• Hrvatska insurekcija 1809.

    Od srednjega vijeka hrvatsko je kraljevstvo prema feudalnom pravu u slučaju opasnosti kao pomoć vladaru za obranu zemlje bilo obvezno podići vojsku. Ovisno o osobnom statusu u društvu i veličini imovine, odnosno posjeda. Stari, sada već …