• Utvrda Kličevica

    Sedam kilometara zapadno od Benkovca, u blizini Raštevića, ostaci su vojne utvrde Kličevica. Izgradila ju je u XV. st. plemićka obitelj Kurjaković u blizini granice Mletačke Dalmacije i Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva