• Projekt Navaho (II. dio)

    Iako Navaho projektil nikad nije ušao u operativnu uporabu, njegova se ostavština proteže sve do danas U prvom dijelu teksta na ponešto sažet način opisan je nastanak projekta Navaho od kolovoza 1945. do srpnja 1950. kad je napokon odabrana …