• Ustanak Ljudevita Posavskog

    Pobuna protiv Franaka s početka IX. st. važan je događaj za rekonstrukciju ranosrednjovjekovne hrvatske povijesti. U to se vrijeme prvi put spominju vladari hrvatskog podrijetla na našim prostorima, a dolazi i do prvih pokušaja organizacije …