• Novi borbeni sustavi za nove potrebe

    Sve veći broj mirovnih operacija, borba protiv terorista, koja u Afganistanu i Iraku ima obilježja protugeriske borbe, i sve veći broj mirovnih operacija zahtijeva i nove borbene sustave Od kraja II. svjetskog rata do početka devedesetih godina …