Hrvatska satnija DCM-a na vježbi Brilliant Jump 16

Pripadnici satnije Razmjestivog komunikacijskog modula (DCM) zahvaljujući svojem  znanju i sposobnosti dali su značajan doprinos održavanju NATO-ove vježba Brilliant Jump 16, koja je tijekom svibnja organizirana na jugozapadu Poljske. U potpori vježbi bilo je  angažirano 22 pripadnika satnije DCM-a koji su na poljskom poligonu u Zaganu pružali  potporu JFC-u Brunssum osiguranjem komunikacijsko-informacijskih usluga i servisa od zapovjednog mjesta u Brunssumu prema operativnom zapovjedištvu na vježbi

Jedina postrojba Oružanih snaga RH pod direktnim zapovjedanjem NATO-a, istodobno vrlo mlada postrojba, a uza sve to punu operativnu sposobnost postigla je puno prije nego što je bilo predviđeno. U prošloj je godini odradila 48 međunarodnih aktivnosti, a iduće godine njezini pripadnici odlaze u operacije u Afganistan i Tursku. Riječ je o satniji Razmjestivog komunikacijskog modula (DCM) koji su zahvaljujući svojem znanju i sposobnosti dali značajan doprinos održavanju NATO-ovih vježbi Brilliant Jump 16 koja je tijekom svibnja organizirana na jugozapadu Poljske. U potpori toj vježbi bilo je angažirano 22 pripadnika satnije DCM-a pod vodstvom njihova zapovjednika satnika Maria Lukežića. Oni su pripremu za vježbu odradili u SR Njemačkoj od 13. do 14. svibnja, a onda od 20. do 31. svibnja davali komunikacijsko-informacijsku potporu na poljskom poligonu u Zaganu, tako da su pružali potporu JFC-u Brunssum osiguranjem komunikacijsko-informacijskih usluga i servisa od zapovjednog mjesta u Brunssumu prema operativnom zapovjedništvu na vježbi.
U Zagan se uputila hrvatska delegacija u sastavu brigadir Mirko Stošić, načelnik Odjela za obuku u Zapovjedništvu HKoV-a,  bojnik Nikica Miljak, stožernik časnik u Upravi za KIS GS OSRH te stožerni narednik Mladen Glumac, stožerni dočasnik za KIS u Upravi za KIS GS OSRH kako bi iz prve ruke provjerila uvjete na terenu i rad satnije koja je samo dan prije ocijenjena najvišom ocjenom po metodologiji CREVAL. Nakon stotine prijeđenih kilometara delegaciju, u kojoj je bila i ekipa Hrvatskog vojnika, čekalo je još nekoliko zapreka. Uz sigurnosnu točku, koju je nemoguće proći s pametnim telefonom, fotoaparatom ili nekim drugim elektroničkim uređajem, dio gdje se nalazi satnija DCM i njihova vrlo vrijedna komunikacijska oprema odvojena je bodljikavom žicom i sigurnosnim vratima. Iza žice vlada radna, profesionalna, ali vrlo pozitivna atmosfera jer ovi mladi dočasnici vole svoj posao. Svi su se oni dobrovoljno prijavili za rad u ovoj postrojbi kad se ona osnivala. Iako velik dio godine provode daleko od obitelji, vrlo su motivirani i zato visokocijenjeni među partnerskim i savezničkim kolegama. Prema onome što se od njih traži, oni istodobno moraju biti informatičari, vezisti i vozači motornih vozila C i E kategorije.

Ocjena izvrstan
”Mi smo jako zadovoljni onime što smo ovdje odradili, a zadovoljno je i zapovjedništvo 1. NATO-ove Bojne veze koje nas je ocjenjivalo. Dobili smo ocjenu izvrstan, što je najviša ocjena koja se može dobiti po metodologiji CREVAL,” objašnjava nam zapovjednik Lukežić. Nakon izvješća NATO-ove Bojne veze, njega će certificirati i zapovjednik NCIS grupacije, general s dvije zvjezdice. Oni su u ožujku ove godine dobili NATO-ov razmjestivi komunikacijsko-informacijski sustav veze s kojim su pružali potporu na ovoj vježbi u Poljskoj. Inače, ova je postrojba počela s radom 15. rujna 2014. i ima 56 ustrojbenih mjesta, od čega dva časnička i 54 dočasnička. 1. NATO-ova Bojna veze operativno joj zapovijeda i dio je NATO-ove zapovjedne strukture snaga. OSRH, odnosno Bojna veze HKoV-a nad satnijom ima tzv. administrativni nadzor.
Njihov je posao, opisuje zapovjednik Satnije, vrlo dinamičan i izazovan, a o tome svjedoči broj dana provedenih izvan zemlje. Satnija je trenutačno popunjena s 40 pripadnika koji su prošle godine odradili čak 48 međunarodnih aktivnosti. Ukupno su proveli na terenu 1860 dana, a ove se godine očekuje da će to biti 4000 dana na terenu, što je u prosjeku između 100 i 150 dana po pojedincu. U svom su dosadašnjem radu pripadnici sudjelovali na pet međunarodnih NATO-ovih vođenih vježbi, od toga su dvije u ovoj godini – Trident Jaguar 16 u Turskoj i Brilliant Jump 16 u Poljskoj. U Turskoj se provodilo ocjenjivanje postrojbe za punu operativnu sposobnost pojedinaca i timova, kao Force providera, dok je ovdje bilo ocjenjivanje postrojbe u cjelini za punu operativnu sposobnost kao Service providera. Iduće godine čekaju ih misija Odlučna potpora u Afganistanu i operacija Active Fence u Turskoj.

Poligon Žagan

Timski rad i zahtjevna obuka
”Svakako bih želio zahvaliti Projektnom timu MORH-a za uspostavu i izgradnju nacionalnog DCM Foxtrot, koji nam je dao veliku potporu tijekom izgradnje pune operativne sposobnosti, a pomoglo nam je i Zapovjedništvo 1. NATO-ove Bojne veze u izgradnji zahtjevanih kapaciteta. Naravno, tu su i svi pripadnici koji su odradili zadaće na terenu,” ističe satnik Lukežić, i dodaje da su svi pripadnici u Satniju došli dragovoljno. ”U posljednjih godinu i pol nije bilo neodrađenih zadaća, nije bilo rotacije ljudstva, ljudi su profesionalni i motivirani – i zbog svega toga Satnija je dostigla punu operativnu sposobnost čak i prije najoptimističnijih prognoza iz NATO-a,” zaključuje satnik. Što se tiče same obuke i osposobljavanja ljudi, riječ je o izrazito kompleksnom procesu jer integrira zahtjeve za vrlo visokim informatičkim znanjem s drugim sposobnostima. Primjerice, za pojedine komercijalne tečajeve i tečajeve u NATO-ovoj CIS školi u Latini pripremnu literaturu čini skripta od 1200 do 1500 stranica. Ako se uzme u obzir da je za pojedina ustrojbena mjesta predviđeno završavanje 15-ak izrazito kompleksnih tečajeva samo za dostizanje inicijalne operativnosti, a još toliko za punu, dolazimo do zaključka da je rad u Satniji vrlo dinamičan i izazovan. Uz to, za svako ustrojbeno mjesto treba znanje engleskog jezika minimalne razine STANAG 2222. Međutim, 42 pripadnika satnije također mora posjedovati vozačke dozvole C i E kategorije, a zapovjednik kaže kako se nada da će na nacionalnoj razini što prije odraditi potreban dio obuke za vozače C i E kategorije.
Ono što još čekaju, naglašava satnik Lukežić, jest završetak izgradnje novog objekta trajnog smještaja na Plesu jer će satnija tada imati ”infrastrukturne kapacitete da primi bilo koji NATO-ov sustav veze što se tiče sigurnosne akreditacije.“


Odlazak u misiju Odlučna potpora i operaciju Active Fence
Od aktivnosti koje čekaju Satniju u drugoj polovini godine preduputna je obuka za misiju potpore miru Odlučna potpora u Afganistanu i operaciju Active Fence u Turskoj, gdje će biti upućeni od veljače do lipnja 2017. U Afganistan bi trebalo ići 18 pripadnika, a sedam pripadnika u Tursku kroz rotacije od po četiri mjeseca. Iduće godine ih također čekaju dvije vježbe, Stedfast Cobalt 17 i Trident Javelin 17, a nakon toga bi u 2018. trebali biti u stand-byu za NRF odnosno VJTF.


ŠTO JE DCM?
Razmjestivi komunikacijski modul (RKM) ili u engleskom izričaju Deployable CIS Module (DCM) modularna je postrojba koja se ustrojava kao tipska sastavnica u sastavu NATO-ove CIS grupe (NCISG), a koja je dio zapovjedne strukture NATO-a. NCISG je ustrojena u tri bojne veze, a svaka bojna u ustroju ima po šest RKM(DCM) sastavnica, odnosno postrojbi. Svaki DCM, popunjen i opremljen, obučen i uvježban, namijenjen je uspostavi, održavanju i upravljanju komunikacijsko-informacijskim sustavima razmjestivog zapovjedništva NATO-ovih snaga u području operacije, misije ili vojne vježbe. Kad kažemo zapovjedništvo NATO-ovih snaga, misli se na zapovjedništvo ukupne veličine do 250 pripadnika. Riječ razmjestiv ili na engleskom deployable označava sposobnost postrojbe da bude prebačena u bilo koji dio svijeta, u relativno kratkom vremenu, na prostor na kojem će davati svoje komunikacijsko-informacijske usluge i potporu. Sam trošak razmještanja postrojbe, odnosno ljudstva i opreme u nadležnosti je NATO-a.


Pripadnici satnije DCM-a

Brilliant Jump 16 – prvi test  Združenih snaga visoke spremnosti
Poljski tenkovi zajedno s pješaštvom Španjolske, Velike Britanije i Albanije na Danu uvaženih gostiju 25. svibnja postigli su očekivani cilj – ušli su u područje operacije i eliminirali neprijatelja – čime je privedena kraju vježba Brilliant Jump 16 Deployex. U vježbi su, u Wrocławu i Żaganu u Poljskoj, od 17. do 26. svibnja sudjelovale tzv. ojačane NATO-ove snage za brzi odgovor koje su svoje pripadnike, opremu i naoružanje morale u što kraćem roku, morem, cestom ili zrakom, razmjestiti u tzv. područje operacije. Komunikacijsko-informacijsku podršku vježbi davala je hrvatska satnija Razmjestivog komunikacijskog modula (DCM).
Pod zapovijedanjem Združenog zapovjedništva snaga u Brunssumu i Multinacionalnog korpusa Sjeveroistok, smještenog u  Sczezcinu u Poljskoj, Zapovjedništvo Združenih snaga visoke spremnosti (VJTF) predvođeno Španjolskom izvršilo je značajno razmještanje snaga u zacrtano područje i zatim nastavilo s kretanjem prema izvršenju misije. Riječ je o snagama koje su dogovorene na posljednjem samitu NATO-a održanom u Walesu, a to su snage čija je namjena razmještanje u krizno područje u vrlo kratkom roku, od tri do pet dana.
”Prve VJTF snage utemeljene su i sposobne biti razmještene u krizno područje te izvršiti bilo koju zadaću u vrlo kratkom vremenu. Ono što se moglo vidjeti u Żaganu uspješna je integracija svih postrojbi iz različitih nacija, što je realizacija ciljeva samita iz Walesa, uz podršku Multinacionalnog korpusa Sjeveroistok koji je koordinirao cijelu aktivnost,” rekao je general Salvatore Farina, zapovjednik Združenog zapovjedništva snaga u Brunssumu, na poligonu u Żaganu, gdje je vježba provedena pred brojnim visokim uzvanicima iz raznih članica NATO-a i partnerskih zemalja.


Tekst i foto: Petra Kostanjšak