• Uskočki rat

    Tijekom cijele druge polovine XVI. stoljeća mletačku je trgovinu na istočnom Jadranu ugrožavalo djelovanje senjskih uskoka, koji su bili u službi Habsburške Monarhije. Venecija s Habsburgovcima dugo nije mogla riješiti političke probleme te …