Mnogi detalji koje viđamo na Sinjskoj alci posvećeni su vremenu kad je narod Cetinske krajine zajedno s Mlečanima izborio veliku pobjedu nad Osmanlijama