Osposobljavanje vozača za C i CE kategorije

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedeno je od 14. listopada do 15. studenog osposobljavanje pripadnika OSRH i Ministarstva unutarnjih poslova za vozače C i CE kategorije.

Cilj i zadaća obuke je osposobiti polaznike za sigurno upravljanje teretnim motornim vozilom, odnosno skupinom vozila u različitim cestovnim, terenskim i vremenskim uvjetima te ih upoznati s korištenjem svih uređaja na vozilu te sigurnosnim mjerama kojih se pri upravljanju moraju pridržavati.

Voditelj obuke satnik Jurica Margeta izjavio je: “Obuku je uspješno svladalo deset djelatnika MUP-a te pet pripadnika OSRH, koji su usvojili potrebna znanja i vještine te tako stekli određene kategorije. Na logističkom vježbalištu “Glavica”, koje nudi potpun doživljaj većine kritičnih momenata na koje vozač može naići prilikom uporabe teretnog motornog vozila, osposobljeni su za dnevne i noćne te gradske i terenske uvjete vožnje. Posebno pohvaljujem policijskog narednika Darka Matkovića, policijskog narednika Ninoslava Pereška te višeg policijskog narednika Ivicu Španića za doprinos u provedbi obuke te ostvarene natprosječne rezultate u vozačkim zadaćama.”

Zapovjednik SzOiDL-a pukovnik Mato Tomašević, voditelj Odsjeka za izobrazbu i doktrinu prometne službe pukovnik Boris Galić i predstavnici MUP-a: pomoćnik voditelja Službe za osiguranje i zaštitu štićenih osoba Damir Hlapčić i voditelj motorizirane pratnje u službi za neposrednu zaštitu Tomislav Naglić uručili su polaznicima obuke potvrde o osposobljenosti.

Foto i tekst: Antun Mandić