• Korijeni i uzroci terorizma

    Analitičari međunarodnih odnosa, sociolozi, psiholozi i drugi stručnjaci iznose mnogobrojna objašnjenja zašto terorizam postaje dominantnim dijelom političke borbe i sučeljavanja u svijetu i sve većim problemom sadašnjice Kao što je teško …