• Novo naoružanje za novu namjenu (II. dio)

    Projekt fregata F125 njemačko je viđenje ratnog broda namijenjenog djelovanju u međunarodnim mirovnim misijama, daleko od matičnih luka   U prošlom smo tekstu vidjeli da je razrada planova za nove njemačke fregate F125 donijela znatne …