• Elektronički bojišnički paket

    Elektronički bojišnički paket sadrži djelotvorne i korisne alate jednostavne za uporabu koji uvelike smanjuju vrijeme planiranja vojnih operacija oslobađajući vrijeme časnicima u stožeru za druge zadaće kao npr. rješavanje uočenih problema …