• Osnivanje sindikata Solidarnost (1980.)

    Politička monolitnost Istočnog bloka početkom osamdesetih bila je uzdrmana osnivanjem nezavisnog sindikata Solidarnost u Poljskoj. Solidarnost je osnovana u rujnu 1980. u brodogradilištu Gdanjsk te je, vođena karizmatičnim Lechom Walesom, …