• Prelijevanje sukoba

    Uspon Karla V. Habsburgovca zaprijetio je interesima i ambicijama Franje I. pa je širom Europe, uključujući i Italiju, došlo do novih kampanja i bitaka… Nakon Bitke kod Ravenne u travnju 1512. i francuske pobjede nad snagama Svete lige (v. Rat …