• Kortik/Kashtan

    Danas kada su financijska sredstva za naoružanje i obranu znatno reducirana, ruska mornarica se suočava s činjenicom da jedino sustav KORTIK/KASHTAN ima svoje opravdanje i isplativost Kao prve oružane snage koje su u operativnu uporabu uvele …