• Teški tenk T-35

    T-35 je jedini teški tenk s pet kupola koji je ušao u serijsku proizvodnju i koji je uporabljen u borbi Od svog nastanka 1915. i prve borbene uporabe u bici na Somi (15. rujna 1916.) tenkovi su se razvijali u dva glavna pravca. Jedan je […]