnika. Svečani je mimohod imao gotovo 3000 sudionika, među njima 2200 pripadnika Oružanih snaga, predstavljeno je 380 materijalno-tehničkih sredstava, od toga 307 iz OS-a.

Angažiranje u misijama

Oružane snage RH angažirane su i dalje u mirovnim misijama i operacijama potpore miru širom svijeta čime se nastavlja građenje ugleda Republike Hrvatske kao odgovorne članice međunarodne zajednice spremne djelovati u cilju postizanja globalne sigurnosti. Na taj način pridonose izgradnji međunarodnog mira, stabilnosti i povjerenja u svijetu te razvijaju svoju sposobnost i interoperabilnost. Tijekom 2015. godine 488 pripadnika Oružanih snaga, među kojima su 24 žene, sudjelovalo je u:
– NATO-ovoj misiji potpore miru Odlučna potpora u Afganistanu
– NATO-ovoj operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
– UN-ovim misijama potpore miru MINURSO u Zapadnoj Sahari, UNIFIL u Libanonu i UNMOGIP u Indiji i Pakistanu
– EU-ovim operacijama potpore miru EU NAVFOR Atalanta, Somalija, i Triton na Sredozemlju.
Trenutačno se u operacijama i misijama potpore miru nalazi 146 pripadnika OSRH među kojima je 13 žena:
– Odlučna potpora – 105
– KFOR – 23
– MINURSO – sedam
– UNIFIL – jedan
– UNMOGIP – devet
– EU NAVFOR Atalanta – jedan pripadnik.
Sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama potpore miru pripadnici Oružanih snaga RH dokazuju svoju profesionalnost i potpunu posvećenost provedbi zadaća. Sudjelovati u spašavanju ljudskih života nešto je najplemenitije što čovjek može napraviti u svojem životu, a samo u združenoj operaciji Triton na Sredozemlju pripadnici Oružanih snaga RH spasili su 2518 izbjeglica, među kojima 551 dijete i 448 žena. Posadi ŠB-72 “Andrija Mohorovičić” Hrvatske ratne mornarice stoga je dodijeljena nagrada Plava vrpca Vjesnika za humanitarno spašavanje migranata na moru te nagrada Ponos Hrvatske za 2015. godinu.
Republika Hrvatska preuzela je kao članica Europske unije zadaću sudjelovanja u borbenim skupinama Europske unije (EUBG), a kao članica NATO-a zadaću sudjelovanja u NATO-ovim Snagama brzog odgovora (NRF). Tijekom 2015. provedene su uspješne pripreme za sudjelovanje OSRH u sklopu tih snaga u 2016. godini.
Osim toga, Oružane snage RH nastavile su obavljanje zadaća u okvirima savezničkog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS), angažiranjem borbenih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, ali i kreiranjem zajedničke radarske slike o situaciji u savezničkom zračnom prostoru i na njegovim prilazima.

Pomoć civilnoj zajednici

Iako je temeljna uloga Oružanih snaga RH obrana zemlje i saveznika, u mirnodopskim uvjetima aktivno koriste svoje resurse i za potporu civilnim institucijama pružajući pomoć lokalnoj zajednici. Tijekom 2015. neprekidno je pružana potpora civilnim institucijama RH sudjelovanjem u protupožarnoj zaštiti, hitnom zračnom medicinskom prevoženju, traganju i spašavanju na kopnu i moru te raznim drugim oblicima potpore, od čega valja izdvojiti potporu u naporima zbrinjavanja migranata tijekom njihova boravka u Republici Hrvatskoj odnosno prolaska kroz RH.
Oružane snage RH od samog su početka aktivno uključene u humanitarne aktivnosti povezane s migrantskom krizom. Njihov je doprinos bio izniman, od opremanja šatorskog naselja u Kunjevcima kod Vinkovaca, preko izgradnje/sanacije pristupnih putova i opremanja šatorskog naselja u Opatovcu, sve do izgradnje i uređenja privremenog tranzitnog centra za migrante u Slavonskom Brodu. Sve su svoje zadaće odradile pravodobno i kvalitetno čime je još jednom došla do izražaja njihova organiziranost, profesionalnost, uigranost i spremnost da odgovaraju na izazove i postavljene zadaće te dosežu visoke ciljeve.
Borba protiv požara, koji posebice u ljetnim mjesecima ugrožavaju prirodna i materijalna dobra te ljudske živote, zahtijeva iznimnu učinkovitost i djelovanje vatrogasnih postrojbi, a doprinos je zračnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u protupožarnoj zaštiti RH presudan. Provodi ga Protupožarna eskadrila smještena u vojarni “Zemunik” avionima Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802 A/F te Eskadrila transportnih helikoptera s lokacije u vojarni “Knez Trpimir” u Divuljama helikopterima Mi-8MTV. Tijekom godine ostvaren je 8541 let zrakoplovima HRZ-a i PZO-a za potrebe gašenja požara na 204 požarišta, pri čemu je izbačeno 45 418 tona vode te prevezene 82 osobe i 26 tona opreme.
Hitni medicinski prijevoz helikopterima bolesnih i unesrećenih osoba do zdravstvenih ustanova, kao i hitni medicinski prijevoz organa za transplantaciju, jedan je od iznimno važnih oblika pomoći civilnom stanovništvu i potpore zdravstvenom sustavu RH. Provode ga posade 91. i 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a transportnim helikopterima tipa Mi-8MTV i Mi-171Sh. Tijekom 2015. godine ostvarena su 464 hitna medicinska prevoženja oboljelih ili ozlijeđenih osoba zrakom. Prevezeno je 510 pacijenata i 1019 pratitelja te ostvareno 520 sati i 40 minuta naleta.
Letove za traganje i spašavanje na moru i kopnu provodi obučena posada koja se sastoji od letačkog osoblja iz HRZ-a i PZO-a te pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), koji su prošli potrebnu obuku i upoznati su s procedurama letenja i postupanja. Tijekom 2015. ostvareno je 19 helikopterskih letova za potrebe traganja i spašavanja na moru i kopnu, pri čemu je prevezeno 14 unesrećenih osoba i 112 pripadnika HGSS-a te ostvareno 36 sati i 50 minuta naleta.
Oružane snage RH pružaju potporu jedinicama lokalne i područne samouprave i u sprečavanju i uklanjanju posljedica suše. Tijekom 2015. u tri je navrata (dvaput u općini Sućuraj na otoku Hvaru, a jednom na otok Zmajan u šibenskom arhipelagu) izvršena opskrba pitkom vodom.

Postignuća u području ljudskih resursa

Glavni je razvojni cilj Oružanih snaga RH u području ljudskih resursa daljnje poboljšanje personalne strukture, posebice u području školovanja i obučenosti. Personalnu strukturu najvećim dijelom čini djelatni vojni sastav koji se popunjava sklapanjem ugovora za prijam u djelatnu vojnu službu. Strateški pregled obrane kao jedan od ključnih ciljeva naglašava restrukturiranje i smanjenje broja pripadnika Oružanih snaga RH do 15 tisuća osoba do kraja 2017. godine. To će se postići uz istodoban prijam osoblja kojim se vojni sastav pomlađuje i održava. Trend pomlađivanja sastava započeo je 2014., a nastavljen i 2015. godine tijekom koje je u sustav primljeno 550 vojnika, 176 dočasnika i 90 časnika, među kojima 20 liječnika.
Osim toga, nastavljen je proces integracije Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u zagrebačko sveučilište te je upisan drugi naraštaj kadeta na civilno-vojnom školovanju. Već su u drugoj godini od pokretanja programi Vojno inženjerstvo te Vojno vođenje i upravljanje postali jedan od najpoželjnijih odabira za studiranje, čime se osigurava neprekidan priljev kvalitetnih mladih kadrova, budućih časnika koji će voditi suvremene Oružane snage RH.
Tijekom 2015. godine izmijenjen je i dopunjen Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Uvedena je nova kategorija osoblja – kadet, povećana mogućnost napredovanja vojnih specijalista te omogućen njihov prijam putem internog natječaja. Vojnicima je omogućeno da se nakon prve službene ocjene natječu za dočasnike, a trajanje prvog vojničkog ugovora produljeno je na četiri godine.

Postignuća u području planiranja, organizacije i obuke

Proveden je preustroj ustrojstvenih cjelina Oružanih snaga i postignuta brojčana veličina planirana za 2015. godinu. Reorganizacija je provedena kako bi se smanjila administrativna struktura, a poboljšale operativne sposobnosti OSRH, odnosno broj administrativnog osoblja smanjen je u korist izvršitelja zadaća.
Nastavljeno je ustrojavanje i početak obuke postrojbi razvrstane pričuve sukladno Dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno dugoročnom projektu ustrojavanja pričuve prema kojem bi se tijekom idućih deset godina u pričuvnim postrojbama ustrojilo do 20 tisuća razvrstanih pričuvnika. Obuka je provedena u cilju stjecanja znanja iz vođenja i procesa vojnog donošenja odluka te novih sposobnosti za ključno zapovjedno osoblje, kao i uvježbavanja specijalističkih vojnih vještina za osoblje ključnih vojnostručnih specijalnosti razvrstanih pričuvnika. Obuku je ukupno završilo 258 pričuvnika.
Nikad u svojoj povijesti Oružane snage RH nisu provele toliki broj međunarodnih i nacionalnih vojnih vježbi kao 2015. godine. Na njima su pokazane sposobnosti integriranog djelovanja i na združenoj i na međunarodnoj razini te je potvrđen status Oružanih snaga kao pouzdanog jamca opstojnosti i suvereniteta te trajne sigurnosti građana RH i njihove imovine. Prema istraživanjima, upravo su Oružane snage RH zbog svoje dokazane spremnosti i profesionalnosti institucija u koju građani Republike Hrvatske imaju najviše povjerenja. Pripadnici Oružanih snaga RH tijekom 2015. godine sudjelovali su na 44 vojne vježbe, od toga 17 nacionalnog, a 27 međunarodnog karaktera. Na vježbama nacionalnog karaktera sudjelovalo je 4370, a onima međunarodnog karaktera 380 pripadnika Oružanih snaga RH, pri čemu je utrošeno više od 200 tona ubojnih sredstava. Bitno je naglasiti da Oružane snage RH danas redovito provode združene vježbe čija je jedna od najvažnijih značajki bojno gađanje te izgradnja sposobnosti za provedbu kibernetičkih operacija.
Među 44 vježbe na kojima su sudjelovali pripadnici OSRH tri je potrebno istaknuti:
Međunarodna vojna vježba Combined Resolve IV održana je tijekom svibnja i lipnja na poligonu “Hohenfels” u SR Njemačkoj. Sudjelovala je Mehanizirana satnija Gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske s višenamjenskim oklopnim vozilima Patria. Riječ je bila o dotad najmasovnijem sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH na međunarodnoj vježbi. Prvi je put ukrcaj i prijevoz borbene tehnike s naoružanjem, streljivom i materijalnom imovinom potrebnom za provedbu jednomjesečne vježbe proveden željeznicom. Zanimljivo je napomenuti da od kraja Domovinskog rata Oružane snage RH nisu provodile prijevoz tehnike željeznicom u tolikom opsegu.
Trident Juncture 15 održan je tijekom listopada i studenog na poligonu “San Gregorio” u Španjolskoj. Bila je to najveća vojna vježba NATO saveza u zadnjih deset godina. Sudjelovao je Razmjestivi komunikacijski modul Oružanih snaga RH s 14 pripadnika te Mehanizirani vod bojne Gromovi s ukupno 49 pripadnika. Prevoženje naših snaga i sredstava provedeno je kopnenim, zračnim, a prvi put i morskim putem, brodovima Hrvatske ratne mornarice. Oružane snage RH potvrdile su tako sposobnost premještanja snaga morem vlastitim kapacitetima.
Vježba Združena snaga 15 održana je 6. listopada na poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja. Bila je to najveća intergranska vježba Oružanih snaga u mirnodopskom razdoblju. Sudjelovalo je više od 1000 pripadnika Oružanih snaga RH, a prvi je put obuhvaćena i nova dimenzija ratovanja – kibernetičko ratovanje.
Putem dragovoljnog vojnog osposobljavanja osposobljen je 951 ročnik, među njima 15 kandidata za časnike zdravstvene struke i pet vrhunskih sportaša, a putem specijalističke vojne obuke 552 vojnika odnosno mornara. Osposobljeno je 150 pripadnika Oružanih snaga RH za vozače “C” kategorije te je provedena i preobuka za vozače MRAP vozila.

Postignuća u području opremanja, modernizacije i logistike

Nastavljeno je sustavno održavanje, nabava i modernizacija glavnih borbenih sustava svih triju grana Oružanih snaga. Vlastitim je snagama i resursima proveden remont raketnog sustava RBS-15B, a provedena su i nadzorno-tehnička gađanja s raketne topovnjače i mobilnog obalnog lansera. Oba su gađanja bila uspješna čime je potvrđena sposobnost raketnog djelovanja Hrvatske ratne mornarice kao sredstva odvraćanja od ugroza na moru. Time su povećane sposobnosti Oružanih snaga RH i mogućnost da sami u potpunosti branimo svoje Jadransko more. Remontom raketnog sustava RBS-15B stvoreni su uvjeti za produljenje životnog vijeka raketa i zadržavanje raketnog sustava u operativnoj uporabi u Hrvatskoj ratnoj mornarici te ušteđena velika sredstva iz državnog proračuna.
Iz SR Njemačke nabavljeno je 16 samohodnih haubica PzH 2000 koje se trenutačno nalaze na pregledu i modernizaciji u njemačkom KMW-u uz posredovanje i potporu NSPA-e (NATO Support Agency). Vatrena moć Hrvatske kopnene vojske podignuta je tako s 27 na 80 kilometara te je znatno povećana sposobnost djelovanja po dubini protivnika. Samohodne haubice PzH 2000 najsuvremeniji su borbeni sustav visoke vatrene moći koji odskače od borbenih sustava jednakog tipa u zemljama u našem susjedstvu.
Uspješno je završena modernizacija i produljenje životnog vijeka borbenog aviona MiG-21. Proveden je i remont i produljenje životnog vijeka zrakoplovnih raketa R-60MK čime su borbeni avioni osposobljeni za potporu Hrvatskoj kopnenoj vojsci i Hrvatskoj ratnoj mornarici.
Proveden je generalni remont osam transportnih helikoptera Mi-8MTV, a u tijeku su bilateralni pregovori sa SAD-om o nabavi 16 helikoptera OH-58D Kiowa Warrior.
Nastavljena je tehnička revizija tenkova M-84 te proveden remont brodova Hrvatske ratne mornarice za operacije u Sredozemlju.
Znatno je podignuta razina mobilnosti Oružanih snaga jer su u operativnu uporabu tijekom 2014. i 2015. uvedena 73 oklopna vozila Patria te 64 vozila tipa MRAP.
Nastavljeno je opremanje Oružanih snaga RH jurišnim puškama domaće proizvodnje. Nabavljeno je novih 3968 jurišnih pušaka VHS-K2 i VHS-D2 kalibra 5,56 mm čime je završeno opremanje hrvatskog vojnika vrhunskim hrvatskim proizvodima. Osim toga, omogućeno je i veliko povećanje izvoza domaće vojne industrije.
U tijeku je izgradnja prototipa obalnog ophodnog broda za potrebe Hrvatske ratne mornarice na temelju ugovora o izgradnji pet obalnih ophodnih brodova potpisanog 2014. s Brodosplitom.
Za potrebe opremanja Hrvatske ratne mornarice pokrenuta je nabava dvaju autonomnih podvodnih vozila REMUS 100 iz SAD-a te dvaju lovaca mina klase Kulmbach iz SR Njemačke.
Velika su financijska sredstva uložena u izgradnju smještajnih i tehničkih objekata u Petrinji, skladišnih objekata za ubojna sredstva u Doljanima te rekonstrukciju i uređenje objekata na Hrvatskom vojnom učilištu na Črnomercu, kompleksu MORH-a i Glavnog stožera na Trgu kralja Petra Krešimira IV. i vojarnama u Zemuniku i na Plesu, čime su znatno poboljšani uvjeti života i rada vojnika, kadeta, dočasnika i časnika.

OJI OSRH
Foto arhiva HVGI-ja, OSRH