• Počeci Vojne krajine

    Premda su se osmanlijska osvajanja u drugoj polovini XVI. st. smanjila, to je vrijeme kad su u hrvatskim zemljama učinjeni konkretni koraci prema ustrojavanju djelotvornog graničnog obrambenog sustava… Osmanlijska nadiranja u prvoj polovini XVI. …