Osposobljavanje motritelja

U Središtu za borbenu obuku (SBO) Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan” na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” provedena je od 15. do 22. ožujka 2024. druga i treća faza osposobljavanja motritelja/nadziratelja. Cilj je osposobljavanja razviti sposobnosti motritelja/nadziratelja za pripremu, provedbu, praćenje i ocjenjivanje satnijskog tima u vježbama na zemljištu. Polazili su ga časnici i dočasnici iz Gardijske mehanizirane brigade i SBO-a. Osposobljavanje su proveli pripadnici SBO-a: voditelj je bio bojnik Ljubomir Gašparić, a instruktori su bili časnici i dočasnici koji obnašaju dužnosti motritelja/nadziratelja. Prva faza, u kojoj su polaznici svladali dva programska područja: Provedba vježbi u obuci te simulacijski sustav MILES IWS, provedena je u studenom 2023. godine. Tijekom druge i treće faze provedeno je stažiranje te mentoriranje polaznika, koji su primijenili usvojena znanja provodeći motrenje i nadziranje postrojbe u vježbi na zemljištu.

Tekst i foto: Mario Vuljanić / SBO