Pripadnici OSRH u ovoj godini na 36 inozemnih vježbi

Oružane snage Republike Hrvatske aktivno sudjeluju u međunarodnim aktivnostima, među kojima posebno mjesto zauzimaju međunarodne vježbe i obuka. “Kako bi se dalje nastavilo izgrađivati i jačati naše Oružane snage, međunarodne su vježbe dobar alat za usvajanje viših standarda i novih sposobnosti,” naglasio je ministar obrane Damir Krstičević na sjednici Vlade Republike Hrvatske…

Oružane snage Republike Hrvatske ove će godine zajedno sa savezničkim i partnerskim snagama sudjelovati na 46 vježbi. Od toga će se deset vježbi provoditi u Hrvatskoj, a pripadnici OSRH odlazit će u inozemstvo na ukupno 36 vježbi. Tako je odlučila Vlada RH na sjednici održanoj 28. siječnja, kad je odobrila prelazak granice Republike Hrvatske oružanim snagama zemalja saveznica radi sudjelovanja na vježbama, kao i prelazak granice Oružanim snagama RH radi sudjelovanja u vježbama izvan zemlje, uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike i vrhovne zapovjednice OSRH.
Na sjednici Vlade, prije donošenja odluke, ministar obrane Damir Krstičević istaknuo je da Oružane snage RH aktivno sudjeluju u međunarodnim aktivnostima, među kojima posebno mjesto zauzimaju međunarodne vježbe i obuka. “Kako bi se dalje nastavilo izgrađivati i jačati naše Oružane snage, međunarodne su vježbe dobar alat za usvajanje viših standarda i novih sposobnosti,” naglasio je ministar. Dodao je kako je za spomenute vježbe u proračunu osigurano 18,9 milijuna kuna.
Hrvatska, kao članica NATO saveza, Europske unije i Ujedinjenih naroda, s tim organizacijama dijeli vrijednosti i strateške interese, što ujedno podrazumijeva mogućnost i obvezu sudjelovanja Oružanih snaga RH u brojnim inicijativama i aktivnostima, kao i u misijama i operacijama potpore miru. No, uz tih 46 vježbi koje uključuju savezničke snage na hrvatskom teritoriju ili pak odlazak hrvatskih snaga u inozemstvo, provode se i već tradicionalne vježbe obuke naših pripadnika kod kuće, poput središnjeg obučnog događaja HRM-a – vježbe Harpun, ili, primjerice, završne vježbe polaznika Temeljne časničke izobrazbe – vježbe Mač.
Tu se također ubrajaju i preduputne obuke te ocjenjivanja snaga OSRH, koje nastavljaju aktivno sudjelovati u međunarodnim misijama i operacijama potpore miru u skladu s preuzetim obvezama. Među njima najvidljivije ostaju snage NRF-a, ali kroz određene promjene u obliku pojačanog NRF-a (ENRF), istaknutu ulogu imaju Združene namjenski organizirane snage vrlo visoke spremnosti (VJTF). Vježba Noble Jump upravo je uvježbavanje uzbunjivanja sastavnica VJTF/eNRF 2017, koje čini tim za specijalne operacije iz ZSS-a, vod Vojne policije te tim za vojno-civilnu suradnju (CIMIC) iz HKoV-a koji se nalaze u stand-by fazi. Slijedi vježba Udar, planirana za jesen na slunjskom poligonu, na kojoj se ocjenjuje spremnost Borbene grupe mehaniziranog pješaštva II, odnosno 918 pripadnika te grupe sastavljene od Gromova i satnije Vojne policije.
Među glavnim ovogodišnjim obučnim događajima ističe se Combined Resolve, NATO-ova vježba na vojnom poligonu JMRC “Hohenfels” u Njemačkoj, na koju u rujnu odlazi tenkovska satnija GOMBR-a s ciljem integracije snaga savezničkih i partnerskih zemalja. Također se, kao i svake godine, planira provesti ocjenjivanje operativne spremnosti sastavnica i pojedinaca za operacije potpore miru, pa su tako na domaćem tlu na rasporedu vježba Mir (prije odlaska u Afganistan), preduputne obuke za operaciju KFOR na Kosovu i obuka pripadnika HRM-a za sudjelovanje u mirovnoj operaciji EU-a NAVFOR ATALANTA u Somaliji.
Ne smije se izostaviti najstarija vježba naših Oružanih snaga, Štit 17, koja će se u travnju provoditi na poligonu “Rt Kamenjak” kod Pule. Cilj je uvježbavanje taktika, tehnika i procedura te gađanje ciljeva u zračnom prostoru. Štit je tijekom godina prerastao u međunarodnu vojnu vježbu koju naše snage provode s pripadnicima Slovenske vojske.
Iako nije riječ o vojnoj vježbi, unapređenju sposobnosti pripadnika OSRH uvelike pridonosi i Natjecanje za najspremnijeg pripadnika OSRH. Hrvatska kopnena vojska organizira ga u svibnju, a cilj je potaknuti pripadnike na kontinuirano održavanje tjelesnih i taktičkih sposobnosti te promicati natjecateljski duh individualnim natjecanjem.


Vježbe sa saveznicima i partnerima u Hrvatskoj

Kupa 17
Na vojnom vježbalištu “Kupa” u rujnu će Inženjerijska bojna Inženjerijske pukovnije HKoV-a na vježbi Kupa 17 prikazati, ali i podizati, sposobnosti svladavanja vodenih zapreka. Uz 35 pripadnika OSRH, sudjeluju i pripadnici iz savezničkih zemalja – Sjedinjenih Država i Slovenije.

Shock 17
Na poligonu na Slunju te na Udbini u kolovozu je planirana aktivnost sa snagama SAD-a pod imenom Shock. To je prilika da mehanizirana satnija GMBR-a poveća operativnu sposobnost i interoperabilnost sa snagama Sjedinjenih Država, a svaka od zemalja pritom sudjeluje s po 150 svojih pripadnika.

Sava Star 17
Riječ je o već tradicionalnoj vježbi na kojoj sudjeluju pripadnici snaga Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Ove će se godine provoditi krajem kolovoza i početkom rujna na Crvenoj zemlji. Za Oružane snage Republike Hrvatske prilika je za uvježbavanje u međunarodnom okružju, kao i za pružanje potpore savezničkim snagama.


Vježbe OSRH u inozemstvu

Combined Resolve IX
Vježba će se provoditi kroz cijeli rujan na poligonu JMRC “Hohenfels” u Njemačkoj, pod palicom Zapovjedništva američkih snaga u Europi (US EUCOM). HKoV će na vježbi sudjelovati s tenkovskom satnijom GOMBR-a, s ciljem integracije oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja, provedbe združenih operacija sigurnosti, povećanja interoperabilnosti snaga u okviru NATO-a/PfP-a. Na vježbi će uz bok pripadnicima savezničkih i partnerskih zemalja djelovati 80 pripadnika OSRH.
ITA MINEX 17
U Italiji je u svibnju planirano uvježbavanje protuminskih operacija i protuminskih ronilaca HRM-a sukladno NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama. Vježbu ITA MINEX trebali bi provesti protuminski ronioci Flotile HRM-a u suradnji s Talijanskom ratnom mornaricom.
ADRION 17
U sklopu inicijative ADRION, čiji je cilj provedba periodičnih vježbi ratnih mornarica u Jadranskom i Jonskom moru, vježba jednakog imena provodit će se u lipnju i svibnju u Grčkoj. Riječ je o uvježbavanju NATO-ovih procedura i postupaka te razvijanju sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija u odgovoru na krizu. Uz posadu broda Flotile HRM-a, sudjeluju pripadnici mornarica Albanije, Crne Gore, Grčke, Italije i Slovenije.
Load Diffuser 17
Pripadnici OSRH krajem svibnja odlaze u Mađarsku, gdje se očekuje djelovanje helikopterskih postrojbi HRZ-a i PZO-a te pripadnika ZSS-a u višenacionalnom i konfliktnom okružju, kao i uvježbavanje tehnika i procedura u provedbi zadaća SAR/CSAR/MEDEVAC.
Cobra 17
Snage Zapovjedništva specijalnih snaga u rujnu odlaze u Poljsku gdje će raditi na unapređenju interoperabilnosti postrojbi ZSS-a, uvježbavanju izmještanja snaga te sposobnostima provođenja operacija u združenom međunarodnom okružju.


NATO-ove vježbe

BALTOPS 17
Zapovjedništvo udarnih i potpornih mornaričkih snaga NATO saveza u lipnju će na Baltiku provoditi vježbu BALTOPS 17, na kojoj će sudjelovati pripadnici Hrvatske ratne mornarice. Riječ je o uvježbavanju NATO-ovih procedura i postupaka, kao i interoperabilnosti NATO-ovih saveznika i partnera. Istodobno se promiče sigurnost i stabilnost područja Baltičkog mora, s fokusom na amfibijskim operacijama, protuzračnom ratovanju, protupovršinskom ratovanju, protupodmorničkom ratovanju, protuminskom ratovanju te operacijama presretanja na moru.
Saber Strike 17
Vježba NATO-a i partnerskih zemalja provodit će se u lipnju u Latviji pod vodstvom Zapovjedništva američkih snaga u Europi. Cilj je integracija oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja, provedba združenih operacija sigurnosti te povećanje interoperabilnosti. U Latviju bi trebao ići vod za pretovar tereta, kamioni za prijevoz kontejnera i goriva, vozači cisterni s gorivom (ADR) i stožerno osoblje.
Saber Guardian 17
EUCOM planira tijekom ljeta u Rumunjskoj, Bugarskoj i Mađarskoj provesti vježbu na koju bi trebala ići mehanizirana satnija i tenkovski vod. Uvježbavat će se izmještanje snaga te sposobnost provođenja operacija u združenom međunarodnom okružju zajedno s pripadnicima drugih članica NATO-a.


Tenkovsko natjecanje u Njemačkoj
Četiri tenkovske posade M-84 u sastavu voda, s 12 pripadnika i časnikom za vezu, planiraju odlazak na tenkovsko natjecanje USAREUR Strong Europe Tank Challenge na poligonu “Grafenwöhr” u Njemačkoj. Cilj je obučiti tenkovske posade te ispitati njihove tehničke i taktičke sposobnosti kroz niz događaja u okviru NATO-ovih procedura i postupaka. Natjecanje pridonosi jačanju suradnje te interoperabilnosti među zemljama sudionicama.


Pripadnici RKM-a na dvjema vježbama
Razmjestivi komunikacijski modul (RKM) modularna je postrojba ustrojena kao sastavnica NATO-ove CIS grupacije (NCISG), a koja je dio zapovjedne strukture NATO-a. Petnaest pripadnika Razmjestivog komunikacijskog modula (RKM-F) sudjelovat će tijekom svibnja i lipnja na vježbi Steadfast Cobalt 17 u Litvi, sa zadaćom pružanja CIS potpore provedbi vježbe. Krajem godine 35 pripadnika RKM-F sudjelovat će na vježbi TRIDENT JAVELIN 17 u Njemačkoj. Cilj te vježbe je održavanje operativnih sposobnosti postrojbe u provedbi CIS potpore – RKM-F.

Pripremila Petra Kostanjšak, Fotoarhiva: HVGI-ja