• Fregate klase Leander (Type 21M)

    Iako su od početka projektirane da postanu prve britanske višenamjenske fregate, tek se treća serija klase Leander donekle približila tom cilju Da bi u potpunosti razumjeli važnost fregata klase Leander na razvoj britanske, ali i svjetskih …