• Osječka Tvrđa

    Nakon osmanlijske vladavine duge stošezdeset godina, Osijek je 1687. došao pod habsburšku vlast. Kako bi što bolje utvrdili grad uz osmanlijsku granicu, austrijski vojni inženjeri započeli su početkom XVIII. stoljeća izgradnju modernog grada – …