• Slovačke vojne reforme

    Kao i sve druge tranzicijske države, i Slovačka je prošla dug, ponekad bolan i kompliciran put u prilagodbi obrambenog sustava i oružanih snaga novim međunarodnim okolnostima Slovačka Republika je na političkoj karti svijeta od 1. siječnja 1993. …