• Osporavanje mora

    Odricanje ili osporavanje mora nastaje u situaciji kada jedna strana osporava ili odriče (niječe) mogućnost provedbe nadzora pomorskog područja drugoj strani. Na taj način one će biti kadre uskratiti protivniku pristup moru, prekinuti njegov …