• Tržište helikoptera

    U idućih deset godina prodaja svih proizvođača helikoptera trebala bi porasti na ukupno 81 milijardu američkih dolara Sa sve više ratova koje vojske vode daleko od matičnih država i sve razornijim prirodnim katastrofama raste i potražnja za …