• Turske specijalne postrojbe

    Smještena na jugozapadu Europe i krajnjem zapadu Azije, Republika Turska najvećim dijelom svoje površine od 783 562 km2 locirana je na poluotoku Mala Azija. Tek manjim dijelom pružila se preko Bospora i Dardanela na Balkanski poluotok, u Europu. …